Avond over de Regionale Energiestrategie (Noord-Holland)

Op 1 juli wordt de zogenaamde Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) vastgesteld voor Noord-Holland. Hierin wordt bepaald welke energiedoelen Noord-Holland wil halen en hoe we dat willen gaan doen. Dit brengt spannende keuzes met zich mee, zoals: ‘Welke energiebronnen gaan we gebruiken?’ en ‘Waar gaan we dit doen?’.

Die keuzes hebben natuurlijk gevolgen voor de volgende generatie. Daarom wil de provinciepolitiek in gesprek gaan over wat de RES voor jongeren betekent en hoe jongeren, in de toekomst, beter bij dit soort onderwerpen betrokken kunnen worden.

Dit gaan we doen met allerlei mensen die hierbij betrokken zijn. Zo zal de bijeenkomst ingeleid worden door vertegenwoordigers van de energiemaatschappij Vattenfall en gedeputeerde (een soort provincieminister) Edward Stigter. Ook zullen we in groepjes in gesprek gaan over het onderwerp. Politici zullen hierbij aanwezig zijn als toehoorders. Het doel is om aan het einde van de avond duidelijke ideeën en plannen te hebben waar de provinciepolitiek verder mee aan de slag kan.

De bijeenkomst wordt bedacht door PvdA Noord-Holland, en wordt ook door de politieke jongerenorganisaties CDJA, DWARS, Jonge Democraten, JOVD, Jonge Socialisten en PINK! en de organisatie Jong RES georganiseerd.


Aanmelden / Sign up

  • Locatie: Online
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 09 June 2021 19.30