Alle kandidaten

Dit Zomercongres valt er weer veel te kiezen! We verkiezen een nieuw Landelijk Bestuur, een nieuwe hoofdredacteur voor OverDWARS, en we vullen de Raad van Advies aan met twee nieuwe leden. Ook wordt er een nieuwe Zoekcommissie aangesteld. Onze kandidatencommissie is de afgelopen maanden hard aan de slag geweest om het congres te adviseren en te helpen met onze keuze. Benieuwd naar de kandidaten en hun adviezen? Lees snel verder!

Heb jij je nog niet aangemeld voor het Zomercongres? Helaas zijn de aanmeldingen inmiddels gesloten. Alle congrestukken en de mogelijkheid om moties, verantwoordingsvragen en amendementen in te dienen vind je hier.

 

voorzitter

Wouter Ubbink

21 jaar, Utrecht

Lief DWARS,

Mijn naam is Wouter Ubbink en ik ben 21 jaar oud. Ik studeer Biologie in Utrecht en was afgelopen jaar politiek secretaris en vicevoorzitter van DWARS. Ik ben lid geworden van DWARS in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Sindsdien heb ik veel kanten van DWARS gezien, onder andere als secretaris in de afdeling Utrecht, voorzitter van de commissie van Milieu en Voedsel en als politiek secretaris en vicevoorzitter in het landelijk bestuur. Ik wil graag door als voorzitter van de vereniging waar ik me inmiddels helemaal thuis voel.

DWARS moet in mijn ogen een plek zijn waar iedereen terecht kan. Toegankelijkheid begint bij warme afdelingen, dus ik wil me inzetten om de afdelingen verder te versterken.

Verder is het belangrijk dat we warme banden houden met GroenLinks, zodat we ook echt gehoord worden wanneer we kritiek hebben op hun beleid of standpunten. Daarom hoop ik dat we contact krijgen met GroenLinks op alle schaalniveaus en op zowel organisatorisch als politiek vlak.

Ten slotte sta ik voor een transparante organisatie waarin ruimte is voor nieuwe ideeën. Ik wil graag dat alle leden inzicht kunnen krijgen in de structuur van DWARS en de beslissingen die gemaakt worden. Leden en organen moeten de kans krijgen om mee te denken en eigen initiatieven uit te rollen.

Ook de andere bestuursleden wil ik graag ondersteunen in het realiseren van hun dromen. Het is een prachtig vooruitzicht om als team leiding te mogen geven aan de allerleukste PJO. Ik hoop dat ik kan rekenen op jullie steun.

Advies kandidatencommissie:

Wouter is student biologie en was het afgelopen jaar Politiek Secretaris en vicevoorzitter in het landelijk bestuur van DWARS. Daarvoor was hij secretaris van de afdeling Utrecht en voorzitter van de commissie Milieu & Voedsel. Het afgelopen jaar is zijn enthousiasme voor DWARS gegroeid en hij wil daarom graag door binnen het bestuur, ditmaal in de rol als voorzitter.

Wouter is idealistisch en optimistisch ingesteld en heeft een goed beeld van het voorzitterschap. Hij vindt het creëren van een hecht team belangrijk en wil zo invulling geven aan het interne deel van het voorzitterschap. Binnen de vereniging vindt Wouter het belangrijk dat DWARS een plek is waar leden zich kunnen ontplooien. Hierbij wil hij afdelingen verder ondersteunen, evenementen toegankelijker maken voor iedereen en staan voor een open en transparante vereniging. Wouter wil dat DWARS een bredere groep jongeren bereikt.

Wouter is als voorzitter van plan de samenwerking op te zoeken met zowel alle andere PJO’s als met GroenLinks. De kandidatencommissie adviseert Wouter echter wel om scherp te blijven op andere partijen. In zijn mediavisie zoekt Wouter niet de confrontatie op, maar wil hij het hele mediaspectrum bereiken, van links tot rechts. Hierbij adviseert de kandidatencommissie om oog te hebben voor gevoeligheden binnen de vereniging

Wouter is inhoudelijk sterk en kan zich goed uitdrukken, zowel in woord als geschrift. Hij gaat discussie niet uit de weg. In conflicten zoekt Wouter niet de confrontatie op, maar neemt hij een bemiddelende rol aan. De kandidatencommissie raadt Wouter wel aan om alert te zijn op mogelijke spanningen binnen het bestuur. Hierbij kan hij zijn bemiddelende houding goed inzetten.

Meer weten over Wouter? Lees zijn OverDWARS Bestuurspitch!

 

secretaris

Lotte Meerhoff

20 jaar, Maastricht

Hoi allemaal,

Mijn naam is Lotte. Ik kom uit Brabant en woon en studeer in Maastricht. Dit congres sta ik vol enthousiasme kandidaat voor secretaris en vicevoorzitter.

Als je het ergens niet mee eens bent, dan ga je dat veranderen. Daarom ben ik actief bij DWARS, als voorzitter van de afdeling Limburg en secretaris van de scholingscommissie. Het komende jaar wil ik me, vanuit het landelijk bestuur, samen met jullie inzetten voor onze idealen. Samen maken we de politiek groener, linkser en progressiever!

DWARS groeit hard en als secretaris wil ik de congressen laten meegroeien. Zodat jij jouw stem kan laten horen en natuurlijk ook omdat de congressen het hoogtepunt van het jaar zijn! Van binnenuit werk ik aan een sterke vereniging. Zo hoef jij niets te merken van de leuke chaos die DWARS soms achter de schermen is. Als vicevoorzitter wil ik me inzetten voor een hecht bestuur. Sparren, evalueren en stappen vooruit denken zorgen ervoor dat DWARS nog sterker wordt. Tot slot ben ik in staat de voorzitter op een krachtige en enthousiaste wijze te vervangen. Het komende jaar brengen wij onze ideeën daadkrachtig naar buiten.

Ik heb er al zin in om je te verwelkomen op het congres bij onze afdeling in Maastricht en ik hoop op je stem!

Advies kandidatencommissie:

Lotte is binnen de vereniging bekend als voorzitter van de afdeling Limburg en als secretaris van de scholingscommissie. Aan University College Maastricht volgt ze vakken in de richting van politiek en bestuur. Als ze verkozen wordt gaat ze parttime studeren in Utrecht. Lotte haalt energie uit DWARS en geeft aan klaar te zijn voor de volgende stap.

Lotte heeft een goed beeld van de functie van secretaris en heeft concrete plannen. Zo wil ze veranderingen doorbrengen in de organisatie van congressen, om deze gestroomlijnder te laten verlopen. Daarnaast wil ze werken aan toegankelijke communicatiekanalen, zoals de website en de notulenspin. Ze heeft ervaring met het werk als secretaris vanuit de scholingscommissie. Bovendien heeft ze ervaring met het opzetten van grote projecten vanuit haar rol als voorzitter van de afdeling.

Lotte vindt het fijn om vanuit een ondersteunende rol te werken en ervoor te zorgen dat dingen goed lopen. Zij werkt hiervoor graag samen en heeft ervaring met het leidinggeven binnen DWARS. Lotte brengt veel enthousiasme en energie in een team en weet anderen goed mee te nemen in haar plannen, mits ze haar snelheid aanpast op de rest van de groep.

Meer weten over Lotte? Lees haar OverDWARS Bestuurspitch!

 

penningmeester

Oscar Jansen

22 jaar, Nijmegen

Lieve DWARSers,

Mijn naam is Oscar Jansen, en ik wil verkozen worden als de nieuwe penningmeester. Ik ben 22 jaar en ik studeer scheikunde in Nijmegen. Naast mijn activiteiten bij studie- en frisbeevereniging ben ik vol plezier al ruim drie jaar lid van DWARS. Ik ben penningmeester geweest bij de afdeling Arnhem-Nijmegen, en ik heb in de reiscommissie mee mogen helpen aan het organiseren van de Boedapestreis afgelopen april.

