Amendement op wijzigingsvoorstel indienen

Dien hier een amendement op een wijzigingsvoorstel op het beginselprogramma, huishoudelijk reglement, politiek programma, statuten of gedragscode in.
De deadline voor het indienen van amendementen op wijzigingsvoorstellen is woensdag 9 november 23:59.