Flyeren

Eén onderdeel van onze campagne is het uitdelen van flyers voor GroenLinks. Als DWARS richten wij ons vooral op de jongeren, en daarom willen we gaan flyeren op verschillende mbo’s, hbo’s en universiteiten in Noord-Holland. Wil jij meedoen? Meld je dan hier aan! De locaties en data zijn:

  • 7 maart ’s ochtends: Roeterseiland, UvA Amsterdam
  • 8 maart ’s ochtends: Horizon College Alkmaar
  • 8 maart ’s middags: InHolland Haarlem

One part of our campaign is distributing flyers for GroenLinks. Because we are DWARS, we focus on the younger generations, so we want to go to several mbo’s, hbo’s and universities in Noord-Holland. Sign up here if you want to join! The locations and dates are:

  • March 7 in the morning: Roeterseiland, UvA Amsterdam
  • March 8 in the morning: Horizon College Alkmaar
  • March 8 in the afternoon: InHolland Haarlem

Naam*
Name
E-mail address
Op welke locaties zou je willen flyeren?*
Where would you like to help out with distributing flyers?
Do you have further questions/remarks?
Privacyvoorwaarden*
  • Locatie: Noord-Holland
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 07 March 2022 Ochtend/Middag