Graag zou ik nu de kans krijgen om me als landelijk penningmeester nog meer in te zetten voor de vereniging. Hierbij vind ik met name de verhuizing erg belangrijk, als groeiende vereniging zijn we immers dringend toe aan een nieuw pand. Ik zou er graag voor willen zorgen dat deze snel plaatsvindt en soepel verloopt. Vervolgens wil ik ook een begroting maken die goed rekening houdt met ons nieuwe onderkomen, de reserves en de lange termijn. Ondertussen hoop ik ook als penningmeester op tijd de declaraties af te handelen en toegankelijk te zijn voor alle leden.

Ik hoop jullie steun te krijgen op het congres. Tot dan!

Advies kandidatencommissie:

Oscar is bekend als voormalig penningmeester van de afdeling Arnhem-Nijmegen en lid van de reiscommissie. Hij is bezig met zijn master Chemistry aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Oscar wil graag nog meer doen voor de vereniging, in de vorm van penningmeester van het landelijk bestuur.

De kandidatencommissie is van mening dat Oscar een goed beeld heeft van de taken van een penningmeester. Vanuit zijn voormalige rol als penningmeester bij de afdeling en van de reiscommissie van zijn studievereniging heeft hij ervaring met budgetteren. Deze ervaring wil hij graag meenemen naar het landelijk bestuur. Oscar is goed op de hoogte van de huidige ontwikkeling rondom huisvesting en hecht waarde aan de gemaakte keuze van het congres. Als penningmeester wil hij zich inzetten voor de toegankelijkheid van activiteiten voor leden met een kleine beurs. Tot slot wil Oscar onderzoek doen naar de mogelijkheid om de reiskostendeclaraties in te dammen en hij heeft hier concrete plannen voor.

Oscar is communicatief vaardig. Hij kan zich goed presenteren en weet zijn ideeën duidelijk over te brengen. In een team hecht hij veel waarde aan gezelligheid. Oscar geeft aan conflictmijdend te kunnen optreden en is van nature behulpzaam. De kandidatencommissie raadt Oscar aan wel zijn grenzen aan te geven wanneer nodig, maar heeft er vertrouwen in dat hij hierin kan groeien.

Meer weten over Oscar? Lees zijn OverDWARS Bestuurspitch!


Noah van Meekeren

19 jaar, Den Haag

Lieve leden,

Voor het geval jullie mij nog niet kennen, mijn naam is Noah en ik ben momenteel de penningmeester van DWARS Leiden-Haaglanden. Ik studeer Rechtsgeleerdheid-Economie en Bestuurskunde en daarnaast zijn mijn hobby’s voetballen en gitaarspelen. Naast mijn activiteiten bij DWARS zet ik mij ook in voor het Nederlands Dachau Comité, de Tong Tong Fair en Nederland Maakt Impact.

Het mooie aan politiek is naar mijn mening de verbeeldingskracht en het doorzettingsvermogen om ogenschijnlijk onmogelijke maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Bij DWARS zijn we idealisten en hebben wij een duidelijke visie voor onze samenleving voor ogen. Samen met jullie zou ik graag die groene, progressieve visie blijven uitdragen, zodat we een duidelijk signaal kunnen afgeven dat het ook echt anders kan. Daarvoor is wel een geoliede machine nodig die de organisatie draaiende houdt. Ik zou als penningmeester – door secuur en gestructureerd te werk te gaan – de financiële organisatie van onze vereniging nog transparanter, effectiever, en gestroomlijnder willen maken dan deze nu al is.

Met duurzame groet,

Noah

Advies kandidatencommissie:

Noah kennen we als huidig penningmeester van de afdeling Leiden-Haaglanden. Ook was hij eerder in Den Haag kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij studeert Bestuurskunde en Rechtsgeleerdheid-Economie in Leiden. Noah vindt het leuk en leerzaam om penningmeester te zijn bij een afdeling en wil nu graag de stap maken naar het landelijk bestuur. Als landelijk bestuurslid zou Noah zijn studies een jaar stil willen leggen om zich op de functie van penningmeester te kunnen focussen.

Noah wil zijn kennis vanuit de afdeling en zijn studies inzetten als landelijk penningmeester. Hij wil werken aan een inclusieve, progressieve en optimistische vereniging en zich inzetten voor de organisatie van inhoudelijke activiteiten. Hij heeft een goed beeld van de taken van een penningmeester en veel kennis van boekhouden, maar het ontbreekt hem nog aan voldoende kennis van de landelijke bestuurslaag. De kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat Noah deze kennis snel zou kunnen opdoen.

Noah werkt graag secuur en gestructureerd, wat van pas kan komen als penningmeester. In een team hecht Noah waarde aan een goede sfeer en hij wil hier graag in investeren. Hij komt goed uit zijn woorden en wil graag benaderbaar zijn. De kandidatencommissie raadt Noah aan om kritisch te zijn op het stellen van prioriteiten in zijn tijdsbesteding.

Meer weten over Noah? Lees zijn OverDWARS Bestuurspitch!


Bas Mekel

23 jaar, Utrecht

Toen ik begon met studeren ben ik lid geworden van DWARS, omdat ik graag meer wilde doen voor het milieu dan alleen maar protesteren. Nu, na ongeveer 4 jaar, is het klimaat al lang niet meer de enige reden dat ik actief ben. Juist het vrijzinnige geluid is waarom ik me zo thuis voel bij DWARS. Ik heb bij de afdeling Utrecht als penningmeesteres en voorzitter de ledengroei en de financiële groei van DWARS van dichtbij mee kunnen maken. Mijn focus als penningmeester zal ik dan ook willen leggen op zorgen dat alle afdelingen goed begeleid worden met het beheren van hun eigen rekening en om hulp te bieden en vragen te beantwoorden van de afdelingspenningmeesters.

Advies kandidatencommissie:

Bas is bij DWARS bekend als oud-penningmeester en oud-voorzitter van de afdeling Utrecht. Op dit moment is hij lid van de actiecommissie. Hiernaast heeft hij het afgelopen jaar ervaring opgedaan als penningmeester bij zijn floorballvereniging. In het dagelijks leven studeert Bas biologie aan de universiteit van Utrecht. Bas wil graag het DWARS-bestuur in omdat hij in een hecht team wil werken en een structurele bijdrage wil leveren aan de vereniging.

Bas voelt zich prettig in de combinatie tussen het vaste takenpakket van een penningmeester met de grotere projecten zoals de verhuizing en het congres. Zijn standpunt over de huisvesting is er een vóór het meeverhuizen met GroenLinks. Als belangrijkste doelen als penningmeester ziet Bas het ondersteunen van de afdelingspenningmeesters en de herverdeling van de kosten van de commissies. Bas vindt het soms lastig in te schatten hoe veel tijd projecten kosten waardoor hij te snel ‘ja’ kan zeggen. De kandidatencommissie beaamt dat hij hier nog in kan groeien.

Bas is een teamspeler die graag werkt in een hecht en open team. Hiernaast is hij een enthousiast, open en activistisch persoon die bekendstaat om zijn (soms scherpe) meningen. De kandidatencommissie ziet bij Bas het besef dat dit soms tot botsingen kan leiden, maar ziet daarin geen belemmeringen voor zijn werkzaamheden als penningmeester.

Meer weten over Bas? Lees zijn OverDWARS Bestuurspitch!

