DWARS Amsterdam | Open Bestuursvergadering

English follows Dutch

Elke twee weken (of vaker) heeft DWARS Amsterdam een open vergadering. Op deze vergaderingen wordt het nieuws besproken, activiteiten bedacht en andere plannen gemaakt. Leden zijn van harte welkom mee te denken en mee te beslissen! Als je je hieronder aanmeldt, zal de secretaris jou de agenda en andere documenten doorsturen. Als je zelf punten hebt om over te praten, kun je een mail sturen naar amsterdam@dwars.org.

De open vergaderingen vinden meetal plaats op een donderdagavond en worden gehouden in CREA.


Every two weeks (or more often) DWARS Amsterdam holds an open meeting. At these meetings we discuss the news, brainstorm activities and make any other plans. Members are welcome to join us in our thoughts and in making decisions! If you sign up below, the secretary wil send you the agenda and any other relevant documents. If you have any point you want to raise yourself, send us an email at amsterdam@dwars.org.

The open boardmeetings are generally held every other Thursdayevening at CREA.


  • Name
  • E-mail address
  • Are you a member of DWARS Amsterdam or a different department?
  • Do you want to receive the minutes of this meeting on your e-mail address?
  • Do you have any questions or comments? Also indicate here if we can take anything into account.
  • Privacy policy
  • Locatie: CREA, Nieuwe Achtergracht 170
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 23 May 2023 15:00