Alle Kandidaten

Dit Wintercongres wordt een nieuwe Raad van Advies verkozen ook is er een verkiezing voor landelijk bestuurslid Campagne & Communicatie. Daarnaast stellen we de Kandidatencommissie, Kascommissie en Commissie van Beroep vast. De huidige Kandidatencommissie is druk bezig geweest om adviezen voor de kandidaten voor de Raad van Advies en Campagne & Communicatie te schrijven. Ben jij benieuwd naar alle kandidaten en hun adviezen? Lees snel verder!

Alle congrestukken en de mogelijkheid om moties en amendementen in te dienen vind je hier.


campagne & communicatie

Voor een termijn tot het volgende zomercongres kan een kandidaat voor het landelijk bestuur verkozen worden voor de functie Campagne & Communicatie. 

Pim van der Werff

23 jaar, Delft

Hoi DWARS!

Mijn naam is Pim, en ik sta kandidaat voor Campagne en Communicatie. Ik ben 23 jaar, woon in Delft en studeer daar Industrieel Ontwerpen. Bij DWARS heb ik in het afgelopen jaar meegedaan met de verkiezingscampagnes van de gemeenteraad, de Provinciale Staten en Europese Unie door te flyeren op de campus en heb ik meerdere acties bijgewoond, zoals de klimaatmarsen in Amsterdam en Rotterdam, en de klimaatstaking in Den Haag. Ik wil me nu ook in gaan zetten aan de organisatorische kant van acties en eventueel campagnes.

De jongere generaties worden altijd het langst geraakt door politieke beslissingen. Daarom vind ik het belangrijk dat wij als jongeren onze DWARSe standpunten zo zichtbaar mogelijk maken. Om van ons te laten horen in acties en campagnes waar we het wel of niet mee eens zijn. Het is belangrijk om ons punt te maken in de sociale, groene en paarse thema’s van de politiek: daarin zie ik mogelijkheden voor (verdere) acties zoals: gelijke lonen voor gelijk werk; een rechtvaardige kostenverdeling van de klimaatcrisis (de vervuiler betaald); en het bestrijden van uitingen van discriminatie en racisme, zoals Zwarte Piet.

Ik wil me graag in gaan zetten voor de communicatie van DWARS, zowel binnen de vereniging (via sociale media aankomende activiteiten promoten), als naar de buitenwereld (recente DWARSe successen en opiniestukken). Daarvoor hoop ik op jouw stem!

Advies Kandidatencommissie

We kennen Pim als Corrie van het Congres en enthousiast lid van DWARS. Hij woont in Delft en momenteel neemt hij een tussenjaar voordat hij zijn master Integrated Product Design afrondt. Hij vindt het belangrijk dat jongeren zich inzetten voor groene en sociale politiek, en wil zich nu graag meer gaan inzetten voor DWARS in de vorm van bestuurslid Campagne en Communicatie.

Pim heeft een duidelijk beeld van de bestuursfunctie en het leven als bestuurslid. Pim is een grafisch talent en heeft bij zijn studievereniging zijn vaardigheden al ingezet voor verschillende doeleinden. Hij heeft een duidelijke visie op het gebied van communicatie. Hij kent de verschillende (sociale) media en weet wanneer welk medium in te zetten. De kandidatencommissie denkt dat hij daarom een waardevolle toevoeging zal zijn aan het huidige bestuur. Pim ziet de kansen en potentie van de opkomende klimaatbeweging en heeft ideeën hoe DWARS hierop in kan spelen. De kandidatencommissie ziet bij Pim enthousiasme voor toekomstige campagnes en raadt hem aan om, in samenwerking met het bestuur, goed na te denken over de doelen en plannen, om zo tot succesvolle campagnes te komen.

Pim komt over als een bedachtzaam persoon, die zoals het stereotype DWARS-bestuurslid soms te hard kan werken. De kandidatencommissie raadt Pim aan om zich niet te verliezen in detail en te veel van zichzelf te vragen. Pim is ervaren met het werken in een team en weet goed om te gaan met conflicten. Bij lastige besluitvorming blijft hij de verbinding zoeken, maar laat hij niet over zich heen lopen. De kandidatencommissie denkt daarom dat Pim goed kan werken binnen de hectiek van een DWARS-bestuur.


raad van advies

Voor de Raad van Advies kunnen zeven leden verkozen worden voor een termijn van een jaar.

