In gesprek: klimaatverandering en (mentale) gezondheid

Op maandag 24 mei, vanaf 19.30 komen Martine Doppen (kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks) en Jaap van der Stel (lector geestelijke gezondheidszorg en schrijver van het boek ‘Veerkracht bij klimaatverandering’) spreken over klimaatverandering en gezondheid.

Tijdens deze avond zullen we het hebben over wat de zichtbare en onzichtbare gevolgen op het gebied van psychische gezondheid en op het gebied van fysieke gezondheid zullen zijn.

Omdat het onderwerp misschien gevoelig kan zijn, willen we extra benadrukken dat de gedragscode van DWARS geldt tijdens deze activiteit. Deze vind je hier.


On Monday 24 May from 19.30, Martine Doppen (candidate Member of Parliament for GroenLinks) and Jaap van der Stel (lecturer in mental health and author of a book on climate resilience) will speak about climate change and health.

During this evening, we will talk about what the visible and invisible consequences will be in terms of psychological health and physical health.

Because the topic may be sensitive, we want to emphasize that the DWARS code of conduct applies during this activity. You can find it here (in Dutch).


  • Name
  • E-mail address
  • Do you have any questions or comments? Also indicate here if we can take anything into account to make the activity more accessible or pleasant for you.
  • Privacy policy
  • Locatie: Online
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 24 May 2021 19.30