Ideeënbus / Suggestion Box

Door dit formulier in te vullen, kunnen wij gaan werken aan het invullen van de jaaragenda 2020-2021. Wij vinden het belangrijk dat ook leden mee kunnen denken hoe het jaar ingevuld gaat worden, daarom vragen wij ook jullie om mee te denken!

Wij zullen ernaar streven activiteiten fysiek te organiseren als dat mogelijk is, maar jullie zullen ook begrijpen dat er, vooral in het begin, nog veel online georganiseerd zal worden. Dus laten we ervoor zorgen dat we creatief met de situatie omgaan en er een spetterend jaar van maken!

Wij zijn benieuwd naar jullie antwoorden en zullen proberen zo veel mogelijk hiervan mee te nemen. Hopelijk zien we je snel bij een activiteit!


By filling up this form, we can start working on completing the 2020-2021 annual calendar. We think it is important that members can also think about how the year will be filled up, that’s why we’re asking you for your ideas!

We will strive to organize activities physically when possible, but do understand that, especially in the beginning, there will be a lot going on online. So let’s make sure we handle the situation creatively and make it an amazing year!

We are curious about your answers and will try to include as much of it as possible. Hopefully we will see you soon at an activity!