Algemene Afdelingsvergadering

21 februari zal de volgende Algemene Afdelingsvergadering van DWARS Amsterdam plaatsvinden in de Bovenzaal van Het Gespuis.

Hoewel we pas in september weer een nieuwe voorzitter zullen kiezen, zullen op deze avond de posities van de andere bestuursleden opnieuw gekozen worden Daarnaast zullen we de afdelingsstructuur opnieuw onder de loep nemen, en zullen we het beleidsplan dat op de vorige AAV is aangenomen evalueren.

De nu zittende bestuursleden zullen ook verantwoording af moeten leggen voor hun doen en laten het afgelopen halfjaar. Dit is dus dƩ kans om dwarszittende kritiek op de zittende bestuursleden te leveren. Maar ook positieve kritiek is natuurlijk welkom. Zo verwachten we wel een lofzang voor de liefste Penningmeester ooit.

Heb je ambitie om ook in het DWARS Amsterdam bestuur te komen? Er is nog ruimte in het bestuur voor een vierde (algemeen) bestuurslid. Dit bestuurslid hoeft geen vaste taken (zoals de financiĆ«n of secretariĆ«le taken) op zich te nemen, maar is vrij om in overleg met het bestuur een eigen invulling aan zijn positie te geven. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld acties en campagnes, mediabeleid, of websitebeheer. GeĆÆnteresseerd of geĆÆnspireerd? Stuur dan een mailtje naar paul.amsterdam@dwars.org voor meer informatie, of om je eigen bestuursplannen voor te leggen

  • Locatie: Spuistraat 47A te Amsterdam
  • Afdeling: DWARS Amsterdam
  • Tijd: 21 February 2017 19:30