Open vergadering + Activiteiten-brainstorm

English follows Dutch

Elke twee weken (of vaker) heeft DWARS Amsterdam een open vergadering. Op deze vergaderingen wordt het nieuws besproken, activiteiten bedacht en andere plannen gemaakt. Leden zijn van harte welkom mee te denken en mee te beslissen! Als je je hieronder aanmeldt, zal de secretaris jou de agenda en andere documenten doorsturen. Als je zelf punten hebt om over te praten, kun je een mail sturen naar amsterdam@dwars.org.

Tijdens deze vergadering zullen we ook een activiteiten-brainstorm houden. We gaan dan nadenken over leuke en interessante activiteiten om te organiseren en deze inplannen voor de komende maanden. Jouw input is daarbij heel erg belangrijk! Dus als je ideeën hebt voor leuke activiteiten, kom dan vooral langs en laat het ons weten!

De open vergaderingen zullen plaatsvinden op donderdag om 19:30 (tenzij anders aangegeven) en ze zullen voorlopig online zijn.


Every two weeks (or more often) DWARS Amsterdam has an open meeting. At these meetings the news is discussed, activities are devised and other plans are made. Members are welcome to think and decide with us! If you register below, the secretary will send you the agenda and other documents. If you have items to talk about, you can send an email to amsterdam@dwars.org.

During this open meeting, we will also organise a brainstorm session for activities. We will be thinking about fun and interesting activities to organise and will make a planning for the coming months. Your input is really appreciated! So if you have ideas about fun activities, sign up and let us know!

The open meetings will take place on Thursdays from 19:30 (unless stated otherwise) and they will be online for the time being.


  • Name
  • E-mail address
  • Are you a member of DWARS Amsterdam or a different department?
  • Do you want to receive the minutes of the meeting at your e-mail address?
  • Do you have any questions or comments? Also indicate here if we can take anything into account.
  • Privacy policy
  • Locatie: Online
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 16 December 2021 19:30