Vegan barbecue

Op vrijdag 2 juli organiseert DWARS Amsterdam een vegan barbecue in het Oosterpark.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen zich maximaal 30 mensen aanmelden. Dat betekent vol = vol. Ook zullen we niet als één groep in het park zitten, maar in groepjes van vier personen en op anderhalve meter afstand.

Je bent vanaf 18.00 van harte welkom om je mede-DWARSers weer te zien! De precieze locatie in het park en de coronamaatregelen, krijg je ter zijner tijd te horen.

Voor deze activiteit vragen we een eigen bijdrage van € 2,50. Hiervoor ontvang je ook een e-mail met uitleg om te betalen.

Wat neem je mee:

  • Een kleedje om op te zitten. (Hier blijf je tijdens de activiteit op zitten om de anderhalve meter te bewaren.)
  • Een bord, beker en bestek.

We vragen je ook om je tijdens de hele avond aan de anderhalve meter afstand te houden en om thuis te blijven met coronaklachten. Alcohol is niet toegestaan!

Wij hebben zin om jullie weer in het echt te zien!


On Friday 2 July DWARS Amsterdam is organising a vegan barbecue in the Oosterpark.

Because of the corona measures a maximum of 30 people can register. That means full = full. Also, we will not be in the park as one group, but in groups of four and with 1.5 metres distance.

You are welcome from 18:00 to see your fellow DWARSers again! You will be told the exact location in the park and the corona measures in due course.

For this activity we ask a personal contribution of €2.50. You will also receive an e-mail with an explanation of how to pay.

What to bring:

  • A rug to sit on. (You will remain seated on this during the activity in order to keep the 1.5 metres).
  • A plate, cup and cutlery.

We also ask you to keep your distance of 1.5 metres during the whole evening and to stay at home with corona symptoms. Alcohol is not allowed!

We look forward to seeing you again in real life!


  • Locatie: Oosterpark, Amsterdam
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 02 July 2021 18.00