 

politiek secretaris

Daan Bos

20 jaar, Utrecht

Lieve DWARSer,

Mijn naam is Daan en vol bevlogenheid sta ik kandidaat voor Politiek Secretaris én Vicevoorzitter van DWARS. Ik studeer Filosofie in Utrecht en vermaak me in mijn vrije tijd graag als saxofonist in mijn jazzbandje. Vanuit verschillende functies bij DWARS, maar vooral als oud-commissievoorzitter, ken ik de kracht van de inhoudelijke commissies. Om het politiek overleg meer te betrekken bij het uitzetten van de politieke lijn, wil ik wekelijks een politieke update gaan sturen. Als Politiek Secretaris wil ik de samenwerking tussen afdelingen en commissies verbeteren, zodat er overal in het land supertoffe inhoudelijke bijeenkomsten kunnen plaatsvinden.

Referenda, vrijheid van onderwijs, kernenergie: drie onderwerpen waar de meningen binnen DWARS flink over verschillen. Het komende jaar gaan we aan de slag met een politiek programma en gaan we daarover discussiëren, op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Naast deze vraagstukken, moeten we uiteraard ook nadenken over bijvoorbeeld landbouw, vrouwenquota en onze strijd als #stressgeneratie.

Het komende jaar wordt ontzettend belangrijk voor DWARS. In het voorjaar vindt het Programmacongres plaats en voor die tijd moeten we in discussie met de leden over de totstandkoming van onze standpunten. Daarna wil ik me als vicevoorzitter bezighouden met de strategie om het programma van GroenLinks zo DWARS mogelijk te krijgen. Het proces naar dat programma is namelijk een kans om ons geluid te laten horen.

Doe je mee? Ik hoop op jouw stem. En als je nog vragen hebt: weet me te bereiken via mail, app, Instagram, Twitter en tijdens DWARS x Bestuurskandidaten op 7 juni!

Groet!

Daan

Advies kandidatencommissie:

Daan is bekend als voorzitter van de scholingscommissie, trainer van de DWARS Academy en lid van de Raad van Advies. Hiervoor was hij voorzitter van de Onderwijscommissie en Digital Media Manager van GroenLinks Hilversum. Daan studeert filosofie in Utrecht. Hij wil nu het landelijk bestuur in als Politiek Secretaris om een bijdrage te mogen leveren aan de DWARSe politiek.

Daan kent de vereniging goed en heeft een helder beeld van wat de functie inhoudt, onder andere door zijn ervaring als voorzitter van een inhoudelijke commissie. Hij heeft veel kennis van sociale onderwerpen en is ook geïnteresseerd in groene politiek, hoewel hij zich hier nog verder in kan verdiepen. Zijn ideeën en meningen kan hij goed uitdrukken, in zowel woord als geschrift. Daan wil dat de politieke lijn van DWARS zoveel mogelijk wordt uitgezet in het politiek overleg, in samenwerking met de inhoudelijke commissies. Extern wil hij dat DWARS zich profileert door middel van issue ownership en heeft hier concrete plannen voor.

Binnen een team vindt Daan het belangrijk dat ieders stem gehoord kan worden en dat er duidelijke afspraken gelden. Hij luistert graag naar anderen en vindt het belangrijk om goed hoofd- en bijzaken te onderscheiden, waarmee hij analytisch en reflecterend vermogen in een team brengt. Daarnaast is hij organisatorisch sterk en weet hij mensen mee te nemen in zijn plannen. Daan neemt door zijn enthousiasme veel hooi op zijn vork. De kandidatencommissie raadt Daan aan zijn grenzen te herkennen en aan te geven.

Meer weten over Daan? Lees zijn OverDWARS Bestuurspitch!


Ahmet Kargin

22 jaar, Delft

Lief DWARS,

Mijn naam is Ahmet, ik ben 22 jaar oud en studeer internationale politiek in Leiden. Mijn DWARSe leven begon in afdeling Leiden-Haaglanden. Sinds mijn eerste activiteit heb ik me ontzettend welkom gevoeld binnen onze vereniging. Na een jaar afdelingsbestuur ben ik nu actief als de secretaris van commissie Onderwijs en als lid van de programmacommissie. Ik ben daarnaast ook actief in meerdere inhoudelijke commissies. Met de kennis en ervaringen die ik in mijn ruim twee jaar lidmaatschap heb opgedaan, wil ik het landelijke bestuur als Politiek Secretaris versterken.

Voor de meeste nieuwe leden zijn het onze afdelingen waar zij kennis maken met DWARS. Zij horen zich dan ook, net zoals ik destijds, zich welkom te voelen binnen onze vereniging. De inhoudelijke commissies zouden hier goed aan kunnen bijdragen door samen met afdelingen discussie- of thema-avonden te organiseren. Echter loopt communicatie tussen afdelingen en commissies vaak stroef. Dit kunnen we oplossen door bijvoorbeeld het kader meerdere malen in het jaar bij elkaar te brengen zodat de interne communicatie en relaties binnen het kader versterken.

Natuurlijk heb ik hiernaast meer ambities die deels ook terug te vinden zijn in het advies van de kandidatencommissie.

Wil je nog meer weten over wie ik ben en wat mijn ambities zijn? Spreek mij dan vooral even aan en anders kan je mij altijd appen/mailen/bellen/rooksignalen sturen. Tot op het congres!

Advies kandidatencommissie:

Ahmet is bekend binnen de vereniging als oud-penningmeester van afdeling Leiden-Haaglanden en is nu secretaris van de onderwijscommissie en lid van de programmacommissie. Daarnaast zit hij in verschillende inhoudelijke commissies zoals Internationaal, Energie, Duurzaamheid & Mobiliteit en Recht & Democratie. Hij studeert Internationale Betrekkingen aan de universiteit Leiden. Ahmet kan slecht tegen onrecht en wil zich graag inzetten voor de vereniging. Dit wil hij doen als Politiek Secretaris in het landelijk bestuur.

Ahmet wil graag de verschillende commissies meer ondersteunen. Dit wil hij doen door meer begeleiding en training te bieden aan beginnende commissiepresidia en door meer aanwezig te zijn bij de commissies en hun vergaderingen. Daarnaast wil hij vaker een kaderdag organiseren en deze anders inrichten. Ahmet heeft een hart voor onderwijs en de groene thema’s. Hij wil graag meer aansluiten bij internationale acties en coördinatie met andere groene verenigingen in Europa.

Ahmet is inhoudelijk zeer sterk op veel verschillende thema’s en is daarnaast organisatorisch in staat de commissies aan te sturen. De kandidatencommissie merkt op dat hij moeite heeft zijn inhoudelijke kennis goed onder woorden te brengen, zeker in stressvolle situaties. Ook is het voor Ahmet raadzaam om oog te hebben voor gevoeligheden zowel intern als in de samenwerking met andere partijen. Ahmet herkent dit en geeft zelf aan dat hij hier al in gegroeid is.

Meer weten over Ahmet? Lees zijn OverDWARS Bestuurspitch!

