Alle Kandidaten

Op het DWARS Zomercongres verkiezen we een nieuw Landelijk Bestuur, een hoofdredacteur van OverDWARS en drie nieuwe leden van de Raad van Advies! Onze kandidatencommissie is de afgelopen maanden hard aan de slag geweest om het congres te adviseren en te helpen met onze keuze. Benieuwd naar de kandidaten en hun adviezen? Lees snel verder!

Heb jij je nog niet aangemeld voor het Zomercongres? Je hebt nog maar tot 4 juni om je aan te melden. Aanmelden kan hier.

◄ Terug naar alle kandidaten

 

voorzitter

Ahmet Kargin

23 jaar, Delft

Lieve DWARSer,

Er is veel te bereiken voor DWARS aankomend verkiezingsjaar. Dit is onze kans om de stemgerechtigde leeftijd te verlagen, het schuldenstelsel af te schaffen en de hoogste opkomst onder jongeren voor de verkiezingen te bereiken.

We worden vaak gezien als dagdromers en idealisten, maar wij zijn meer dan dat. We durven niet alleen te dromen, maar ook op te komen tegen onrecht en de strijd aan te gaan. De wereld is al vol met onrecht en pestkoppen, er is genoeg ruimte voor eerlijkheid en helden. Het allerkleinste steentje dat wij als DWARS kunnen bijdragen is bergen waard. Omdat ik hierin graag het voortouw wil nemen, kandideer ik me voor de voorzitterschap van DWARS.

Ik wil van DWARS de ideale plek maken voor jouw idealen. Een plek waar je kan strijden waar je voor staat. Of het nou voor de rechten van andere dieren is, of om te kunnen zijn wie je bent. Ik wil daarbij vooral niet-witte leden en geïnteresseerden aantrekken én betrekken om onze vereniging diverser te maken; niet alleen in ideeën, maar ook in mensen.

Voor een rechtvaardigere wereld en een diversere vereniging wil ik aankomend jaar samen met jou de strijd aangaan. Doe je mee?

 

Advies kandidatencommissie:

Ahmet is het afgelopen jaar Politiek Secretaris in het landelijk bestuur van DWARS geweest en was lid van de programmacommissie. Hiervoor was Ahmet afdelingsbestuurder bij DWARS Leiden-Haaglanden en secretaris van de commissie Onderwijs. Hij studeert nu Internationale Politiek aan de Universiteit Leiden. Als hij verkozen wordt, zet Ahmet zijn studie tijdelijk op een laag pitje.

Ahmet is erg enthousiast over DWARS en voelt zich er thuis. Dit motiveert hem om zich nog een jaar in te zetten binnen het bestuur. Hij zou het eervol vinden om als Turkse Nederlander voorzitter van DWARS te zijn. Bovendien is hij van mening dat dit een positief effect kan hebben op de diversiteit van DWARS en dat het jongeren met een migratieachtergrond kan inspireren om hun (politieke) dromen na te jagen. Ahmet heeft een aantal speerpunten waar hij zich als voorzitter op wil richten. Daarvan zijn het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd naar zestien, het afschaffen van het leenstelsel en het motiveren van jongeren om te gaan stemmen de belangrijkste.

Ahmet vindt het een goed idee om DWARSers op de Tweede Kamerlijst van GroenLinks te krijgen.  Zelf ambieert hij een lage plek op die lijst en wil hij dat bestuursgenoten ook (laag) op de lijst komen te staan. Zo wil hij de herkenbaarheid van de GroenLinks-lijst voor jongeren vergroten. Ook wil hij deze positie(s) gebruiken om invloed uit te oefenen op GroenLinks en haar standpunten. Ahmet vindt het belangrijk om kritisch op GroenLinks te zijn, maar wil dit in eerste instantie beperken tot interne communicatie, om GroenLinks niet te schaden in een verkiezingsjaar.

De kandidatencommissie ziet in Ahmet een gepassioneerde DWARSer met hart voor zowel het ondersteunen bij de ontwikkeling van bestuursleden als voor het bereiken van de idealen van DWARS. Ahmet staat inhoudelijk sterk in zijn schoenen en heeft in eerdere functies ervaring opgedaan met DWARSe standpunten. Ahmet kan goed bij zijn eigen verhaal blijven, en laat zich door kritische buitenstaanders niet in een hoekje drijven. Dit kan in publieke optredens goed van pas komen.  Toch heeft Ahmet moeite zijn punt bondig en helder over te brengen en kan hij hierdoor chaotisch overkomen. De kandidatencommissie adviseert hem hier hard aan te werken. Ahmet geeft aan snel op te merken wanneer mensen zich niet prettig voelen of wanneer er iets aan de hand is. De kandidatencommissie adviseert hem hier eerder op te handelen. In conflictsituaties kan Ahmet goed de rust bewaren. Hij weet wanneer een pauze nodig is en blijft niet hangen in frustraties.


Lotte Meerhoff

21 jaar, Eindhoven

Lieve DWARSers,

Mijn naam is Lotte, 21 jaar, Eindhovense en Brabander in hart en nieren! Tijdens mijn jaar als vicevoorzitter en secretaris is mijn drang om de wereld groener, socialer en vrijzinniger te maken alleen maar sterker geworden. Ik wil me blijven inzetten voor de vereniging waar ik me zo ontzettend thuis voel. Daarom sta ik kandidaat voor voorzitter van DWARS.

Komend jaar zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Een jaar vol hectiek, debatten en misschien wel een kabinetsformatie. Dat vraagt om een voorzitter die vol enthousiasme en daadkracht de vereniging kan vertegenwoordigen. Ik sta te popelen om nog meer impact te maken en deze daadkracht te tonen. Dat wil ik zo doen: ten eerste wil ik me er als voorzitter voor inzetten dat DWARS zichtbaarder wordt, zowel in de media als met acties. Ten tweede wil ik zorgen dat iedereen zich welkom voelt bij DWARS. Ten derde wil ik als voorzitter van DWARS meer impact maken door onder andere een plek voor jongeren aan de onderhandelingstafel op te eisen.

Een sterk bestuur dat zichtbaar impact maakt, daar wil ik vol voor gaan! Komend jaar zet ik me als voorzitter graag in voor onze mooie vereniging. Ik hoop op je steun!

 

Advies kandidatencommissie:

Lotte is secretaris en vicevoorzitter van DWARS. Daarnaast studeert ze aan  University College Maastricht waar ze zich vooral richt op de onderwerpen politiek en bestuur. Eerder richtte ze bij DWARS de Limburgse afdeling op en was ze als vrijwilliger actief bij GroenLinks Maastricht en GroenLinks Limburg. Als ze wordt verkozen, neemt ze een tussenjaar van haar studie.

Lotte heeft dit bestuursjaar veel geleerd over hoe een bestuur werkt. Ze zou het leuk vinden om als voorzitter bestuursgenoten verder te helpen in hun ontwikkeling. Verder wil Lotte zorgen dat leden het bestuur altijd kunnen bereiken met hun zorgen, ook anoniem. Inhoudelijk wil ze zwaar inzetten op studiefinanciering en het omlaag brengen van de leeftijd waarop je mag stemmen. Ten slotte wil Lotte ambitieus en sociaal klimaatbeleid afdwingen en binnen DWARS het diversiteitsbeleid een slinger geven.

Lotte wil in het algemeen kritisch zijn op GroenLinks, maar de partij in een verkiezingsjaar helpen waar mogelijk en ze niet op negatieve manieren verrassen. Liever lost ze problemen op via interne communicatie en wil ze daarvoor de lijntjes kort houden met de Tweede Kamerfractie. Lotte wil haar inhoudelijke speerpunten in de praktijk brengen door invloed uit te oefenen op het verkiezingsprogramma van GroenLinks, onder meer door op het GroenLinks-congres partijleden voor onze standpunten te winnen.

De kandidatencommissie ziet in Lotte een uitstekende en enthousiaste voorzitterskandidaat met veel reflectievermogen. Ze heeft ervaring met mediaoptredens en weet goed hoe ze met de media om moet gaan. Daarnaast heeft ze een duidelijk beeld van de manieren waarop ze haar plannen in de praktijk kan brengen. De kandidatencommissie is ook te spreken over haar gevoel voor onderlinge verhoudingen en haar toegankelijke karakter. Ten slotte heeft Lotte een goed beeld van de manieren waarop DWARS intern kan verbeteren.


Sabine Scharwachter

23 jaar, Amsterdam

Hoi lieve DWARSers!

