Open gesprek diversiteit en inclusie (Amsterdam)

Hoi iedereen! De Diversiteitscommissie houdt binnenkort weer een super leuk maar belangrijk evenement waarin we dit keer graag met jullie in gesprek gaan over de diversiteit én inclusiviteit binnen DWARS Amsterdam. We willen als commissie meer inzicht krijgen in de ervaringen van de leden en dit willen we onder andere doen aan de hand van een enquête die jullie over een tijdje in jullie inbox kunnen vinden! Samen met deze enquête organiseren we een laagdrempelig open gesprek over diversiteit en inclusiviteit. Denk qua onderwerpen bijvoorbeeld aan drempels, op je gemak voelen en joúw mening over de diversiteit binnen DWARS Amsterdam. We zorgen voor een gezellige avond wat een veilige omgeving vormt voor jullie meningen!

Als dit je leuk lijkt kan je je via het onderstaande formulier inschrijven! Het vindt 17 februari 2021 online plaats van 19:30-21:00 uur.

Mocht je vragen hebben, stuur dan gerust een mailtje. Hopelijk tot de 17e! <3


Hi everyone! The Diversity Committee will soon be holding another super fun but important event in which we would like to talk to you about diversity and inclusiveness within DWARS Amsterdam. As a committee we want to get more insight into the experiences of our members and one of the ways we want to do this is by doing a survey which you will find in your inbox in a while! Together with this survey we will organise an accessible open discussion about diversity and inclusiveness. Topics might include barriers, feeling at ease and your opinion on diversity within DWARS Amsterdam. We will provide a fun evening that is a safe environment for your opinions!

If this seems like fun to you, you can register using the form below! It will take place on 17 February 2021 from 19:30-21:00.

If you have any questions, feel free to send an email. Hope to see you on the 17th! <3


  • Name
  • E-mail address
  • Do you have any questions or comments? Also indicate here if we can take anything into account to make the activity more accessible or pleasant for you.
  • Privacy policy
  • Locatie: Online
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 17 February 2021 19.30