 

internationaal secretaris

Miriam Shaw

22 jaar, Nieuwer ter Aa

Lief DWARS,

Aankomend congres kunnen jullie op mij, Miriam Shaw, stemmen voor internationaal secretaris. Ik ben tweeëntwintig jaar oud en ben op dit moment mijn studie Spaanse taal en cultuur aan het afronden aan de Universiteit Utrecht. Ik ben penningmeester in het afdelingsbestuur van DWARS Utrecht, wat een leerzame en leuke ervaring is. Ik geniet zoals meeste DWARSers erg van discussiëren over allerlei politieke concepten maar mijn hart ligt bij de internationale politiek. Ik ben opgegroeid in een omgeving waarin veel verschillende culturen met elkaar interacteerden en botsten, hier heb ik veel van geleerd en  dit fascineert mij nog steeds enorm. Ik wil daarom graag mij inzetten voor DWARS op internationaal niveau, waar ik mij het meest thuis voel. Dit wil ik doen door de sterke banden met de Grüne Jugend en de Jonge Groenen te onderhouden maar ook door contact te zoeken met groene jongerenorganisaties waar DWARS nog minder samenwerking mee heeft gehad. Ook vind ik het belangrijk dat DWARSers worden gefaciliteerd om internationaal actief te worden. Een internationaal evenement naar Nederland halen zou hiervoor erg geschikt zijn. Om DWARS een sterkere positie te geven wil ik mij inspannen voor een plaats aan de tafel van de Europese fractievergaderingen van GroenLinks. Kortom: er is genoeg te doen en het lijkt mij ontzettend leuk om deze plannen realiteit te zien worden. Ik kijk er naar uit om jullie allen te zien op het congres, tot dan!

Advies kandidatencommissie:

Miriam is penningmeester van DWARS Utrecht en studeert in deze stad Spaanse Taal en Cultuur. Ook stond zij op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen voor GroenLinks Stichtse Vecht. Ze ervaart DWARS als warm bad waar ze veel heeft geleerd. Ze wil zich verder inzetten voor DWARS in de vorm van Internationaal Secretaris.

Miriam is zich goed bewust van de taken van een Internationaal Secretaris en wil verder investeren in de banden met organisaties als de FYEG en het contact met de Grüne Jugend en Jong Groen versterken. Zij ziet hierin vooral het belang om de toegankelijkheid voor andere DWARSers naar internationale politiek te vergroten. Miriam wil zich sterk maken voor de aanwezigheid van een DWARS-bestuurslid bij de fractievergaderingen van de GroenLinks-fractie in het Europees Parlement. De kandidatencommissie ziet in Miriam een kandidaat met een voorkeur voor de organisatorische kant van de functie.

Miriam voelt zich goed thuis in een internationale omgeving en kan goed omgaan met mensen uit verschillende culturen. Ze is sociaal en legt gemakkelijk contact. Ze ziet de noodzaak van een goede interne samenwerking maar is niet bang om haar mening te geven, ook wanneer deze niet populair is. Miriam herkent dat dit soms tot conflicten kan leiden. De kandidatencommissie ziet het inzicht bij Miriam dat zij hierop zal moeten letten en voorziet geen grote problemen.

Meer weten over Miriam? Lees haar OverDWARS Bestuurspitch!


David Tempelman

19 jaar, Leiden

Beste DWARSers,

Mijn naam is David Tempelman, ik ben een 19-jarige geschiedenisstudent uit Leiden en ik ben kandidaat voor de functie van Internationaal Secretaris. De afgelopen jaren heb ik mij binnen DWARS vooral ingezet als secretaris en voorzitter van de Commissie Internationaal. Het volgende jaar hoop ik mij, met jullie steun, voor DWARS in te gaan zetten als Internationaal Secretaris.

Samen met jullie wil ik gaan werken aan een DWARS dat verder kijkt dan de Nederlandse grenzen. Want milieuvervuiling, armoede of klimaatverandering houdt ook niet op aan de grens. Daarom wil ik als Internationaal Secretaris vaker samen op gaan trekken met onze internationale zusterorganisaties. Hiervoor wil ik leden en commissies actief gaan ondersteunen en aanmoedigen om de internationale samenwerking op te zoeken en wil ik werken aan kortere lijntjes met onze zusterorganisaties. Als DWARS mogen we hierin binnen FYEG best een voortrekkersrol op ons nemen. Door samen actie te voeren en een gezamenlijk geluid te laten horen kunnen we als groene jongeren écht een verschil maken.

Ik hoop hiervoor op jullie steun te kunnen rekenen.

David

Advies kandidatencommissie:

David is bekend als voorzitter van de commissie Internationaal. Hij is ook lid van de werkgroep Social Europe van de FYEG. David studeert geschiedenis aan de universiteit van Leiden. Nu wil hij graag het landelijk bestuur in omdat hij ziet dat er op het internationale vlak nog veel te behalen valt voor DWARS; PJO’s zouden meer over landsgrenzen heen moeten kijken.

David is zich goed bewust van de taken van een Internationaal Secretaris en is bekend met de FYEG. Hij wil meer samenwerken met de andere Europese organisatie, bijvoorbeeld bij het opzetten van acties of bij het schrijven van opinieartikelen. David heeft concrete plannen hiervoor. De organisatorische commissies wil hij meer verzelfstandigen en de commissie Internationaal wil hij graag blijven verstevigen. Hij wil zich graag nog verder inzetten voor de mogelijke aanwezigheid van een DWARS-bestuurslid bij de fractievergaderingen van GroenLinks in het Europees Parlement. De kandidatencommissie ziet in David een kandidaat met een voorkeur voor de politiek-inhoudelijk kant van de functie.

David is een rustig persoon en heeft kennis over internationale thema’s. Hij geeft zelf aan dat hij zich assertiever kan opstellen. De kandidatencommissie is blij met dit inzicht en denkt dat David hierin kan groeien tijdens een bestuursjaar. David beschikt over relativeringsvermogen waarmee hij spanningen binnen een bestuur kan verhelpen.

Meer weten over David? Lees zijn OverDWARS Bestuurspitch!

 

scholing & activiteiten

Joëlle Canisius

20 jaar, Utrecht

Lief DWARS,

Mijn naam is Joëlle. Ik ben een trotse Zuid-Limburgse die momenteel in Utrecht woont. Hier studeer ik met veel plezier onderwijswetenschappen. Daarnaast ben ik actief voor DWARS door me in te zetten voor verschillende organisatorische en inhoudelijke commissies. Ook ben ik op veel DWARSe activiteiten te vinden. Ik sta kandidaat voor de bestuursfunctie Scholing & Activiteiten.

Het afgelopen anderhalf jaar heb ik DWARS op verschillende manieren leren kennen: niet alleen als plek waar de politieke discussie centraal staat, maar ook als gezellige ontmoetingsplek en als leerschool. Als bestuurslid Scholing & Activiteiten wil ik me ervoor inzetten dat DWARS dit voor alle leden kan betekenen. Dit wil ik doen door me in te zetten voor toegankelijke, laagdrempelige en vooral gezellige activiteiten. Daarnaast vind ik het belangrijk om te weten aan welke scholing DWARSers behoefte hebben. Door het gesprek met DWARSers hierover te blijven voeren, hoop ik dit te bereiken. Tot slot wil ik blijven werken aan de toegankelijkheid van de DWARS Academy, zodat alle commissies en afdelingen hun weg naar de DWARS Academy weten te vinden.

Als je vragen hebt over mijn ideeën of plannen, lijkt het me ontzettend leuk om met je in gesprek te gaan. Spreek me vooral aan op het congres, op DWARS X Bestuurskandidaten of stuur me een berichtje op Facebook, Instagram of LinkedIn.

Tot op het congres in Mestreech! #friet #vlaai

Joëlle

Advies kandidatencommissie:

We kennen Joëlle als voorzitter van de onderwijscommissie en actief lid van de scholingscommissie en Bijzondere Activiteitencommissie. In het dagelijks leven studeert Joëlle onderwijswetenschappen. Ze heeft de afgelopen anderhalf jaar haar plek gevonden bij DWARS en voelt zich thuis binnen de vereniging.

Joëlle heeft zich bewezen als organisatorisch talent. Daarnaast heeft ze vanuit haar studie veel ervaring met scholing en heeft ze professionele ervaring als trainer bij Augeo. Binnen DWARS heeft Joëlle ervaring met het scholingsbeleid, vanuit haar rol als actief lid van de scholingscommissie. Joëlle heeft ervaring met het opzetten van grote en kleine activiteiten.

