Women’s March

English follows Dutch

Zaterdag 5 maart vanaf 13:00 vindt de Women’s March plaats in op de Dam in Amsterdam. De March zal bestaan uit een podiumprogramma bestaande uit gastsprekers die actuele en urgente vrouwenthema’s uitlichten. De demonstratie wil niet alleen bewustwording creëren bij bezoekers maar ook andere groepen bereiken die (in eerste instantie) geen sterke verbinding met onze thema’s voelen door de landelijke media-aandacht die er is voor onze jaarlijkse demonstratie. Het doel van de March is het zichtbaar maken van (verschillende) vrouwen en hun behoeften, bewustzijn rondom vrouwenrechten creëren/vergroten, een verbindende rol spelen bij het samenbrengen van verschillende groeperingen en organisaties met het doel de gelijkheid en rechtvaardigheid voor vrouwen te vergroten.

Aangezien wij dit als DWARS natuurlijk belangrijk vinden, zullen wij hier ook bij aanwezig zijn. Als DWARS Amsterdam zullen we bij DWARS Landelijk en de andere afdeling aansluiten. Meer informatie over waar en wanneer we verzamelen volgt nog. Dus geef je hier snel op en blijf op de hoogte!


Saturday, March 5, from 13:00 the Women’s March will take place on Dam Square in Amsterdam. The March will consist of a stage program consisting of guest speakers highlighting current and urgent women’s themes. The demonstration aims not only to create awareness among visitors but also to reach other groups that initially do not feel a strong connection to our themes due to the national media attention that there is for our yearly demonstration. The purpose of the march is to make all women and their needs visible, create/enhance awareness around women’s rights, play a connecting role in bringing together different groups and organizations with the goal of increasing equality and justice for women.

Since we as DWARS obviously think this is important, we will be attending. As DWARS Amsterdam we will be joining DWARS Landelijk and the other departments. More information on where and when we will gather will follow. So sign up here and stay tuned!


Naam*
Name
E-mail address
Do you have further questions/remarks?
Privacyvoorwaarden*
  • Locatie: Amsterdam, de Dam
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 05 March 2022 13:00