Mijn naam is Sabine Scharwachter en ik ben kandidaat-voorzitter. Ik stel me verkiesbaar, omdat ik wil strijden voor een betere wereld en omdat ik het belangrijk vind dat jongeren een stem hebben in hun toekomst. Aankomend verkiezingsjaar is het extra belangrijk dat DWARS van zich laat horen!

Van het leenstelsel tot de klimaatcrisis: onze generatie maakt zich terecht zorgen. Met DWARS kunnen we de protestgeneratie van de eenentwintigste eeuw aanvoeren. Make activism cool again. Zo zetten we jongerenthema’s op de agenda.

Daarnaast heeft DWARS de taak GroenLinks scherp te houden op onze gedeelde idealen. Ik wil me inzetten voor een ambitieus verkiezingsprogramma, met stevige standpunten over een feller en socialer klimaatbeleid, eerlijke lonen, en een menswaardig vluchtelingen- en daklozenbeleid.

In campagnetijd gaan we natuurlijk zoveel mogelijk stemmen voor GroenLinks behalen. Daarbij wil ik me inspannen om jongeren die vaker thuisblijven (zoals jongeren met een praktische opleiding of migratieachtergrond) naar de stembus te krijgen. Ook hun stem moet gehoord worden.

Maar ook vind ik een inclusieve verenigingscultuur heel belangrijk. Bij DWARS moet iedereen zich welkom voelen in een gezellige mengelmoes van oude en nieuwe leden.

Voor deze punten wil ik me als voorzitter vol energie inzetten!

Liefs, Sabine

 

Advies kandidatencommissie:

Sabine is afgelopen jaar voorzitter geweest van DWARS Amsterdam. Ze studeert geschiedenis en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is Sabine redacteur geweest bij PISSWIFE (feministisch platform en kunstcollectief) en hoofd- en eindredacteur bij Nultweevier (studentenblad in Nijmegen). Als ze verkozen wordt zet ze haar studie en werk een jaar stil.

Sabine stelt zich kandidaat voor voorzitter, omdat ze graag verder wil vechten voor de DWARSe idealen en ze denkt dat haar persoonlijke kwaliteiten, zoals haar aanleg voor coaching en haar vermogen om overzicht te creëren, in deze positie het beste uitkomen. Sabine wil de toegankelijkheid van DWARS vergroten, onder andere door hierop in te zetten op congressen. Ze wil graag met de rest van het bestuur een plan maken om de vereniging te verbeteren.

Sabine vindt het belangrijk om komend jaar hard te werken aan een zo goed mogelijk verkiezingsresultaat voor GroenLinks. Ze wil daarom voorzichtig zijn met negatieve uitlatingen over GroenLinks in de campagneperiode en geeft de voorkeur aan intern overleg. In Amsterdam weet zij nu de fractieleden ook op die manier te vinden. Wel vindt Sabine het belangrijk om kritisch te zijn om zo de DWARSe idealen bij GroenLinks onder de aandacht te brengen, ook tijdens eventuele coalitie-onderhandelingen.

De kandidatencommissie denkt dat Sabine goed leiding kan geven aan het bestuur en haar bestuursgenoten kan helpen goed te functioneren door persoonlijke aandacht te hebben voor iedereen. Sabine moet wel opletten dat zij niet te veel werk overneemt wanneer een ander het druk heeft. Sabine is als persoon erg toegankelijk en vindt dat ook belangrijk in de positie als voorzitter, zodat iedereen zich welkom voelt bij DWARS. Door haar eigen enthousiasme weet ze anderen te motiveren. Sabine kan wanneer ze zich heeft voorbereid goed spreken voor publiek en ze kan in een debat de DWARSe idealen duidelijk maken, maar heeft geen ervaring met interviews. Sabine moet zich hierin ontwikkelen, maar de kandidatencommissie denkt dat ze dit snel op kan pakken. Sabine heeft nog weinig concrete plannen voor de invulling van haar bestuursjaar en de kandidatencommissie adviseert haar hier goed over na te denken.


Wouter de Goederen

27 jaar,  Linschoten

De tijd dringt! Wij leven in een wereld waarin de mensheid het gaspedaal op weg naar de afgrond diep intrapt. Er worden miljarden gespendeerd om “de economie te redden“, maar geld voor de echt grote problemen wordt er niet uitgegeven. Bij Dwars stikt het van de goede ideeën over waar het naartoe moet met onze toekomst, maar onze invloed op de besluitvorming is minimaal. Daar moet verandering in komen, voordat wij helemaal geen toekomst meer hebben. Om die reden stel ik mij kandidaat voor het voorzitterschap van Dwars Nederland, met een helder omlijnd plan om meer invloed voor Dwars in diverse bestuurslagen te krijgen, reikend van gemeenteraden tot provinciebesturen en landelijke politiek. Ambitieus? Ja, maar Dwars heeft veel getalenteerde mensen en het wordt hoog tijd dat al dat talent benut gaat worden om echt een verschil te maken.

Met mijn opleiding als milieukundige, mijn ervaring als adviseur bij politiek en bedrijfsleven én mijn voorzitterschap van de commissie Natuur, Milieu en Landbouw verwacht ik de juiste verbinder te kunnen zijn tussen DWARS en de macht. Bovendien voel ik de noodzaak. Noem mij een DWARSverbinder. 😉

Heb je zin om mee te doen? Ik maak graag kennis met je! Je kunt mij mailen: voorzitter.nml@dwars.org.

Advies kandidatencommissie

Wouter is voorzitter van de DWARS-commissie Natuur, Milieu en Landbouw. Hij heeft zijn opleiding Milieukunde aan de HAS Hogeschool afgerond en werkt nu zelfstandig als opname-assistent voor klassieke muziek en als duurzame cateraar voor feesten en evenementen. Wouter heeft eerder advies gegeven aan een GroenLinks Statenlid in de provincie Zuid-Holland over natuurbeleid. Als Wouter verkozen wordt, wil hij zich volledig op DWARS richten en wil hij zijn opdrachten stop zetten voor dat jaar.

Wouter wil samen met DWARS een zo groot mogelijk verschil maken in de samenleving. Hij wil DWARSers voorbereiden om met een realistische wereld-verbeterende visie de samenleving in te gaan. Hij vindt dat DWARS meer naar buiten mag communiceren door de media te bereiken, filmpjes te maken of acties op te zetten. Hij vindt het belangrijk om als voorzitter een visie uit te zetten en andere zaken meer los te laten binnen de organisatie. Hij wil graag de interne discussie binnen DWARS stimuleren en vindt het Politiek Overleg en samenwerkingen tussen inhoudelijke commissies daar een goede plek voor.

Wouter vindt het belangrijk dat GroenLinks de kwaliteit van leven haar kernboodschap maakt en zich feller uitspreekt tegen de huidige inrichting van de economie. Als voorzitter wil hij daar bij GroenLinks op aandringen. Hij wil een concreet plan maken om GroenLinks intern via meerdere kanalen te overtuigen van deze kernboodschap. Ook wil Wouter GroenLinks(ers) motiveren om duurzaamheid meer in de praktijk te brengen. Extern wil Wouter GroenLinks steunen.

Wouter heeft een duidelijk inhoudelijk politiek verhaal dat hij wil uitdragen als voorzitter van DWARS. Ook heeft hij ervaring met inhoudelijke commissies en weet hoe hij die wil inzetten om de interne discussie te bevorderen. De kandidatencommissie ziet dat Wouter geen ervaring heeft met mediaoptredens en het uitdragen van een boodschap richting de buitenwereld. Verder ziet de kandidatencommissie in Wouter iemand die vastbesloten is bij het nastreven van zijn doel, maar daarbij de emoties en problemen van zowel het bestuur als groep, als individuele bestuursleden, uit het oog kan verliezen.

 

 

secretaris

Brian Lammens

22 jaar, Den Haag

Lieve DWARSers,

Mijn naam is Brian. Ik ben een nuchtere plattelands Zuid-Hollander die tegenwoordig in de grote stad Den Haag woont. Ik heb een diploma audiovisuele techniek en ik ga waarschijnlijk over een jaar beginnen aan de lerarenopleiding.

Tijdens deze COVID-19-pandemie is mij nog duidelijker geworden dat ik goed bij DWARS pas. We zien deze tijd namelijk leraren die er alles aan doen om hun leerlingen les te geven online en verplegers die met veel risico’s hun patiënten verzorgen. Ik ben o.a. lid geworden van DWARS en GroenLinks, omdat zij altijd opkomen voor mensen in vitale beroepen.

DWARS is voor mij ook een plek waar ik me heb kunnen ontwikkelen en waar ik me veilig voel. Ik wil ervoor zorgen dat nieuwe leden dit gevoel ook krijgen en makkelijk weten waar ze kunnen beginnen als zij actief willen worden bij DWARS.