Ze wil graag haar eigen draai geven aan activiteiten en creatief nadenken over de invulling hiervan. De kandidatencommissie drukt Joëlle op het hart om haar visie op het scholingsbeleid te ontwikkelen.

Joëlle is communicatief sterk en haar enthousiasme is aanstekelijk. Daarmee weet zij mensen goed mee te nemen in haar plannen. Joëlle werkt graag projectmatig en kan een gedegen tijdsplanning maken. Hiernaast is zij stressbestendig en kan zij goed in de soms hectische omgeving van de vereniging werken.

Meer weten over Joëlle? Lees haar OverDWARS Bestuurspitch!

 

organisatie & leden

Casey Disco

20 jaar, Arnhem

Lief DWARS,

Mijn naam is Casey en ik ben heel blij om eindelijk officieel kandidaat te zijn voor de functies bestuurslid Organisatie & Leden en vicevoorzitter.

De afgelopen 2,5 jaar ben ik zowel landelijk als bij de afdeling Utrecht actief geweest en heb hierdoor onze mooie vereniging heel goed leren kennen. Hierdoor heb ik organisatorisch en inhoudelijk veel heb mogen leren. Ik heb me afgelopen jaar onder meer ingezet als voorzitter van de afdeling Utrecht en voorzitter van de commissie Integratie, Emancipatie en Diversiteit. De vaardigheden die ik hierbij het opgedaan zou ik graag inzetten om onze organisatie nog een stukje mooier, inclusiever en geolieder te maken.

Als bestuurslid Organisatie & Leden wil graag inzetten op een uitgebreider diversiteitsbeleid door met organisaties in gesprek te gaan waar we veel van kunnen leren (Good Practice). Daarnaast vind ik het heel belangrijk om het vertrouwen tussen landelijk en de afdelingen te vergroten door middel van snellere en uitgebreidere informatievoorziening en een strenger toezicht op het buddysysteem.

Ook is het tijd voor zichtbaar promotiemateriaal dat aansluit bij onze nieuwe activistische houding. Het is superbelangrijk dat alle leden zich thuis voelen bij DWARS en het gevoel hebben dat zij op een nuttige manier aan onze vereniging kunnen bijdragen. Zowel nieuwe als meer ervaren leden moeten een plekje kunnen vinden om actief te kunnen worden en te blijven.

Als vicevoorzitter zou ik graag inzetten op een goede sfeer binnen het bestuur en binnen heel DWARS. Ik wil dat er een gevoel van saamhorigheid heerst en iedereen zich veilig voelt om hun meningen en gedachten te delen. Ook neem ik graag een op een constructieve manier een kritische houding aan om de voorzitter en het algemene beleid scherp te houden. Ik ben niet bang voor media-optredens en heb veel ervaring in het debatteren. Een goede vicevoorzitter kent de dynamiek in het bestuur en weet hoe hier op in te spelen om het beste uit het bestuursjaar te halen.

Wil je meer weten over mijn plannen? Graag ga ik voor of tijdens het congres met je in gesprek. Ik zie ernaar uit veel van jullie te kunnen spreken.

Advies kandidatencommissie:

We kennen Casey als voorzitter van de afdeling Utrecht en daarnaast als oud-secretaris en oud-voorzitter van de commissie Integratie, Emancipatie en Diversiteit. Ze studeert Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Verder is ze jongerenambassadeur bij Hope XXL. De afgelopen jaren heeft Casey zich met veel plezier ingezet voor DWARS en daarbij veel geleerd en ervaring opgedaan. Het landelijk bestuur is dan ook een logische vervolgstap voor haar.

Casey heeft goed voor ogen wat de werkzaamheden van de functie Organisatie en Leden inhouden en heeft een goed beeld van wat ze tijdens haar bestuursjaar zou willen veranderen. Zij wil zich graag inzetten voor meer diversiteit binnen DWARSen weet goed welke middelen ze hiervoor wel en niet tot haar beschikking heeft. Daarnaast wil ze het contact tussen het landelijk bestuur en de afdelingen verbeteren. Dit wil ze doen door de afdelingsbuddy’s meer te activeren. Daarnaast wil ze ook het voorzittersoverleg onder de loep nemen om afdelingen beter te kunnen ondersteunen.

Binnen een team vindt Casey het belangrijk transparant te zijn en goed te overleggen. Ze is echter niet bang om zelf knopen door te hakken als dit van haar verwacht wordt. Conflicten praat zij het liefst zo snel mogelijk uit. Casey is makkelijk in de omgang, maar geeft zelf ook aan dat zij soms niet toegankelijk over kan komen. De kandidatencommissie herkent zich hierin en denkt dat Casey hierin zal moeten groeien tijdens haar bestuursjaar.

Meer weten over Casey? Lees haar OverDWARS Bestuurspitch!

 

campagne & communicatie

Voor deze bestuursfunctie zijn helaas (nog) geen kandidaten.

 

vicevoorzitter

Daan Bos

20 jaar, Utrecht

Advies kandidatencommissie:

Naast zijn sollicitatie voor Politiek Secretaris wil Daan ook graag het bestuur in als vicevoorzitter. Hij ziet dit als goede aanvulling op het takenpakket van een Politiek Secretaris en wil graag helpen bij het vormen van een nieuw hecht bestuur.

De kandidatencommissie constateert dat Daan een goed beeld heeft van het werk van een vicevoorzitter. Vanuit zijn rol als lid van de RvA is hij op de hoogte van de uitdagingen voor de vereniging. Door zijn voorzittersschap bij de scholingscommissie en de commissie onderwijs kent hij bovendien meerdere kanten van de vereniging. De ervaring die hij heeft opgedaan hier als voorzitter neemt hij graag mee naar zijn vicevoorzittersschap. Daan is niet bang voor mediaoptredens. Bovendien kan hij zich goed uitdrukken in geschrift. De kandidatencommissie raadt Daan aan om scherp te blijven op gevoeligheden binnen het bestuur en richting GroenLinks.

Meer weten over Daan? Lees zijn OverDWARS Bestuurspitch!


Casey Disco

20 jaar, Arnhem

Advies kandidatencommissie:

Naast haar sollicitatie voor de post Organisatie & Leden solliciteert Casey voor de positie van vicevoorzitter. Ze wil deze functie graag vervullen omdat dit haar een leuke aanvulling lijkt op haar andere functie, en ze denkt haar leiderschapskwaliteiten hiervoor te kunnen gebruiken.

Met haar verleden als voorzitter van de afdeling Utrecht en de commissie Integratie, Emancipatie en Diversiteit heeft ze zowel organisatorische als inhoudelijke ervaring opgedaan in de vereniging. Ze ziet vicevoorzitter als een functie die zowel deze inhoudelijke en organisatorische kant in zich heeft, en waarin ze als het nodig is ook de publieke taken van de voorzitter op zich kan nemen. Casey vindt het leuk om debatten te voeren, maar de kandidatencommissie vraagt zich af of ze de DWARSe standpunten scherp genoeg kan formuleren bij publieke optredens. Ook kan het feit dat ze niet voor iedereen even toegankelijk is lastig zijn bij de afwezigheid van een voorzitter. De kandidatencommissie gelooft wel dat Casey hier nog in kan groeien.

Meer weten over Casey? Lees haar OverDWARS Bestuurspitch!


Lotte Meerhoff

20 jaar, Maastricht

Advies kandidatencommissie:

Lotte heeft in aanvulling op haar sollicitatie voor secretaris gesolliciteerd voor de functie van vicevoorzitter. Dit omdat ze naast de organisatorische rol van secretaris ook graag een bijdrage wil leveren aan de interne sfeer van het bestuur en de externe strategie van de vereniging.

