DWARS Amsterdam & Overijssel x P&T: Digitaal stemmen

Op woensdag 12 mei organiseert de (landelijke) commissie Privacy & Technologie samen met DWARS Amsterdam en DWARS Overijssel een thema-avond over digitaal stemmen en digitale veiligheid. 🗳️💻

De pandemie heeft laten zien, dat de manier waarop we nu stemmen niet vanzelfsprekend is en deze manier wellicht gemoderniseerd moet worden. 🤖

Er zullen twee sprekers aanwezig zijn, waarvan 1 Engelstalig is. In het formulier kan je aangeven als je een amateur tolk bij de avond wil hebben. 🗣️


On Wednesday 12 May the (national) Privacy & Technology Committee, together with DWARS Overijssel and DWARS Amsterdam, is organising a theme evening on digital voting and digital safety. 🗳️💻

The pandemic has shown that the way we vote now is not self-evident and may need to be modernised. 🤖

There will be two speakers, one of which is English. In the form you can indicate if you want an amateur interpreter at the evening. 🗣️


Aanmelden / Sign up

  • Locatie: Online
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 12 May 2021 19.30