Met mijn ervaring binnen DWARS, maar ook buiten de vereniging (zoals in de media, AV, horeca en op evenementen) heb ik een brede basis om bestuursgenoten te kunnen ondersteunen in het belangrijke verkiezingsjaar.

Zondag sta ik kandidaat voor de positie secretaris. Ik hoop op het congres alsnog zoveel mogelijk vragen van jullie te kunnen beantwoorden.

Groeten,

Brian

 

Advies Kandidatencommissie:

Brian is secretaris bij de afdeling Leiden-Haaglanden en lid van de reiscommissie geweest. Ook maakte hij dit jaar onderdeel uit van de congrescommissie. Op dit moment heeft hij een parttime baan in de logistiek. Als Brian verkozen wordt, wil hij de bestuursfunctie combineren met een parttime baan in een boekenwinkel en een onderwijscentrum.

Brian​​​​​​​ heeft zich altijd heel welkom gevoeld bij DWARS en heeft er een plek gevonden om zich te kunnen ontwikkelen. Hij wil DWARS voor meer mensen een fijne plek maken. Dit wil hij doen door de website toegankelijker te maken voor (mogelijke) nieuwe leden. Ook wil hij aandacht besteden aan toegankelijker taalgebruik bij de interne communicatie. Brian is van plan de taakverdeling in de congrescommissie te verbeteren door leden van de commissie vanaf het begin eigen verantwoordelijkheden te geven.

Brian komt over als een betrouwbaar persoon met wie je goed kan samenwerken. Hij kan precies, discreet en zelfstandig werken. Door zijn rol als secretaris van de kandidatencommissie van GroenLinks Zuid-Holland heeft Brian ervaring met de wetgeving rondom privacy. Ook zijn ervaring met het organiseren van het congres zal van pas komen als secretaris, maar de leidinggevende rol zal nieuw voor hem zijn. De kandidatencommissie denkt dat Brian het best tot zijn recht komt in een ondersteunde rol zoals secretaris. Hierbij adviseert de kandidatencommissie Brian om niet te afwachtend te zijn in het uitspreken van zijn mening en het aanspreken van mensen op hun verantwoordelijkheden.


Noah Benjamins

21 jaar, Amsterdam

Lieve DWARSers,

Mijn naam is Noah en ik ben kandidaat voor secretaris. Ik ben 21, studeer Europese Studies in Amsterdam en in mijn vrije tijd ben ik ben ik vooral bezig met films kijken, Dungeons and Dragons en lezen. Daarnaast ben ik inmiddels al ruim drie jaar actief binnen deze vereniging, waarvan twee jaar als secretaris in het afdelingsbestuur van Amsterdam.

DWARS als vereniging heeft de afgelopen jaren ontzettend veel voor mij betekend. Het heeft mij vrienden, gezelligheid maar ook een bewustzijn van activisme en mijn privilege gegeven. Hoewel het nu onder verre van ideale omstandigheden gebeurt, zou ik graag willen teruggeven aan DWARS.

Ik zou graag mijn uiterste best doen om komend jaar twee ontzettend toffe congressen neer te zetten. Hier wil ik mijn uiterste best doen om de congressen fysiek te laten plaatsvinden, maar mocht dit niet lukken zou ik alsnog graag kijken om ook online inhoud toe te voegen; de afgelopen tijd is gebleken dat ook een online Q&A met een leuke spreker ontzettend leuk kan zijn. Ook wil ik graag open zijn en graag goede communicatie houden met de afdelingssecretarissen.

Ik heb heel veel zin om het komende jaar te strijden voor onze idealen.

Groetjes,

Noah

 

Advies Kandidatencommissie:

Noah heeft zich de afgelopen twee jaar voor DWARS ingezet als secretaris van DWARS Amsterdam. Daardoor heeft hij een ondersteunende rol gehad tijdens de organisatie van het wintercongres in Zaandam. Hij is bezig met zijn bachelor European Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Als Noah wordt verkozen gaat hij naast zijn bestuursfunctie zijn studie parttime voortzetten en een bijbaantje nemen.

Noah voelt zich erg thuis bij DWARS en wil zich graag voor de vereniging inzetten. De taken die bij de functie van secretaris passen spreken hem erg aan. Hij vindt het fijn om naast deze repetatieve taken ook nog andere taken op te pakken om zo gemotiveerd te blijven. Noah wil als secretaris in het landelijk bestuur graag toegankelijk zijn voor de afdelingssecretarissen. Daarnaast wil hij een eventueel online congres meer inhoud geven door bijvoorbeeld gesprekken met sprekers.

Noah is een betrokken DWARSer en heeft zich als afdelingssecretaris verder ontwikkeld. Binnen een bestuur vindt Noah het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt. Ook heeft hij geleerd om zijn mening over zaken te delen en zich actiever op te stellen bij het organiseren van activiteiten. De kandidatencommissie ziet op dit punt nog veel ruimte voor verbetering. Noah heeft nog geen ervaring in een leidinggevende rol en de kandidatencommissie denkt dat het organiseren van een congres voor hem een uitdaging zal vormen.

 

penningmeester

Luuk van Doornmalen

24 jaar, Ammerzoden

Lieve DWARSers,

Mijn naam is Luuk van Doornmalen, ik ben op 14 juni op het congres op 24 jaar en 21 dagen oud en ik studeer Social Studies op de Fontys in Eindhoven. Ik wil komend jaar graag de rol van penningmeester gaan vertegenwoordigen en heb er veel zin in!

Ik zit al sinds maart 2017 bij DWARS en voel me hier enorm thuis door me samen met jullie in te kunnen zetten voor (cliché DWARS-idealen). De ervaringen die ik meeneem voor deze functie zijn (zie advies). Daarnaast ben ik een (zie positieve eigenschappen in het advies) persoon en om deze redenen geloof ik dat ik mijn werk als penningmeester goed zal gaan uitvoeren.

Verder wil ik toevoegen dat ik bekend ben met mijn reputatie als professioneel borrelaar bij DWARS  en vind ik het leuk om een beetje creativiteit en humor toe te voegen om de sfeer goed te houden. Daarentegen neem ik de cijfers wel zeer serieus en heb ik ervaring met verwijzingen om het leven en penningmeesterschap wat gemakkelijker te maken en te voldoen aan het maximum van precies 200 woorden.

Ik ben altijd te bereiken en aan te spreken voor vragen of meer informatie.

Hartelijke groet,

Ondergetekende

 

Advies kandidatencommissie:

We kennen Luuk als penningmeester van DWARS Brabant, een functie die hij twee jaar heeft uitgevoerd. Ook is hij drie jaar penningmeester geweest bij zijn scoutinggroep. Luuk studeert Social Studies aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Hij wil hier parttime mee doorgaan als hij verkozen wordt. Daarnaast blijft hij in de weekenden actief bij zijn scoutinggroep.

Luuk wil nu graag penningmeester worden, omdat hij zich graag inzet voor de vereniging. Hij heeft veel geleerd van zijn tijd bij DWARS en ziet zijn kandidatuur als een manier om iets terug te doen voor de vereniging. Hij voelt zich thuis in een ondersteunende functie en wil graag zijn medebestuursleden helpen met hun taken. Luuk geeft aan soms moeite te hebben met deadlines, maar hij is er mee bezig om te voorkomen dat het problemen oplevert.

De kandidatencommissie ziet in Luuk een sociale en hardwerkende kandidaat. Hij heeft een afwachtende houding en is niet de persoon die de plannen maakt. Luuk komt meer tot z’n recht in de uitvoering van plannen en als probleemoplosser. Hij is gemakkelijk in de omgang en helpt anderen wanneer het nodig is. Dit maakt Luuk een fijne toevoeging aan een team. De commissie benadrukt dat Luuk op tijd om hulp moet vragen, maar ziet dat hij bezig is zich daarin te ontwikkelen.​​​​​​​

 

politiek secretaris

Sander van der Goes

22 jaar, Nijmegen

Lieve leden,

Ik ben Sander van der Goes, 22 jaar en ben dit jaar kandidaat voor de functies van Politiek Secretaris en Vicevoorzitter. Ik woon in Nijmegen en studeer daar Sociale Geografie en Politicologie. Daarnaast ben ik de afgelopen jaren bij verschillende studenten- en jongerenorganisaties actief geweest. Zowel in besturen als in commissies. Naast die serieuze dingen, houd ik van koken, reizen, chillen met vrienden en spelletjes spelen.

