Vergadering Actiecommissie (Amsterdam)

Op 14 januari komt de Actiecommissie (AcCie) weer bij elkaar om acties op touw te zetten! Deze acties zijn de vlam in DWARS Amsterdam: we schudden DWARSers en de samenleving wakker over dingen die aandacht nodig hebben. Van grotere thema’s die wij als DWARS belangrijk vinden (gelijkheid, duurzaamheid of inclusie), tot aan onderwerpen die nú spelen.

Wil je weten waar de AcCie nu mee bezig is, of heb je zelf prikkelende ideeën voor een onderwerp waar DWARS Amsterdam zich mee bezig moet houden? Sluit aan bij onze vergadering! Iedereen is welkom. Je hebt geen ervaring met activisme nodig.

De vergadering zal online zijn. Als je je aanmeldt, zullen we je een link in je mailbox sturen.


On January 14, the Action Committee (AcCie) meets again to organize actions! These actions are the flame in DWARS Amsterdam: we shake DWARSers and society about things that need attention. From large themes that we as DWARS find important (equality, sustainability or inclusion), to topics that are important right now.

Do you want to know what the AcCie is doing right now, or do you have stimulating ideas of your own for a subject that DWARS Amsterdam needs to be involved in? Join our meeting! Everyone is welcome. You don’t need any experience with activism.

The meeting will be online. If you sign up, we will send you a link in your mailbox.

  • Name
  • E-mail address
  • Mobile number (the committee chair will send you a message)
  • Do you have any questions or comments? Also indicate here if we can take anything into account.
  • Privacy policy
  • Locatie: Online
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 28 January 2021 19.30