Lotte voelt zich comfortabel in zowel een ondersteunende als leidinggevende rol. Ze heeft een duidelijke visie op de rol van vicevoorzitter en op wat zij zelf voor de voorzitter wil kunnen betekenen. Lotte vindt het belangrijk dat er een open sfeer is binnen het bestuur en wil hier actief aan werken. Lotte houdt makkelijk overzicht tussen hoofd- en bijzaak en zit flexibel in haar rol. Ze is bekend met rode thema’s, maar kan zich ook snel verdiepen in andere thema’s. Lotte is zich bewust van de rol van DWARS in de media, maar vindt het zelf nog spannend om voor een camera te staan. De kandidatencommissie denkt dat Lotte hier na het opdoen van meer ervaring makkelijker in zal staan.

Meer weten over Lotte? Lees haar OverDWARS Bestuurspitch!

 

hoofdredacteur overdwars

Hessel Hoekstra

26 jaar, Leiden

Lieve DWARSers,

Mijn naam is Hessel Hoekstra, ik ben 26 jaar, woon in Leiden en studeer biologie. Inmiddels is het vijf jaar geleden sinds ik lid ben van DWARS en in die tijd ben ik secretaris van Leiden-Haaglanden geweest. Momenteel zit ik in de congrescommissie en ben ik bestuurslid van GroenLinks Zuid-Holland. Ook ben ik al jaren een vast gezicht binnen de redactie van OverDWARS en nu wil ik me graag kandidaat stellen voor de functie van hoofdredacteur.

Door onvoorziene omstandigheden is het het afgelopen jaar niet zo goed gegaan met het blad. Er werd weinig gepubliceerd, vaste onderdelen en rubrieken vielen weg, vergaderingen werden telkens afgelast en de redactie liep leeg. Toen de hoofdredacteur wegviel heb ik me ter beschikking gesteld als interim hoofdredacteur.

Sinds januari ben ik bezig om OverDWARS weer langzaam op te bouwen. We publiceren weer minstens één keer per week, we hebben nieuwe redactieleden en we hebben een aantal nieuwe rubrieken. Maar we zijn er nog niet. Ik ben begonnen met de opbouw en die wil ik graag afmaken.

Ik wil de succesvolle vaste onderdelen die het afgelopen jaar weggevallen zijn, zoals thema-edities, de DWARSe Top 100 en DWARSe Delicatessen, graag opnieuw introduceren. Ook wil ik zoveel mogelijk DWARSe geluiden laten horen en leden die mogelijkheid geven. Ik wil van OverDWARS een kennisplatform maken waar beginnend redactietalent de mogelijkheid heeft om te groeien. Ik wil leden de ruimte te geven om hun eigen invulling aan het blad te geven en hen daarin begeleiden.

Een halfjaar geleden ben ik met een grote klus begonnen: OverDWARS opnieuw opbouwen. Ik hoop dat ik die klus af mag maken en ik hoop dat jullie mij daarin steunen.

Advies kandidatencommissie:

Hessel is een bekend gezicht binnen de vereniging. Zo is hij momenteel interim-hoofdredacteur voor OverDWARS en was daarvoor secretaris van de afdeling Leiden-Haaglanden en lid van de congrescommissie. Hessel draagt OverDWARS een warm hart toe en wil graag zijn karwei afmaken.

Hessel kent OverDWARS heel goed en heeft een duidelijke visie op de rol van OverDWARS binnen de vereniging. Hij vindt het belangrijk dat OverDWARS veel geluiden binnen DWARS een platform biedt, maar weet ook goed waar gevoeligheden liggen. Hij wil van OverDWARS een kennisplatform maken waarbij opkomend (schrijf)talent zich nog verder kan ontwikkelen. Hessel heeft concrete plannen hiervoor. Als hoofdredacteur wil Hessel een actieve redactie creëren en een vooral sturende rol aannemen.

Hessel is een rustige en stabiele factor in een team. Hij brengt humor en werkethos. Als leidinggevende van een redactie kan dit goed van pas komen. Hessel kan zich bovendien goed uitdrukken in geschrift en heeft kennis van social media. De kandidatencommissie constateert dat Hessel enorm bevlogen is over OverDWARS en raadt Hessel aan goed na te denken hoe hij mensen mee kan nemen in zijn plannen en ambities. De kandidatencommissie ziet hierin voor Hessel een leerpunt, maar constateert ook dat hij hierin al gegroeid is.

Meer weten over Hessel? Lees zijn OverDWARS Bestuurspitch!


Stijn Rombouts

25 jaar, Utrecht

Lieve DWARSers,

Ik ben Stijn (25), afgestudeerd in de richting duurzame ontwikkeling en nu een jaar actief binnen DWARS. Je zou me dus kunnen omschrijven als een laatbloeier. Ik maak muziek, film, schrijf graag gepeperde opinie en heb een zwak voor veganistisch fast food.

Komend congres ben ik verkiesbaar als hoofdredacteur van OverDWARS, ons online ledenblad. Ik hoop als hoofdredacteur het platform breder te trekken en ruimte te maken voor andere kunstvormen buiten het schrijven van opinie en verslagen om. Denk hierbij aan vlogs, podcasts, gedichten en memes. Ook wil ik meer structuur aanbrengen in onze publicaties en themamaanden nieuw leven inblazen.

Wil je meer weten over mijn plannen of met me kennismaken? Spreek me aan op het congres of app/Facebook me. Ik beantwoord graag je vragen.

Liefs,

Stijn

Advies kandidatencommissie:

Stijn is nu een jaar actief binnen OverDWARS en heeft daarvoor met name dingen gedaan binnen GroenLinks. Hij heeft kortgeleden zijn master Sustainable Development in Utrecht afgerond. In zijn vrije tijd regisseert hij films en speelt hij ineen band. Naast zijn bijdrages aan OverDWARS heeft hij veel stukken gepubliceerd voor een breed scala aan andere media, waaronder 3voor12, Joop.nl en TPO.

Stijn heeft een goed beeld van hoe hij de redactie van OverDWARSwil vormen en aansturen. Hij vindt het belangrijk om een faciliterende rol op zich te nemen en redactieleden zoveel mogelijk vrijheid te geven. Daarnaast schuwt Stijn in zijn stukken het politieke debat niet. Hij wil met  OverDWARS graag ook de politieke meningen die buiten DWARS spelenlaten zien. Verder heeft Stijn plannen om weer te kijken naar de mogelijkheden om naast schrift bijvoorbeeld ook video-items uit te brengen. Zijn ervaring als regisseur is hierbij een pre.

De kandidatencommissie ziet in Stijn een kandidaat die zijn redactieleden veel ruimte geeft waardoor deze kunnen floreren. De kandidatencommissie hoopt dat Stijn ook een aanjager kan zijn wanneer het geval het initiatief vanuit de redactie achterblijft. Zijn brede ervaring met het publiceren van zowel schrift als anderecontent kunnen zijn redactieleden hierin goed ondersteunen. De kandidatencommissie vraagt zich wel af of hij, met zijn liefde voor de politieke confrontatie, gevoeligheden op tijd aanvoelt.  De kandidatencommissie heeft er echter vertrouwen in dat zijn redactie hem hierin zal ondersteunen.

Meer weten over Stijn? Lees zijn OverDWARS Bestuurspitch!

 

raad van advies

Voor de Raad van Advies kunnen twee leden verkozen worden. Dit gaat over de periode tot aan het Wintercongres dit najaar.

Aafke Belterman

25 jaar, Amsterdam

Aafke Belterman kennen we als voormalig penningmeester van het landelijk bestuur en als voormalig secretaris van de afdeling Amsterdam. Momenteel is zij financieel trainee bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aafke wil nog geen afscheid nemen van DWARS en wil graag inhoudelijk betrokken blijven. Ze ziet de RvA als goede plaats hiervoor.