In mijn studie leer ik over de wereld om ons heen. Maar ook voordat ik ging studeren hield ik me hier al flink mee bezig. Zo ben ik altijd gefascineerd geweest door andere culturen en de verschillen tussen arm en rijk. Maar van alleen fascinaties wordt de wereld niet beter, van actie wel. Dat is de reden dat ik mezelf kandideer voor de bestuursfuncties bij DWARS. Ik geloof, uitgaande van de peilingen, dat GroenLinks -en dus DWARS- een sleutelpositie kan krijgen in de formatie, en dat we de veranderingen die we zo graag willen doorvoeren in de wereld stapje voor stapje echt kunnen gaan uitvoeren.

Laten we met z’n allen de komende maanden gaan knallen tijdens de campagne, zodat we Nederland en de wereld samen groener, eerlijker en inclusiever maken.

Groeten,

Sander

 

Advies kandidatencommissie:

Sander is op dit moment voorzitter van DWARS Gelderland en eerder was hij fractievoorzitter van een studentenfractie in de Nijmeegse universiteitsraad en bestuurslid bij zijn studievereniging. Ook was Sander lid van de programmacommissie van DWARS.  Als Sander verkozen wordt, wil hij wil naast het DWARS bestuur een bijbaan in een winkel aanhouden.

Sanders idealisme maakt hem enthousiast om tijdens het verkiezingsjaar bij te dragen aan DWARS. Hij wil de inhoudelijke commissies en andere leden stevig betrekken bij de inhoudelijke lijn van DWARS tijdens de campagne en formatieperiode.. Daarnaast ziet Sander ook voor zichzelf een rol bij de externe communicatie van DWARS, door inhoudelijk mee te denken met de voorzitter en het bestuurslid Campagne en Communicatie. Sander heeft ervaring met het zich snel eigen maken van vraagstukken waar hij nog niet zoveel van weet.

De kandidatencommissie ziet in Sander een empathische idealist die een verbindende en enthousiasmerende rol kan spelen in het bestuur en binnen DWARS. Hij heeft goed zicht op de taken van de politiek secretaris ondanks zijn beperkte ervaring met commissies en het Politiek Overleg. Sander is van plan om input op te halen bij zijn voorgangers en commissiepresidia. De kandidatencommissie verwacht  dat hij hierdoor snel inzicht krijgt in de kansen en problemen die kunnen spelen. Sander beseft dat structuur belangrijk is voor de functie en kan goed plannen. In zijn enthousiasme kan Sander wat snel gaan en argumenten over het hoofd zien en soms heeft hij dan andere mensen nodig om hem af te remmen. Sander kan dit goed toelaten, maar de commissie moedigt hem ook aan om zelf de balans te blijven zoeken. Bij confrontaties is Sander gericht op goede communicatie waarbij wederzijds begrip gezocht wordt.

 

internationaal secretaris

Janno Rook

21 jaar, Nijmegen

Lief DWARS,

Na ruim 2,5 jaar actief te zijn geweest binnen onze prachtige vereniging, solliciteer ik nu voor het landelijk bestuur. Met veel plezier sta ik kandidaat voor de functies Internationaal Secretaris en Vicevoorzitter. Ik ben Janno Rook, 21 jaar, afkomstig uit het mooie Drenthe en ik rond momenteel mijn bachelor Politicologie in Nijmegen af.

DWARS is voor mij een vereniging waar ik me samen met gelijkgestemden inzet voor onze waardevolle paarse, groene en sociale idealen. Dat heb ik met jullie al op veel verschillende manieren mogen doen, en met mijn ervaring als onder andere afdelingsbestuur, talenkennis en internationale achtergrond wil ik nu graag in het LB bijdragen aan DWARS. Als Internationaal Secretaris wil ik twee of drie vette reizen voor jullie gaan organiseren, wil ik op internationale DWARSe thema’s een inhoudelijke bijdrage leveren bij GroenLinks en de FYEG en wil ik de banden aanhalen met onze zusterorganisaties. Als Vicevoorzitter kan en wil ik een bindende factor zijn binnen DWARS en binnen het bestuur. Ik leg graag mijn oor te luister bij medeDWARSers en medebestuursleden om de vereniging te dienen. Daarnaast kan ik kordaat en krachtig optreden als vervanger van de voorzitter.

Ik hoop op jullie steun op het congres!

 

Advies kandidatencommissie:

Janno is al geruime tijd actief bij DWARS, onder andere als secretaris en politiek secretaris bij de voormalige afdeling Arnhem-Nijmegen en lid van de reiscommissie. Hij is bij een Working Group van de Federation of Young European Greens (FYEG) actief. Janno studeert Politicologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Als Janno verkozen wordt, wil hij zich vooral richten op DWARS en zijn andere bezigheden daarop afstemmen.

Janno houdt zich graag bezig met internationale politiek en kijkt er naar uit om de DWARSe standpunten op dit gebied onder de aandacht te brengen bij GroenLinks en de FYEG. Janno vindt dat hij eerlijk en duidelijk communiceert en hecht veel waarde aan het maken van afspraken. Hij geeft eerlijk aan dat het organiseren van de buitenlandse reizen niet zijn primaire motivatie is om zichzelf te kandideren voor deze functie. Hij ziet dit zelf niet als een bezwaar, omdat hij wel bedreven is in organiseren en ervaring heeft met het alles wat er komt kijken bij de voorbereiding. Janno verheugt zich meer op de inhoudelijke taken van de bestuursfunctie en de campagne rondom de Tweede Kamerverkiezingen waarbij hij zichzelf ook wel een debat ziet voeren rondom internationale thema’s.

De kandidatencommissie ziet in Janno een gedreven persoon die goed kan omgaan met onverwachte situaties. Hij is goed in organiseren door zijn ervaring als afdelingsbestuurder en lid van de reiscommissie. Daarnaast heeft hij veel inhoudelijke kennis over internationale zaken. Wanneer het gaat om zijn politiek-inhoudelijke ambities kan er spanning ontstaan tussen het takenpakket van de Internationaal Secretaris en dat van andere bestuursleden. De kandidatencommissie adviseert Janno om met de rest van het bestuur hier duidelijke afspraken over te maken. Janno is goed in direct communiceren maar in de samenwerking met internationale zusterorganisaties en FYEG wordt dit niet altijd gewaardeerd. De kandidatencommissie heeft vertrouwen dat hij in de functie van Internationaal Secretaris kan groeien.

 

scholing & activiteiten

Martijn Staal

20 jaar, Delft

Lieve DWARSers, waarde strijdkameraden,

Ik ben Martijn, twintig jaar oud en woon in Delft. Ik studeer technische informatica in Delft en rechten in Leiden. Ik ben nu bijna drie jaar lid van DWARS en ben in die tijd actief geweest bij allerlei commissies, en ben daarnaast ook vaak te vinden op DWARSe activiteiten. Ik sta kandidaat voor de functie Scholing en Activiteiten.

DWARS is niet alleen een plek voor actie of politieke discussie, maar ook een leerzame en gezellige plek. Zelf heb ik veel geleerd bij DWARS en heb ook talloze leuke mensen ontmoet op DWARSe activiteiten. In mijn visie zijn scholing en gezelligheid dan ook de ruggengraat van onze vereniging. Daar wil ik aankomend jaar mijn bijdrage aan leveren.

De verkiezingen, het lustrum van DWARS én corona maken aankomend jaar druk en onvoorspelbaar. Maar ook in deze tijden moeten we vooruit kijken. Daarom wil ik een scholingstraject starten om DWARSers klaar te stomen om kandidaatraadslid te worden voor de verkiezingen in 2022. Ook wil ik kijken naar de mogelijkheden om een zomerschool te organiseren.

Ik ga graag met je in gesprek over mijn kandidatuur. Je kan me bereiken via email op martijn@dwars.org.

Tot het congres!

Met dwarse groet,

Martijn

 

Advies kandidatencommissie:

Martijn studeert zowel Rechtsgeleerdheid als Technische Informatica. Binnen DWARS kennen we Martijn als voorzitter van de commissies Privacy &Technologie en de Bijzondere Activiteitencommissie (BACo). Daarnaast heeft hij het afgelopen jaar meegeschreven aan het huishoudelijk reglement als lid van de HR-commissie. Mocht hij verkozen worden dan kan hij zijn studies flexibel indelen, waardoor het altijd goed te combineren zal zijn met de activiteiten van DWARS.

Martijn wil zich graag inzetten voor de gezelligheid en ontwikkeling binnen DWARS. Martijn zou graag  de vaste DWARS-activiteiten anders over het jaar verdelen, zodat de belasting voor de BaCo en de Scholingscommissie beter verdeeld wordt. Daarnaast zou Martijn graag aan de slag gaan met het opzetten van een zomerschool met uiteenlopende trainingen, waar alle DWARSers aan mee kunnen doen. Ook wil hij een traject starten om DWARSers met interesse in de gemeenteraad goed op weg te kunnen helpen.

