Open vergadering (Amsterdam)

English follows Dutch

Elke twee weken (of vaker) heeft DWARS Amsterdam een open vergadering. Op deze vergaderingen wordt het nieuws besproken, activiteiten bedacht en andere plannen gemaakt. Leden zijn van harte welkom mee te denken en mee te beslissen! Als je je hieronder aanmeldt, zal de secretaris jou de agenda en andere documenten doorsturen. Als je zelf punten hebt om over te praten, kun je een mail sturen naar amsterdam@dwars.org.

De open vergaderingen zullen plaatsvinden op donderdag om 19:30 (tenzij anders aangegeven) in CREA. Mochten er veel aanmeldingen binnenkomen, dan zullen we de vergadering laten plaatsvinden in hybride vorm.


Every two weeks (or more often) DWARS Amsterdam has an open meeting. At these meetings the news is discussed, activities are devised and other plans are made. Members are welcome to think and decide with us! If you register below, the secretary will send you the agenda and other documents. If you have items to talk about, you can send an email to amsterdam@dwars.org.

The open meetings will take place on Thursdays from 19:30 (unless stated otherwise) in CREA. If there are many registrations for this open meeting, it will be hybrid.


  • Name
  • E-mail address
  • Are you a member of DWARS Amsterdam or a different chapter?
  • Do you want to receive the mintues of meetings at your e-mail address?
  • Do you have any questions or comments? Also indicate here if we can take anything into account.
  • Privacy policy

21

Oct

Open vergadering (Amsterdam)

DWARS Amsterdam

CREA
19:30