Open vergadering (Amsterdam)

Elke twee weken (of vaker) heeft DWARS Amsterdam een open vergadering. Op deze vergaderingen wordt het nieuws besproken, activiteiten bedacht en andere plannen gemaakt. Leden zijn van harte welkom mee te denken en mee te beslissen! Als je je hieronder aanmeldt, zal de secretaris jou de agenda en andere documenten doorsturen. Als je zelf punten hebt om over te praten, kun je een mail sturen naar amsterdam@dwars.org.

De open vergaderingen starten normaal gesproken elke donderdag om 19.30. Vanwege corona zijn de vergaderingen voorlopig online.


Every two weeks (or more often) DWARS Amsterdam has an open meeting. At these meetings the news is discussed, activities are devised and other plans are made. Members are welcome to think and decide with us! If you register below, the secretary will send you the agenda and other documents. If you have items to talk about, you can send an email to amsterdam@dwars.org.

The open meetings normally start every Thursday at 19.30. Because of corona, the meetings will be online for the time being.


  • Name
  • E-mail address
  • Are you a member of DWARS Amsterdam or a different chapter?
  • Do you want to receive the mintues of meetings at your e-mail address?
  • Do you have any questions or comments? Also indicate here if we can take anything into account.
  • Privacy policy
  • Locatie: Online
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 27 June 2021 19.30