Tussentijdse algemene afdelingsvergadering + interesseavond functies

Op dinsdag 21 april houdt DWARS Amsterdam een tussentijdse algemene afdelingsvergadering! Op deze tussentijdse aav zullen we wijzigingsvoorstellen behandelen voor het afdelingsreglement, om een tweetal bestuursfuncties aan te passen. Ook zullen we de eerste leden van de Adviescommissie instemmen. Deze aav zal korter duren dan normaal.

Aansluitend hebben we een avond voor mensen die geïnteresseerd zijn in functies! Bij onze afdeling kan je je op verschillende manieren inzetten, waaronder in het afdelingsbestuur en de commissies. Een ideale plek om leuke ervaringen op te doen. Het huidige afdelingsbestuur en de commissievoorzitters moeten eind juni alweer het stokje overdragen. Tijdens de interesseavond vertellen we je over hoe de afdeling werkt, welke verschillende functies er zijn en hoe het kandideren werkt. Daarnaast is er alle ruimte om vragen te stellen.

Programmaoverzicht:

  • 19.30-20.30: Tussentijdse algemene afdelingsvergadering
  • 20.30-21.30: Interesseavond functies

We zullen de avond waarschijnlijk houden via Zoom. Via Zoom kun je online vergaderen met microfoon en webcam. Zoom is een Amerikaans bedrijf. Je kunt in het formulier hieronder bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor Zoom. Het bestuur probeert dan een werkend alternatief te vinden.

De aav-krant vind je op deze pagina. Hierin k0mt de informatie te staan die je nodig hebt tijdens de tussentijdse aav. Je kunt ook wijzigingsvoorstellen indienen. Dat kan via deze link. Als laatste kun je ook moties indienen. Dat kun je doen via deze link.

Als je vragen hebt over de algemene afdelingsvergadering, kun je deze stellen aan de secretaris (Frank Lemmers). Je kunt ook andere wijzigingsvoorstellen of moties insturen, mocht je deze willen indienen tijdens deze tussentijdse aav. Dit kan je doen door een mail naar secretaris.amsterdam@dwars.org te sturen. Als je vragen hebt over functies, kun je de Zoekcommissie mailen: zoekcommissie.amsterdam@dwars.org.


On Tuesday 21 April DWARS Amsterdam will hold an interim general meeting! At this interim general meeting we will discuss proposed amendments to the chapter regulations, to adjust two board positions. We will also vote in the first members of the Advisory Committee. This GM will be shorter than usual.

Afterwards we will have an evening for people who are interested in positions! In our chapter, you can get involved in various ways, including in the chapter board and committees. It is an ideal place to get some nice experiences. The current chapter board and committee chairpersons have to hand over the baton at the end of June. During the interest evening, we will tell you about how the chapter works, which different positions there are and how to apply. In addition, there will be plenty of time to ask questions.

Programme overview:

  • 19.30-20.30: Interim general meeting of the chapter
    20.30-21.30: Interest evening on functions

We will probably hold the evening via Zoom. Via Zoom, you can have online meetings with a microphone and webcam. Zoom is an American company. In the form below you can object to the use of your data for Zoom. The board will then try to find a working alternative.

You can find the GM reader (in Dutch) on this page. It contains the information you need during the interim GM. You can also submit amendment proposals (in Dutch). You can do this via this link. Finally, you can also submit motions (in Dutch). You can do that via this link.

If you have any questions about the GM, you can ask the secretary (Frank Lemmers). You can also send in other proposals for change or motions, if you want to submit them during this GM. You can do this by sending an email to secretaris.amsterdam@dwars.org. If you have any questions about positions, you can email the Search Committee: zoekcommissie.amsterdam@dwars.org.


  • Locatie: Online
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 21 April 2021 19.30