Kraken Kraken Kraken

Bouwen Bouwen Bouwen, een helaas al te bekende slogan van de VVD als het gaat om de woningcrisis. Toch gaat de woningcrisis niet alleen over de hoeveelheid huizen die worden gebouwd, maar ook over de manier waarop wij die huizen gebruiken. Leegstand in een wooncrisis is crimineel, maar toch staan er ook in Amsterdam duizenden panden leeg. Eén groep is altijd al luid en duidelijk geweest over wat hiermee moet gebeuren; de kraakbeweging.

Zeker in Amsterdam is de kraakbeweging altijd een belangrijk onderdeel van de woonbeweging geweest. Kraken is niet alleen een manier om daklozen tijdelijk onderdak te bieden, het is ook een vorm van protest. Om ons meer te leren over hoe kraken te werk gaat, wat de politieke betekenis is, en waarom het kraakverbod is ingevoerd hebben we een spreker van Hotel Mokum en GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting uitgenodigd.

Het belooft een super leerzame en verhelderende activiteit te worden, dus meld je snel aan! De activiteit vindt plaats op 8 februari vanaf 19:30 en zal online plaatsvinden.


Building houses has always been the approach of the VVD concerning the housing crisis. However, the housing crisis is not only about the number of houses being built, but also about the way we use these houses. Vacant houses is unacceptable, but still we see thousends of vacant houses, also in Amsterdam. One group has always been loud and clear regarding what to do with this; the squatters.

In Amsterdam, squatting has always played an important part role in housing issues. Squatting is not only a way to provide housing to homeless people, it is also a way of protest. To teach us more about squatting, its political meaning, and why we have a ban on squatting now, we invited a speaker from Hotel Mokum and GroenLinks councillor, Zeeger Ernsting.

It’s gonna be a really informative and eye-opening activity, so sign up here and see you there! The activity will take place at February 8 from 19:30, and will be online.


Naam*
Name
E-mail address
Spreek je Nederlands?
Do you speak Dutch?
Do you have further questions/remarks?
Privacyvoorwaarden*
  • Locatie: Online
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 08 February 2022 19:30