De kandidatencommissie ziet in Martijn een kandidaat die stevig in zijn schoenen staat en goed heeft nagedacht over alle aspecten van zijn kandidatuur. Martijn heeft door zijn voorzitterschap van de BaCo veel ervaring met de organisatorische kant van de functie en gaat ook graag aan de gang gaat met de algemenere bestuurstaken. Martijn is zich goed bewust van de punten waar hij tegenaan kan gaan lopen, zoals zijn aanleg om een dominante spreker te zijn en zijn specifieke humor en taalgebruik die soms ontoegankelijk kunnen overkomen. Door dit bewustzijn denkt de kandidatencommissie dat Martijn zich hierin goed en snel kan ontwikkelen binnen het bestuur. Martijn kiest bewust voor deze sterk organisatorische functie maar de kandidatencommissie vraagt zich af of hij de politieke inhoud niet te veel gaat missen. De kandidatencommissie raadt Martijn aan om hierover te blijven communiceren en in overleg met het bestuur wel relevante ideeën te delen.

 

organisatie & leden

Neele Boelens

18 jaar, Den Haag

Hee lieve DWARSers,

Mijn naam is Neele en ik ben kandidaat voor bestuurslid Organisatie en Leden. Ik studeer Bestuurskunde en Taalwetenschap en in mijn vrije tijd speel ik piano, ben ik bij vrienden of familie en ben ik natuurlijk bezig met DWARS.

Toen ik twee jaar geleden bij DWARS kwam, voelde ik me al snel thuis. Als afdelingsvoorzitter en voorzitter van de scholingscommissie heb ik veel geleerd. Dat wil ik nu inzetten als landelijk bestuurslid Organisatie en Leden. Zo kan ik iedereen laten zien wat voor leuke vereniging DWARS is!

Aankomend jaar zijn de verkiezingen en daardoor komen er hopelijk veel nieuwe leden. Het is belangrijk om hen zich ook thuis te laten voelen bij DWARS. Daarvoor wil ik ook stappen zetten op het gebied van toegankelijkheid en diversiteit.

Daarnaast spelen de afdelingen een belangrijke rol binnen DWARS. Zij organiseren veel activiteiten en zo kunnen DWARSers actief worden in alle hoeken van het land. Ik wil ervoor zorgen dat afdelingen elkaar kunnen helpen en ook altijd naar hun afdelingsbuddy of mij kunnen stappen voor hulp.

Heb je nog vragen? Stel ze dan vooral via de app, op DWARS x bestuurskandidaten, op het congres of daarna!

Groetjes,

Neele

 

Advies kandidatencommissie:

Neele is op dit moment voorzitter van de Scholingscommissie en was eerder voorzitter van de voormalige afdeling Arnhem-Nijmegen. Ze wil naast dit bestuursjaar een aantal vakken van haar studies Bestuurskunde en Taalwetenschap in Leiden blijven volgen.

Neele heeft veel geleerd bij DWARS en wil iets terug doen voor de vereniging. Dit doet ze graag in een campagnejaar waarbij er, hopelijk, een grote instroom van nieuwe leden gaat zijn. Neele heeft een aantal punten waar ze op wil focussen in haar bestuursjaar, zo wil ze genoeg ruimte bieden aan afdelingen. Ze ziet voor zichzelf vooral een faciliterende rol en vindt het belangrijk om te luisteren naar de wensen van afdelingen. Ook wil ze gaan kijken naar de huidige opzet van de nieuwenledenavond, omdat deze een belangrijke rol speelt in een jaar met veel nieuwe leden. Ze vindt het belangrijk dat hier een compleet beeld wordt gegeven van DWARS. Daarom wil ze ook graag mensen die wat langer lid zijn betrekken, zodat die een beeld kunnen geven van de sfeer binnen de vereniging. Wat betreft diversiteit wil ze graag input ophalen uit de vereniging, omdat het voor haar belangrijk is om hier een uitgebreid en open gesprek over te voeren. Op basis van deze input wil ze een diversiteitsbeleid opstellen.

De kandidatencommissie ziet in Neele een enthousiast en open persoon die wel van een uitdaging houdt. Neele is een echte doorpakker, als ze ergens aan begint wil ze het graag goed afronden. Ze heeft een toegankelijke uitstraling en stapt makkelijk op nieuwe leden af, waardoor die zich snel thuis voelen bij de vereniging. Daarnaast heeft Neele ervaring met toegankelijk schrijven, wat de inclusie binnen DWARS ten goede komt. Ze heeft een duidelijk en volledig beeld van de taken van het bestuurslid Organisatie & Leden. Haar ervaring als afdelingsvoorzitter zal haar helpen om zich te kunnen verplaatsen in de afdelingsbesturen. De kandidatencommissie raadt Neele aan om daar wel met een scherpe blik vanuit haar nieuwe functie als landelijk bestuurslid naar te kijken. Hoewel Neele confrontaties niet uit de weg gaat, is ze een empathisch persoon die zonder aarzelingen conflicten probeert op te lossen.


Tony Holman

22 jaar, Nijmegen

Lief congres,

Hoi! Ik ben Toon, of Tony kies zelf maar). Ik ben DWARSer omdat de wereld niet altijd eerlijk is, en we daar eens wat aan moeten doen. DWARS ademt verbintenis, een hart voor elkaar, maar dat gevoel komt niet altijd bij iedereen aan. Ik wil die warmte, van en voor ons állemaal, verspreiden. Welkomsgevoel zou je als (nieuw) lid dan ook niet hoeven vinden, dat moet DWARS ademen, en moet je voelen vanaf dag één.

Ik wil daarbij beginnen bij de 10 kloppende harten van DWARS: de afdelingen. De afdelingen zijn voor veel (nieuwe) DWARSers de eerste en meest directe ervaring met DWARS, en kan dé plek worden waar ze worden gezien. Ik wil daarom alle DWARS-onderdelen, afdelingen én commissies, actief ondersteunen bij drempels wegnemen en het actief betrekken van en scouten voor leden (nieuw én oud, uit elke DWARS-uithoek). Daarvoor wil ik een DWARS geheugen van goede ideeën opbouwen, met een focus op onderlinge samenwerking.

Als we dat goed doen, geloof ik dat DWARS veel meer kan zijn dan de losse onderdelen of leden bij elkaar. Daar wil ik keihard voor jullie aan gaan werken, want: inclusie is een werkwoord.

Oh, en meer coole stickers.

Knuffel,
T

 

Advies kandidatencommissie

Tony is secretaris bij DWARS Gelderland en volgt de research master Cognitive Neuroscience aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hiervoor was Tony secretaris en Digitale Media Manager voor GroenLinks Utrecht en fractie assistent voor GroenLinks Middelburg. Als Tony verkozen wordt stelt hij zijn thesisonderzoek met een jaar uit.

Tony vindt het het leukst om andere mensen te helpen en dat is ook waarom hij in zichzelf een goede kandidaat voor Organisatie & Leden ziet. Tony wil graag een kader opstellen voor hoe het landelijk bestuur afdelingen zo goed mogelijk kan helpen. Daarnaast wil hij investeren in ledenwerving door een plan te maken voor hoe DWARS samen met andere politieke jongerenorganisaties langs scholen kan gaan. Hij vindt het belangrijk dat er tijdens de zomertour niet alleen op de informatiemarkten van universiteiten worden aangedaan, maar dat ook de MBOs niet worden vergeten. Tony wil een buddysysteem introduceren voor nieuwe leden, zodat zij tijdens hun eerste activiteit een zachte landing hebben. Daarnaast vindt Tony diversiteit onder de leden van DWARS erg belangrijk en heeft hij ervaring met het werken hieraan via het diversiteitstraject dat GroenLinks Utrecht gestart heeft tijdens zijn bestuursjaar.

De kandidatencommissie ziet in Tony een hardwerkende en gemotiveerde kandidaat. Tony heeft duidelijke plannen over wat hij wat betreft ledenwerving- en binding en diversiteit wil verbeteren. De kandidatencommissie raadt Tony wel aan met zijn voorgangers te praten om te zorgen dat hij het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden en zijn plannen uitvoerbaar geformuleerd worden, maar moedigt hem aan zijn enthousiasme niet los te laten. Ook waarschuwt de kandidatencommissie Tony ervoor niet te veel hooi op zijn vork te nemen en duidelijk prioriteiten te stellen. Tony is een kandidaat die kan bijdragen aan een goede sfeer binnen het bestuur, doordat hij het belangrijk vindt dat iedereen zich gehoord voelt.

