Notulenspin / Minutespin

Bij DWARS Amsterdam is er doorgaans elke twee weken een Open Vergadering, waar er wordt vergaderd over bijvoorbeeld politieke ontwikkelingen en komende activiteiten. Deze Open Vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden. Ook hebben leden stemrecht tijdens deze vergaderingen. Zo kun jij meepraten en meebeslissen over de afdeling. Meer informatie hierover vind je in het afdelingsreglement. Wil je zelf een Open Vergadering bijwonen? Dat kan door je via deze link aan te melden.

Wil je op de hoogte blijven van wat er besproken wordt tijdens de Open Vergaderingen? Als abonnee van de notulenspin ontvang je de notulen van deze vergaderingen. Verder kun je andere relevante documenten ontvangen.

Na controle zal de secretaris je toevoegen aan de mailinglijst van de notulenspin. Je kunt je afmelden door een mail te sturen naar de secretaris op secretaris.amsterdam@dwars.org.


DWARS Amsterdam usually holds an Open Meeting every fortnight, to talk about political developments and upcoming activities, for example. These Open Meetings are open to all members. Members also have the right to vote at these meetings. This way you can have your say in the chapter. You can find more information about this in the Chapter Bylaws. Would you like to attend an Open Meeting yourself? You can do so by registering via this link.

Would you like to stay informed about what is discussed at the Open Meetings? As a subscriber to the minutespin, you will receive the minutes of these meetings. You can also receive other relevant documents.

After verification, the secretary will add you to the mailing list of the minutespin. You can unsubscribe by sending an e-mail to the secretary at secretaris.amsterdam@dwars.org.


  • Name
  • E-mail address
  • Are you a member of DWARS Amsterdam or a different chapter?
  • Do you have any questions or comments? Also indicate here if we can take anything into account.
  • Privacy policy