Aafke kent de vereniging op veel vlakken en heeft een heldere visie op de rol van de Raad van Advies binnen de vereniging. Ze wil graag vraaggestuurd werken en ziet de Raad van Advies ter ondersteuning van het landelijk bestuur. Daarom wil ze ook met het nieuwe bestuur graag werken aan een goede vertrouwensband. Aafke heeft goede kennis van procedures, het HR en de statuten. Bovendien heeft zij vanuit haar vorige functie als penningmeester veel kennis over het financieel beleid en de huisvestingkwestie. Aafke is erg analytisch en komt daardoor soms over als rustig en ingetogen. Echter, wanneer nodig kan zij ook op haar strepen staan. De kandidatencommissie is van mening dat Aafke soms met meer zelfvertrouwen haar mening mag verkondigen, maar denkt dat zij hierin snel zal groeien.


Lucas Brinkhuis

20 jaar, Deventer

Lucas studeert Katholieke Theologie aan de Universiteit Tilburg en Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, beide in Utrecht. Hij is op dit moment Provinciaal Statenlid in de provincie Overijssel en heeft zich daarvoor ingezet als voorzitter van DWARS Overijssel. Hij is ook lid van de campagnecommissie van DWARS. Het lijkt hem leuk om in de RvA plaats te nemen en wil op deze manier graag een nuttige bijdrage leveren aan de vereniging.

Lucas wil graag nadruk leggen op de corrigerende en controlerende rol van de Raad van Advies. Hij wil graag een klankbord zijn binnen de vereniging en zijn ervaring vanuit verschillende organen inzetten, voornamelijk op het gebied van afdelingsbeleid en campagne. Hij heeft goede kennis van de statuten en het huishoudelijk reglement. Lucas is voorstander van een warme relatie tussen GroenLinks en DWARS. In een groep is hij niet bang zijn mening te uiten, maar ook bereid het compromis te zoeken. De kandidatencommissie raadt Lucas aan een proactieve houding aan te nemen als lid van de Raad van Advies.


Julia Matser

26 jaar, Utrecht

Julia is het afgelopen jaar voorzitter geweest van DWARS. Daarvoor heeft ze ook al eens een half jaar in de RvA gezeten. Julia heeft gesolliciteerd voor de RvA omdat ze graag nog sterk betrokken blijft bij de vereniging als haar voorzitterschap afloopt, en haar kennis van DWARS op een nuttige manier wil inzetten.

Julia heeft door haar uitgebreide ervaring in zowel de RvA als het bestuur een zeer goed beeld van de taken van de RvA. Haar positieve energie draagt bij aan een goede sfeer en maakt haar benaderbaar voor leden. Julia is zich ervan bewust dat het feit dat ze tot voor kort voorzitter was, lastig kan zijn voor de RvA. Daarom is ze van plan zich terughoudend op te stellen en veel ruimte te bieden aan andere RvA-leden. De kandidatencommissie ziet dat Julia voor zichzelf haar petten als oud-voorzitter en RvA-lid goed uit elkaar weet te houden, maar vraagt zich af of ze voldoende inziet dat dit voor anderen niet altijd even makkelijk zal zijn.


Roy Seignette

22 jaar, Alkmaar

Roy studeert communicatiewetenschappen in Amsterdam en is nu zo’n twee jaar lid van DWARS. Sinds vorig jaar is hij ook raadslid voor GroenLinks in Alkmaar. Daarnaast heeft hij al verschillende (vrijwilligers)functies vervuld binnen GroenLinks. Roy wil graag iets doen bij DWARS en de RvA lijkt hem daarbij passend.

Roy heeft een helder beeld van de taken van de RvA. Hij hecht in de communicatie naar het bestuur veel waarde aan een positieve en motiverende insteek. Roy is zich bewust van het feit dat hij de vereniging niet goed kent, maar denkt juist dat dit outsiders-perspectief nuttig kan zijn voor de RvA. De kandidatencommissie ziet hier wel een belemmering in: Roy heeft een beperkt netwerk binnen DWARS en is niet bekend met de dagelijkse gang van zaken, wat voor opstartproblemen zou kunnen zorgen. De kandidatencommissie verwacht echter dat Roy gemotiveerd genoeg is om de functie zich snel eigen te maken mocht hij worden verkozen.


Stein Smit

22 jaar, Den Haag

Stein is studeert Industrieel Product Ontwerp aan de Hogeschool van Rotterdam. We kennen Stein als voorzitter van de afdeling Leiden-Haaglanden en van diezelfde afdeling was hij ook algemeen bestuurslid. Hij wil nu de Raad van Advies in om zijn ervaring vanuit de afdeling in te zetten en zijn betrokkenheid binnen de vereniging door te zetten.

Stein is een rustig persoon die graag een adviserende houding wilt aannemen als lid van de Raad van Advies. Binnen de RvA wil hij zich graag bezig houden met de manier waarop feedback en advies worden gegeven en ontvangen. Vanuit zijn studie heeft hij hier veel ervaring mee. Hij werkt graag procesmatig en met aandacht voor de organisatiestructuur. Stein is goed op de hoogte van het HHR en de statuten en weet hoe deze te gebruiken. In een team wil hij graag een ondersteunende rol aannemen en zal hij niet snel met zijn vuist op tafel slaan. De kandidatencommissie raadt Stein aan op zijn strepen te staan wanneer nodig, maar denkt dat hij hier snel in kan groeien.


Pim Zwarteveen

22 jaar, Enschede

Pim kennen we als voorzitter van de commissie Energie, Duurzaamheid & Mobiliteit en als voormalig lid van de zoekcommissie. Buiten DWARS houdt Pim zich bezig met Chemische Technologie aan de Saxion Hogeschool. Tevens heeft hij bij zijn studievereniging in het bestuur gezeten. Pim wil zich graag blijven inzetten bij DWARS en wil dit graag doen als lid van de Raad van Advies.

Pim kent de vereniging vanuit verschillende aspecten en heeft bredere bestuurservaring vanuit zijn studievereniging. Hierdoor kan hij soms met een andere blik tegen problemen binnen de vereniging aankijken. Als lid van de Raad van Advies wil Pim zich focussen op het afdelingsbeleid. De kandidatencommissie twijfelt of Pim genoeg kennis heeft over de landelijke bestuurslaag. De kandidatencommissie raadt Pim aan zich hierin te verdiepen, maar denkt ook dat Pim hierin snel zal groeien. Pim is een kalm persoon en zorg voor rust binnen een groep. De kandidatencommissie raadt Pim aan een actieve houding aan te nemen in de Raad van Advies.

 

 

zoekcommissie

De Zoekcommissie wordt voorgedragen door het Landelijk Bestuur en gebruikelijk per acclamatie aangesteld. 

 

Neele Boelens

17 jaar, Nijmegen

Beste DWARSers,

Ik ben Neele, 17 jaar en ik woon op dit moment in Nijmegen. Afgelopen jaar heb ik een tussenjaar gehad, maar aankomend jaar ga ik beginnen met de studies taalwetenschap en bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Ik hoop dan ook binnenkort te kunnen verhuizen. Inmiddels ben ik al wel een heel jaar en twee maanden lid van DWARS. Ik voelde me altijd direct thuis bij DWARS en heb me dan ook in de korte tijd dat ik lid ben, al vol enthousiasme ingezet. Zo ben ik afgelopen jaar voorzitter geweest van de geweldige afdeling Arnhem-Nijmegen en heb ik tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen de campagnecommissie versterkt. Het lijkt me leuk om deze lijn voort te zetten, en dus zou ik graag willen plaatsnemen in de zoekcommissie aankomend jaar. Ik denk dat ik mijn enthousiasme goed kan inzetten bij het zoeken naar kandidaten voor de RvA en het landelijk bestuur.

