Kampeer in de Lutkemeer en red de Boterbloem

Deze actie is in samenwerking met actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’ en vindt plaats op 14, 15 en 16 september.

U bent van harte welkom om deel te nemen! Neem uw buren, tent of camper mee en kom naar de polder. Een weekend lang vol muziek, workshops, eten, lezingen, tentoonstellingen, kinderactiviteiten, film, rondleidingen, aardappels rooien, wandelen, zwemmen enz enz.

Ingeklemd tussen Amsterdam en Schiphol ligt de Lutkemeerpolder. Middenin staat al ruim honderd jaar de Boterbloem, een boerderij waar sinds 22 jaar biologisch voedsel geteelt wordt. Projectontwikkelaar SADC (Schiphol Area Development Company) heeft aangekondigd de gronden te ontruimen zodat een bedrijventerrein gebouwd kan worden. Een groen en circulair bedrijventerrein… SADC is niet zomaar een projectontwikkelaar, haar aandeelhouders zijn de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, provincie NH en Schiphol.

Bond Heemschut betoogt dat de polder van grote historische waarde is en Landschap NoordHolland pleit samen met IVN natuurvereniging voor behoud vanwege aanwezige natuur. Foodcouncil laat weten dat de polder bij uitstek een plek is om lokale voedselproductie in Amsterdam vorm te geven vanwege haar unieke kleigrond. Vele andere organisaties, waaronder Milieudefensie, stellen dat dit soort groene plekken van grote waarde zijn voor de stad om klimaatverandering op te vangen. Daar komt bij dat het nieuw bouwen van bedrijventerreinen juist klimaatschade oplevert.

Behoud Lutkemeer staat voor een andere stad. Een stad waar groene ruimte op waarde wordt geschat. En er een goede afweging wordt gemaakt tussen winsten door grondopbrengsten (korte termijn) en brede klimaatwinst (lange termijn).
Wij roepen de gemeente als aandeelhouder op haar verantwoordelijkheid te nemen en deze bouwplannen een halt toe te roepen.

  • Locatie: Lutkemeerpolder, Amsterdam
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 14 September 2018 21:00