 

campagne & communicatie

Myrte Hesselberth

20 jaar, Oisterwijk

Lieve DWARSers,

Mijn naam is Myrte Hesselberth, ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Oisterwijk. Komend bestuursjaar hoop ik jullie bestuurslid Campagne&Communicatie te mogen zijn. Ik studeer SPECO Sportcommunicatie in Tilburg, een HBO communicatie opleiding met een specialisatie in sport. Daarnaast ben ik gemeenteraadslid voor PrO Oisterwijk, een lokale progressief linkse partij. Afgelopen jaar ben ik bestuurslid Communicatie en vicevoorzitter bij DWARS Brabant geweest. Ik ben ook lid van de campagnecommissie van DWARS.

Ik hoop met de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen de DWARSe stem te kunnen laten horen en ervoor te zorgen dat die ook in de Tweede Kamer gehoord wordt. Ik hoop dat we, samen met de afdelingen en de campagnecommissie, een campagne neer kunnen zetten die indruk maakt. Dit wil ik doen door de jongeren in onze samenleving een gezicht te geven en een verhaal te laten vertellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkiesbare DWARSers op de lijst die hun verhaal vertellen.

We moeten laten zien dat het tijd is om de klimaatproblemen serieus te nemen en dit écht te gaan aanpakken. We moeten actie voeren tegen het leenstelsel en ook aan GroenLinks laten zien dat ze niet om ons heen kunnen. In samenwerking met GroenLinks maar wel met ons eigen geluid moeten we de campagne in en daar heb ik jullie hulp bij nodig.

Als jullie nog vragen hebben mogen jullie me altijd appen, bellen, Facebooken, Twitteren, een brief sturen of een vraag stellen tijdens de Kandidatenborrel op 4 juni.

Ik hoop op jullie stem,

Lieve groetjes,

Myrte

 

Advies kandidatencommissie

Myrte is bestuurslid communicatie en vicevoorzitter bij DWARS Brabant en raadslid in de gemeente Oisterwijk voor PrO, een lokale progressief linkse partij. Aan de Fontys Hogeschool in Tilburg volgt ze de opleiding SPECO Sportcommunicatie. Als Myrte verkozen wordt, wil ze een tussenjaar nemen voordat ze haar studie vervolgt. Wel zal ze betrokken zijn bij de herindelingsverkiezingen van haar gemeente in november 2020 en ze denkt dit goed te kunnen combineren met bestuurslid zijn.

Myrte heeft ervaring met het combineren van strategisch nadenken over communicatie en de uitvoering ervan. Door haar opleiding kan ze goed met Photoshop en dergelijke programma’s omgaan. Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 ziet ze voor DWARS een kans om scherper uit de hoek te kunnen komen dan GroenLinks. Ze vindt het belangrijk dat er veel overleg tussen DWARS en de campagneleider van GroenLinks is, zodat beiden elkaar kunnen versterken. Ook ziet ze kansen in het bereiken van nieuwe leden voor DWARS tijdens de campagne en vindt ze het belangrijk dat elk nieuw lid het gevoel krijgt dat DWARS voor iedereen een plek biedt.

De kandidatencommissie ziet Myrte als een gedreven kandidaat die anderen kan motiveren en leiding kan geven aan bijvoorbeeld de Campagnecommissie. De commissie adviseert Myrte nog wel om haar ideeën en plannen over de campagne en communicatie van DWARS concreter te maken. Verder gaat Myrte discussies en confrontaties niet uit de weg, maar is ze ook een persoon die zich goed in anderen kan verplaatsen. De kandidatencommissie ziet in Myrte een creatieve kandidaat met passende ervaring die geschikt is voor de functie van Campagne en Communicatie.

 

vicevoorzitter

Janno Rook

21 jaar, Nijmegen

Advies kandidatencommissie:

Janno is naast kandidaat Internationaal Secretaris, ook kandidaat vicevoorzitter.

Volgens Janno sluiten de vertegenwoordigende delen van de beide functies mooi op elkaar aan. Het vervangen en adviseren van de voorzitter op politiek-strategisch gebied spreekt hem aan. Janno heeft vanuit zijn rol als secretaris en politiek secretaris bij de voormalig afdeling Arnhem-Nijmegen ervaring met politieke strategie, bijvoorbeeld met het benaderen en te woord staan van lokale media.

De kandidatencommissie is van mening dat Janno een beperkte visie heeft op de rol van vicevoorzitter. Zijn focus ligt hierin op het adviseren en vervangen van de voorzitter op politiek-strategisch vlak, waarbij hij weinig oog heeft voor de interne rol van de vicevoorzitter en het ondersteunen bij interne voorzitterstaken. De kandidatencommissie denkt ook, dat wat betreft het te woord staan van media, Janno de stap naar het landelijk niveau onderschat.  Ervaring met sturen van en zorg dragen voor het interne proces in een bestuur of andere groep ontbreekt op dit moment bij Janno. Mede daardoor ziet de kandidatencommissie bij hem het ontbreken van visie op zo’n proces en deze rol van vicevoorzitter.


Sander van der Goes

22 jaar, Nijmegen

Advies kandidatencommissie:

Sander is naast kandidaat voor politiek secretaris ook kandidaat vicevoorzitter.

Sander ziet de functie van vicevoorzitter als een fijne combinatie tussen voeren van politiek en kunnen bijdragen aan een hecht bestuur. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring, vaak waren dat voorzittersposities. Hij was  afdelingsvoorzitter van DWARS Gelderland en fractievoorzitter van een studentenfractie in de Nijmeegse universiteitsraad. Daardoor heeft hij ervaring met groepen begeleiden in het vormen van politieke standpunten en daarvoor draagvlak vinden. Wanneer het nodig is kan hij hierin goed zijn eigen mening naast zich leggen en ruimte geven aan anderen om hun mening te geven. Hij is ervaren in het uitdragen van deze politieke standpunten en weet hoe hij die duidelijk uit moet spreken. Het ondersteunen van het groepsproces vindt Sander een belangrijke taak van het vicevoorzitterschap, ook buiten het vormen van politieke meningen om.

Sanders kracht is om echt iedereen van de groep er bij te betrekken. Hij is een empathisch persoon en kan de rol van mediator aannemen als dat nodig is. Hij kan hierbij direct zijn en stuurt er het liefst op aan dat de betrokken partijen zo veel mogelijk uitspreken wat er aan de hand is, om daarna weer voorruit te kunnen kijken. Al met al denkt de kandidatencommissie dat Sander met zijn ervaring en vaardigheden een goede sparringpartner en, waar nodig, vervanger van de voorzitter kan zijn.


Tony Holman

22 jaar, Nijmegen

Advies kandidatencommissie:

Tony is naast kandidaat voor bestuurslid Organisatie en Leden ook kandidaat voor vicevoorzitter.

Hij heeft gesolliciteerd voor vicevoorzitter, omdat hij graag ook een inhoudelijker aspect toevoegt aan zijn bestuursjaar. Als vicevoorzitter wil hij graag als sparringpartner voor de voorzitter functioneren om zowel externe als interne zaken te bespreken. Tony wil als vicevoorzitter graag bijdragen het goed laten functioneren van het bestuur als team. Hij vindt het belangrijk om goed alles uit te spreken zodat beslissingen door de groep gedragen worden en iedereen zich comfortabel voelt binnen het bestuur. Hij ziet hierbij een rol weggelegd voor de vicevoorzitter. Tony heeft geen mediaervaring, maar wel ervaring met het vertegenwoordigen van GroenLinks en DWARS in debatten.

Als secretaris van GroenLinks Utrecht heeft Tony ervaring opgedaan met het zijn van een luisterend oor voor de voorzitter en het snel moeten handelen wanneer dat nodig is. Tony kan zich goed verplaatsen in iemand anders en zal zich blijven inspannen om conflicten te voorkomen of op te lossen binnen een team. Volgens de kandidatencommissie ligt, mede door ervaring, de kracht van Tony bij de interne bestuursbanden. Het vertegenwoordigen van DWARS in de media zal voor Tony een nieuwe uitdaging zijn.

