Online workshop Noord-Holland 2040

GroenLinks Noord-Holland organiseert op dinsdagavond 22 juni van 20.00 tot 21.30 in samenwerking met DWARS Amsterdam & het Jong Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks de online workshop Noord-Holland 2040: Denk mee over de provincie van de toekomst!

Jonge GroenLinksers & leden van DWARS denken na over hoe Noord-Holland er in 2040 uit moet zien en hoe we daar komen.

De workshop staat onder leiding van Maarten Koreman (TU Delft) die promoveert op de toekomst van plattelandsgebieden in Nederland en de aantrekkelijkheid ervan voor jongeren. Hierbij valt het hem op dat er in Nederland veel meer plannen zijn dan de schaarse ruimte aankan. Tijdens de avond wil hij graag horen hoe jongeren in Noord-Holland de schaarse ruimte in deze provincie willen inrichten in de komende twintig jaar.


On Tuesday evening 22 June from 20:00 to 21:30 GroenLinks Noord-Holland organises in cooperation with DWARS Amsterdam & the Young Scientific Bureau of GroenLinks the online workshop Noord-Holland 2040: Think along about the province of the future!

Young GroenLinksers & members of DWARS think about what Noord-Holland should look like in 2040 and how we can get there.

The workshop will be led by Maarten Koreman (TU Delft), who is doing a PhD on the future of rural areas in the Netherlands and their attractiveness to young people. He has noticed that there are many more plans in the Netherlands than the scarce space can handle. During the evening, he would like to hear how young people in North Holland would like to organize the scarce space in this province in the next twenty years.


Aanmelden / Sign up

  • Locatie: Online
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 22 June 2021 20.00