Belangrijke documenten / Important documents

Hier vind je de AAV-krant, die alle belangrijke documenten bevat; de voorlopige agenda, de bestuursverantwoordingen, de kandidaten en hun motivaties, financiële stukken, moties, wijzigingsvoorstellen, etc. Dit document is bedoeld om door te nemen als voorbereiding voor de AAV en zal het materiaal zijn dat besproken wordt.


Here you find the AAV-newspaper (in Dutch), containing all the important documents; the agenda, the justifications of the board, the candidates and their motivations, financial pieces, motions, amendments, etc. This document is meant to serve as a preparation for the AAV and will be the material discussed.


Zomer 2022 – AAV-krant def (2e geüpdatete versie)

Notulen winter-AAV 2021 voorgesteld