 

hoofdredacteur overdwars

Eva Kruithof

21 jaar, Groningen

Lieve DWARSers,

Mijn naam is Eva en dit jaar ben ik kandidaat voor hoofdredacteur van OverDWARS. Ik ben, ten tijde van het congres, 21 jaar oud en ik studeer Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties in Groningen. Naast dat ik actief ben bij DWARS, verblijd ik dagelijks mijn huisgenoten met mijn gezang en eet ik graag risotto met heel veel wijn. Verder speel ik viool en gitaar en ben ik een liefhebber van cabaret. Momenteel ben ik bestuurslid bij DWARS Groningen waar ik me heb mogen inzetten voor de afdelingsredactie. Hieruit heb ik veel ideeën kunnen halen voor OverDWARS. Ik stroom over van het enthousiasme om hoofdredacteur van OverDWARS te worden. Ik hoop dit enthousiasme over te kunnen dragen aan de rest van de redactie en ons samen in te zetten voor onze mooie huiskrant. Daarom hoop ik op jullie stem tijdens het congres.

Liefs,

Eva

 

Advies kandidatencommissie:

Eva is actief lid van DWARS Groningen, waar ze artikelen schrijft, redigeert en schrijvers werft voor de afdelingsredactie. Ook stuurt ze als intern coördinator de commissies aan en zit ze in het mediateam van GroenLinks Groningen. Mede vanwege deze ervaring wil Eva hoofdredacteur van OverDWARS worden.

Eva vergelijkt haar redactiewerk in Groningen met het werk van OverDWARS, met als belangrijkste verschil dat de laatste een groter bereik en meer middelen tot haar beschikking heeft. Ze wil onder anderen de redactie meer divers maken, de redactieleden een publiek gezicht geven en zorgen dat de DWARS-podcast goed blijft draaien. Om de drempel voor nieuwe DWARS-leden te verlagen is Eva van plan meer inleidende stukken te publiceren. Ten slotte vindt ze het erg belangrijk om een goed groepsgevoel te creëren: als het bij OverDWARS leuk is, motiveert redactieleden dat om zich voor onze huiskrant in te zetten.

De kandidatencommissie ziet in Eva een geschikte hoofdredacteur van OverDWARS. Haar ervaring, enthousiasme en gevoel voor onderlinge verhoudingen maken haar een goede kandidaat. Ook waarderen we haar ambitie, maar adviseren we haar om niet in zeven sloten tegelijk te springen.

 

raad van advies

Voor de Raad van Advies kunnen drie leden verkozen worden. 

Anneke Marien

20 jaar, Utrecht

Hee hallo! Mijn naam is Anneke, ik ben 20 jaar en ben geboren en getogen in het mooie Utrecht, waar ik nog steeds woon en studeer. Mijn lievelingsdier is de koala, ook al heb ik die nog nooit in het echt gezien.

Met veel enthousiasme sta ik kandidaat voor de Raad van Advies. Graag wil ik mijn ervaring met het adviseren van besturen bij het LAKS en de Universiteit Utrecht inzetten om DWARS nog beter te maken. Ik hoop op jouw vertrouwen.

 

Advies kandidatencommissie:

Anneke is nu bijna een jaar actief bij DWARS. Ze heeft DWARS leren kennen via DWARS op Weg. Ze is lid van de universiteitsraad van de Universiteit Utrecht waar ze ook bezig is met een studie Liberal Arts and Sciences met de hoofdrichting duurzame ontwikkeling.

Binnen DWARS was Anneke zoekende naar een juiste positie om bij te kunnen dragen aan de vereniging. Ze heeft ervaring met een vergelijkbare functie bij het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren), in de voortgangscommissie, wat haar goed beviel. Anneke vind het belangrijk om aandacht te hebben voor een goede vertrouwensband met het bestuur. Door persoonlijke communicatie via een buddy-systeem wil ze het contact met het bestuur goed houden.

Anneke heeft relatief weinig ervaring binnen DWARS, maar begrijpt goed hoe de vereniging werkt. Bij het LAKS heeft ze geleerd om goed na te denken over welke vragen je moet stellen om achter eventuele problemen bij een bestuur te komen. De kandidatencommissie ziet dat haar ervaring bij het LAKS haar goede communicatievaardigheden heeft opgeleverd en dat Anneke scherp inzicht heeft in processen binnen een vereniging. De kandidatencommissie ziet Annekes ervaring buiten DWARS als een aanwinst voor de Raad van Advies, omdat ze met een frisse blik naar processen binnen DWARS kan kijken.​​​​​​​ Ze zou haar kennis van afdelingen nog kunnen vergroten, maar is zich bewust van deze tekortkoming en de kandidatencommissie voorziet hier dan ook geen problemen.


Douwe Hoekstra

26 jaar, Leeuwarden

Hallo, ik ben Douwe Hoekstra en met mijn 26 jaren levenservaring solliciteer ik naar een functie in de Raad van Advies. Ik kom uit Friesland, waar ik tijdens mijn studie Chemische Technologie 4 jaren achtereen actief ben (geweest) als secretaris en tweemaal als penningmeester (DWARS en Grienlinks). Ik ben nu afgestudeerd en ik wil als laatste bijdrage voor DWARS graag bijstaan met raad en technologisch inzicht, zo ook wil ik leden in de provincie activeren. Naast DWARS en het vinden van een baan vul ik mijn tijd graag met sporten (korfbal, fitness en hardlopen), lezen (kranten en boeken) en bordspellen.

 

Advies kandidatencommissie:

Douwe heeft procestechnologie gestudeerd aan Van Hall Larenstein en is al vier jaar actief voor DWARS Fryslân, waar hij zich door de jaren heen heeft ingezet als secretaris en penningmeester. Daarnaast is Douwe bestuurslid van GroenLinks Fryslân.

Douwe wil in de Raad van Advies (RvA) graag de stem van niet-randstedelijke afdelingen laten horen om zo een brug te kunnen slaan met DWARS landelijk. Hij zou zich graag willen inzetten voor de organisatie van regionale activiteiten om DWARSers in de provincies te mobiliseren. Douwe zoekt graag naar de oorzaak van een probleem in plaats van alleen de symptomen te bestrijden.

De kandidatencommissie vindt dat Douwe nog niet goed op de hoogte is van de werkzaamheden en de rol van de RvA. De commissie adviseert hem om zich hier snel in te verdiepen. Daarnaast heeft Douwe nog niet veel ervaring met het geven van feedback, maar de commissie denkt dat Douwe dit wel snel op kan pakken. Wel ziet de commissie in Douwe iemand met ideeën over het afdelingenbeleid en met een duidelijk idee van wie hij wil vertegenwoordigen, waardoor hij zich kan ontwikkelen tot een waardevolle en originele aanvulling voor de RvA.


Job Vermaas

20, Amsterdam

Lieve DWARSers,

Vier jaar geleden meldde ik mij aan als DWARS-lid. Vanaf de Tweede Kamerverkiezingen zette ik me fanatiek in als huis-aan-huizer en kort daarna werd ik bij de afdeling Amsterdam actief. Eerst zette ik de lokale actiecommissie op, waar ik leerde hoe leuk en effectief buitenparlementaire actie kan zijn. Daarna was ik twee jaar lang penningmeester, waardoor ik beter inzicht kreeg in de financiën van onze vereniging. Ook was ik het afgelopen jaar co-auteur van ons afdelingsreglement. Daarnaast was ik actief bij verschillende inhoudelijke commissies, zoals de commissie Internationaal. Verder ben ik door mijn ervaring als organiser goed op de hoogte van de campagne(strategie), wat ik belangrijk acht in het komende jaar.

Ik heb DWARS altijd ervaren als een vereniging waar je écht jezelf kan zijn. Nu wil ik mijn steentje bijdragen om deze vereniging, die me zoveel heeft gebracht, goed te laten functioneren en verder te laten ontwikkelen.

Stuur me vooral een berichtje als je nog vragen hebt!

 

Advies kandidatencommissie:

Job is de afgelopen twee jaar penningmeester van DWARS Amsterdam geweest. Daarnaast is Job recent geslaagd voor het VWO. Volgend jaar wil hij politicologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam.

Job wil graag in de Raad van Advies omdat hij wat bij wil dragen aan DWARS en tegelijkertijd nieuwe dingen wil leren. Hij vindt het interessant om direct betrokken te zijn bij de besluitvormingsprocessen, maar ziet wel dat de keuzes uiteindelijk door het bestuur worden gemaakt. Job hecht veel waarde aan feedback op persoonlijk niveau of in kleine groepen, hij denkt dat de bestuursleden hier het meest mee gebaat zijn. Dit wil hij bereiken door een buddysysteem te hanteren.