Groetjes, Neele


Hiske de Boer

18 jaar, Zoetermeer

Lief DWARS,

Na bijna twee en een half jaar lid te zijn bij DWARS heb ik veel mensen leren kennen. Door mijn studie ben ik verhuisd vanuit een klein dorpje in Friesland (Eastermar voor de nieuwsgierigen onder ons) naar Zoetermeer. Hierdoor ken ik naast DWARSers vanuit de afdeling Leiden-Haaglanden ook DWARSers uit het hoge noorden van het land. Naast het kennen van mensen uit deze afdelingen ben ik momenteel ook actief bij drie inhoudelijke commissies. Hierdoor denk ik dat ik een goede bijdrage zou kunnen leveren aan de zoekcie. Dit wil ik graag doen door het talent wat ik zie zo goed mogelijk te plaatsen binnen onze mooie vereniging.

Naast DWARS heb ik natuurlijk nog een aantal andere dingen die me bezig houden. Zo studeer ik sinds dit jaar Internationale Politiek in Leiden, ben ik nog vaak in Friesland met vrienden Just Dance feestjes aan het houden, pingel en zing ik in mijn vrije tijd een beetje op mijn ukelele. Of ik spendeer mijn vrije tijd op het mooiste Waddeneiland waar ik het paardenmeisje in me naar boven kan halen tijdens het werken en daarnaast in de avonden met mijn ‘Ameland familie’ gezellig tijd kan spenderen.

Hopelijk tot snel op het congres!

Hiske


Freija de Hair

18 jaar, Rotterdam

Hi lieve DWARSers,

Ik ben Freija de Hair, dit weekend nog nét 18 jaar en ik kom uit Rotterdam. Je kan me kennen van een van de vier commissies waar ik bij zit, een demo, of een andere activiteit. Ook ben ik voorzitter van de commissie Recht & Democratie en redactielid van overDWARS. Verder zet ik me in voor Earth Strike Nederland en vind ik het leuk om tussen alles door wat vrijwilligerswerk te doen bij verschillende organisaties. Als het goed is ben ik dit jaar geslaagd voor mijn VWO en kan ik na de zomervakantie eindelijk gaan beginnen met mijn studie Liberal Arts and Sciences in Utrecht.

Ik ben door het bestuur van DWARS voorgedragen om deel te nemen aan de Zoekcommissie dit jaar. Dit lijkt me een ontzettend leuke uitdaging. Ik ben zelf nog niet heel erg lang lid, maar zou mezelf inmiddels zeker een goed geïntegreerde DWARSer noemen: ik ken heel wat oude en nieuwe DWARSers. En ik hoop natuurlijk vooral dat ik nog heel veel andere DWARSers leer kennen dit jaar, zodat we de meest geschikte kandidaten kunnen vinden voor de vele functies die er zijn. Ik was al vaak te vinden bij DWARS, maar je gaat me nu nog meer tegenkomen bij verschillende activiteiten door het hele land. Ik heb er enorm veel zin in om met de rest van de Zoekcie aan de slag te gaan en me in te zetten voor ons mooie en inclusieve DWARS.

Liefs, Freija


Annelijn Rüsing

22 jaar, Leeuwarden

Hallo, mijn naam is Annelijn Rüsing. Nu met mijn 22e jaar ben ik 4 jaar lid van DWARS. Van origine ben ik een echte Limburgse, vanwege mijn studie ben ik verhuisd. Van het meest zuidelijke puntje naar het hoge noorden woon ik nu in Leeuwarden. In Leeuwarden studeer in Kust- en Zeemanagement. Momenteel ben ik Vice-Voorzitter bij de afdeling Fryslân. In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn camera op pad. Ik hoop plaats te mogen nemen in de zoekcommissie. Door mijn sociale houding ben ik niet bang met iedereen een praatje te maken, zelfs niet dat muurbloempje in de hoek. Zo hoop ik uit alle hoeken potentiële geschikte kandidaten te kunnen vinden.


Willem van ’t Spijker

22 jaar, Rotterdam

Lieve DWARSers,

Ik ben Willem en op het moment dat ik dit schrijf ben ik nog penningmeester van DWARS. Na afgelopen twee jaar afdelings- en landelijk bestuurslid van onze vereniging te zijn geweest, zou ik komend jaar graag nog wat voor DWARS betekenen door die ervaring in te zetten voor de ZoekCommissie. Ik heb afgelopen jaar als bestuurslid ervaring opgedaan die handig is bij het scouten naar mensen die zelf actief willen worden bij DWARS, zoals de functielast en de eigenschappen die je bij een functie binnen DWARS zullen helpen. Tevens denk ik die zaken goed aan in functies bij DWARS geïnteresseerde leden over te kunnen brengen. Ik heb volgend jaar ruim de tijd om in de ZoekCommissie te steken en zou graag mijn steentje bij willen blijven dragen voor DWARS.

Willem


Marte Vroom

23 jaar, Utrecht

Dag lieve DWARSers,

Mijn naam is Marte Vroom, ik ben 23 jaar en waarschijnlijk ken je me van de afdeling Utrecht, de actiecommissie en/of DWARS op Weg. Naast dat ik me graag bezighoud met campagne en het bijwonen van acties, studeer ik met veel plezier Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht, ben ik actief bij UUinActie (medezeggenschapspartij voor de Universiteit Utrecht) en ga ik na de zomervakantie aan de slag bij de faculteitsraad van Geowetenschappen.

Ik ben door het bestuur van DWARS voorgedragen om deel te nemen aan de zoekcommissie. Het lijkt me dan ook ontzettend leuk de uitdaging aan te gaan om op zoek te gaan naar geschikte kandidaten voor de vele functies die er binnen DWARS te vervullen zijn. Je zal me dan ook het komende jaar bij allerlei DWARSe activiteiten in alle streken van het land zien verschijnen. Ik hoop hiermee een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een krachtig, divers en inclusief DWARS.

Liefs, Marte


Benthe van Wanrooij

22 jaar, Nijmegen

Lieve DWARSers,

Afgelopen jaar heb ik met veel plezier en liefde mezelf mogen inzetten als bestuurslid Scholing & Activiteiten bij DWARS. Daar heb ik veel DWARSers mogen ontmoeten, veel DWARSers met talent. De ervaring die ik het afgelopen jaar heb opgedaan en de mensen die ik heb ontmoet, hoop ik het komende jaar te mogen toepassen binnen de ZoekCommissie. Mocht je daarover nog vragen hebben, stel deze gerust!

Liefs,

Benthe


Myrte van der Zwet

20 jaar, Almere

Lieve DWARSers,

Afgelopen jaar heb ik me met veel liefde in mogen zetten als bestuurslid Campagne & Communicatie in het Landelijk Bestuur. Hier heb ik ongelofelijk veel nieuwe mensen ontmoet en talentvolle DWARSers leren kennen. Ik zou het onwijs leuk vinden als ik mijn kennis en kunde binnen DWARS nog even in zou mogen zetten binnen de Zoekcommissie! DWARS groeit en wordt steeds professioneler, en daarbij is het belangrijk om gemotiveerde mensen te vinden voor de juiste functies, en ik ga deze uitdaging graag aan. Mocht je nog vragen hebben, stuur me een mailtje, berichtje of slide in m’n DMs. Tot op het congres!

Liefs, Myrte


 

Op 15 en 16 juni komt het congres van DWARS bijeen in Maastricht om over deze kandidaten te stemmen.

Meld je hier aan!