Amendement op wijzigingsvoorstel indienen

Dien hier een amendement op een wijzigingsvoorstel op het huishoudelijk reglement, de statuten of de gedragscode in. De deadline voor het indienen van amendementen op wijzigingsvoorstellen is woensdag 25 oktober.