Job weet hoe de vereniging in elkaar zit en wat daarin de rol van de RvA is. Hij geeft blijk van goed inzicht in organisatorische zaken en van de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende organen van DWARS. Bij onderwerpen waar hij minder van weet, blijft hij het liefst op de achtergrond. Hierbij communiceert hij open over zijn gebrek aan kennis. De kandidatencommissie moedigt Job aan om ook in deze discussies wel een kritische houding aan te nemen. Job heeft veel ervaring in feedback geven. De kandidatencommissie ziet dit dan ook als een van zijn sterke punten. In discussies blijft Job rustig om heftige conflicten te voorkomen.


Judith Scherpenisse

25 jaar, Nijmegen

Hoi allemaal,

Mijn naam is Judith en stel mij kandidaat voor de Raad van Advies. Ik heb in het bestuur van voormalige afdeling Arnhem-Nijmegen gezeten en ben actief in verschillende landelijke commissies. De afgelopen jaren heb ik DWARS leren kennen als een ontzettend leuke vereniging waar ik graag deel van uitmaak.

In de Raad van Advies ga ik mijn best doen het congres te vertegenwoordigen wanneer die niet bij elkaar is. Dat wil zeggen dat ik mij onder andere inzet om ervoor te zorgen dat het bestuur gemaakte beloftes nakomt. Verder hoop ik dat ik het bestuur kan helpen om de vereniging toegankelijk, divers, sociaal, groen en scherp te houden. Als ik de Raad van Advies mag komen versterken, ga ik voor een goede relatie met het bestuur zodat er een cultuur ontstaat waarin we met elkaar in gesprek blijven over wat er beter kan en wat goed gaat!

Groetjes,

Judith

 

Advies kandidatencommissie:

Judith werkt als Proces Coördinator Facilitaire zaken op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze is een bekend gezicht bij DWARS. In het verleden is ze bestuurslid geweest bij de voormalige afdeling Arnhem-Nijmegen en heeft ze meegeschreven aan het Huishoudelijke Regelement. Op het moment is ze commissielid bij de scholingscommissie en zet ze zich in voor het campagneteam van GroenLinks in Nijmegen.

Judith ziet de Raad van Advies (RvA) als manier om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het landelijk bestuur. Hierbij wil ze vooral aandacht besteden aan de beloftes van bestuurders aan het congres. Ze ziet het als de taak van de RvA om actief de vinger aan de pols te houden en er voor te zorgen dat ook aan deze vaak mooie plannen aandacht wordt besteed. Daarnaast geeft Judith aan dat ze vooral kennis heeft van organisatorische vraagstukken.

De kandidatencommissie is van mening dat Judith een realistisch beeld heeft van het takenpakket van de RvA. Daarnaast is Judith vertrouwd met de interne cultuur van DWARS en gaat meningsverschillen niet uit de weg. Ze lost discussies het liefst op in samenspraak met alle partijen en is bereid om veel energie te steken in het zoeken naar een gezamenlijke oplossing.


Marijn Snijders

23 jaar, Capelle aan den IJssel

Lief DWARS,

Ik ben Marijn Snijders, 23 jaar en ik ben kandidaat voor de RvA.. Ik ben al een half jaar lid en ik hoop nog een tijdje in de RvA plaats te mogen nemen. Ik ben al drie jaar lid van deze mooie vereniging en probeer zo vaak mogelijk op activiteiten te komen. Ook zit ik al een half jaar in de RvA. Helaas gaat dat door de huidige omstandigheden wat moeilijker maar als we weer bij elkaar mogen komen hoop ik dat ik weer veel leden mag spreken.

Ik heb het afgelopen halfjaar veel geleerd in de RvA en ik heb gemerkt dat het heel belangrijk is om in de haarvaten van de vereniging te zitten als RvA lid. Het is daarom ook een doel van mij om dat komend jaar nog meer te gaan doen. De leden maken immers de vereniging.

Ook de huidige situatie met het coronavirus verdient extra aandacht van de RvA. De RvA moet natuurlijk het bestuur adviseren en dat is op dit moment misschien nog wel extra belangrijk. Niemand heeft namelijk eerder met zo’n situatie te maken gehad en we moeten ons er samen doorheen slaan.

Ik hoop je snel te spreken.

Marijn

 

Advies kandidatencommissie:

Marijn is lid van de huidige Raad van Advies (RvA) en studeert Media and Information aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gemeenteraadslid in Capelle aan den IJssel voor GroenLinks en was voorzitter van de actiecommissie van DWARS.

Marijn heeft het naar zijn zin gehad in de RvA in de afgelopen periode. Hij wil graag nog een jaar door, omdat hij het gevoel heeft dat hij nieuwe RvA-leden kan ondersteunen en zelf nog steeds aan het bijleren is. Hij wil graag de ervaring die hij heeft opgedaan binnen DWARS bij zowel afdelingen als inhoudelijke commissies en zijn ervaringen als gemeenteraadslid gebruiken als lid van de RvA. Afgelopen halfjaar heeft hij zich vooral gericht op de organisatiestructuur van DWARS, wat hij het interessantst vindt. Hij geeft aan het komende jaar meer proactief te willen zijn richting het bestuur.

De kandidatencommissie ziet in Marijn een ervaren kandidaat die ook in de toekomst bij kan dragen aan de RvA. Marijn is enthousiast en altijd aanwezig in een groep. Marijn geeft aan steeds beter te leren wanneer hij moet oppassen dat hij te overheersend wordt. Hij heeft goed oog voor het belang van het groepsgevoel van de RvA. Marijn heeft niet direct verbeterpunten voor de RvA voor komend jaar, hij is tevreden hoe de RvA het afgelopen jaar geopereerd heeft. De kandidatencommissie moedigt Marijn dan ook aan om ook kritisch naar de RvA zelf te blijven kijken, ook als alles goed loopt.


Myrte van der Zwet

21 jaar, Amsterdam

Hoi congres! Ik ben Myrte, en na 3,5 jaar rond te hebben gelopen bij DWARS zou ik graag plaatsnemen in de Raad van Advies. Volgend jaar is een enorm belangrijk jaar: de Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Als oud-bestuurslid Campagne & Communicatie en oud-lid van de campagnecommissie heb ik veel DWARS-campagnes zien komen en gaan, en wil daarom het komende bestuur in deze rol bij kunnen staan met advies waar dat nodig is. Een bestuursjaar is natuurlijk meer dan alleen campagne: er zijn oneindig veel knopen door te hakken en de Raad van Advies is in te zetten bij ontelbare zaken, van HR-struggles tot sollicitatieprocedureproblemen. Gelukkig heb ik over veel meer dingen een mening dan enkel campagne (😉), en ik hoop dat die meningen en adviezen een waardevolle toevoeging kunnen zijn aan het huidige team. Het breekt mijn hart dat we elkaar niet in het echt kunnen zien, maar alsnog: tot op het congres!

 

Advies kandidatencommissie:

Myrte was in 2018-2019 bestuurslid Campagne en Communicatie in het landelijk bestuur. Daarvoor heeft ze meerdere andere functies gehad binnen DWARS, waaronder lid van de campagnecommissie en redacteur bij OverDWARS. Daarnaast studeert Myrte politicologie in Amsterdam.

Myrte ziet de ondersteunende rol richting het bestuur als kerntaak van de Raad van Advies (RvA). Ze ziet ook het belang van de controlerende functie maar wordt vooral gemotiveerd door het bieden van inhoudelijke en persoonlijke steun in de vorm van adviezen. Ze wil ervoor waken dat de RvA zijn meningen aan het bestuur opdringt en wil vooral aandachtspunten meegeven. Myrte vindt het belangrijk om eerst een persoonlijke band op te bouwen met het bestuur en wil daarom goed en regelmatig contact onderhouden.

De kandidatencommissie ziet in Myrte een ervaren DWARSer met zeer waardevolle kennis van de vereniging en van het voeren van verkiezingscampagnes. Daarnaast heeft Myrte ruime ervaring met het geven van feedback, die zij heeft opgedaan in het landelijk bestuur en bij projecten buiten DWARS. De kandidatencommissie denkt dat Myrte hiermee een goede invloed kan hebben op de communicatie tussen de RvA en het bestuur en dat zij kan bijdragen aan wederzijds vertrouwen. Wel heeft Myrte vooral voornemens om haar kennis over campagnes in te zetten, en zich hiermee op het bestuurslid Campagne en Communicatie te richten. Hoewel Myrtes adviezen op dit gebied erg nuttig kunnen zijn, raadt de kandidatencommissie haar aan om deze focus een klein beetje los te laten. Myrtes ervaring en kennis kan ook op andere manieren waardevol zijn binnen de RvA. We raden Myrte aan te blijven monitoren in hoeverre het bestuurslid Campagne en Communicatie behoefte heeft aan advies.

 


Meld je hier aan voor het Zomercongres!