Aafke Belterman

25 jaar, Amsterdam

Lief congres,

Daar ben ik weer! Ik wil me graag opnieuw kandideren voor de Raad van Advies.  Ik ben nog maar kort lid geweest van de RvA, en ik wil me graag nog wat langer op deze manier voor DWARS inzetten. Ik vind het namelijk een leuke manier om inhoudelijk bezig te zijn met de vereniging. En juist de ervaring die ik al heb opgedaan bij de RvA, kan in een nieuwe RvA denk ik goed worden gebruikt. Het blijft immers een ingewikkeld gremium. DWARS zie ik als een plek met een goede sfeer waar leden zich kunnen ontwikkelen, daar hoop ik nog wat meer aan bij te dragen. Ik hoop door jullie herkozen te worden!

Liefs,

Aafke

Advies Kandidatencommissie

Aafke is 25 jaar en woont in Amsterdam. Ze is financial trainee bij de Rijksoverheid en is momenteel werkzaam bij de Tweede Kamer. We kennen haar onder andere als oud-penningmeester van het landelijk bestuur en als lid van de RvA. Dat laatste wil ze graag nog een jaar voortzetten omdat ze het gevoel heeft dat ze nog mogelijkheden ziet om de RvA te verbeteren.

Aafke heeft vanuit haar achtergrond veel kennis van financiën en het reilen en zeilen van de vereniging. Ze heeft veel ideeën over hoe de RvA nog beter zijn werk kan doen en zou daarom graag de rol van voorzitter op zich nemen om deze ideeën uit te voeren. Ze wil dat de RvA vooral vraaggestuurd te werk gaat. Aafke is moeilijk van haar stuk te brengen en weet waar ze het over heeft. De kandidatencommissie ziet in haar een gedegen kandidaat met veel relevante kennis.


Julia Matser

26 jaar, Utrecht

Lief congres,

Graag kandideer ik me (weer) voor de RvA. Ik wil met de andere RvA-leden het landelijk bestuur ondersteunend en aanvullend advies geven zodat ze hun werk nog beter kunnen doen. Als het nodig is, zal ik aan de bel trekken zodat beleid bijgestuurd wordt als iets mis dreigt te gaan. Ik vind het belangrijk dat de RvA deze doelen bereikt door een goede relatie met het bestuur en met een vooruitkijkende blik (zo min mogelijk de Raad van Achteraf).

Het lijkt me te gek om nog een keer in de RvA te zitten omdat ik hou van DWARS en toch ergens mijn laatst DWARSe tijd moet slijten.

Ik hou net als 80% van DWARSers van praten voor de groep, en ik hou net als 90% van de mensheid van praten over mezelf, dus make me love you 100% en stel me een vraagie op het congres!

Wereldvrede, gratis bier, radicale rechtvaardigheid, iets groens en roze’s,

Julia

Advies Kandidatencommissie

Julia is 26 jaar en woont in Utrecht. Wij kennen haar als oud-voorzitter en daarnaast heeft ze ook al eerder in de RvA gezeten. Ze heeft Conflict Studies and Human Rights gestudeerd en werkt nu bij FNV als organizer. Ze wil graag in de RvA om nog betrokken te blijven bij de vereniging en haar ervaring in te zetten.

Julia heeft brede bestuurservaring, zowel binnen als buiten DWARS. Hierdoor kent ze de verhoudingen tussen de verschillende organen goed. Julia wil een proactieve houding aannemen en goede banden onderhouden met het bestuur. Ze is zich er daarbij van bewust dat ze niet over haar graf heen moet regeren. De kandidatencommissie denkt dat de ervaring die Julia meeneemt van waarde kan zijn in de RvA en dat ze zowel een verbindende factor kan zijn binnen de RvA, als tussen de RvA en het bestuur.


Marijn Snijders

22 jaar, Capelle aan den IJssel

Lief DWARS,

Ik ben Marijn Snijders, 22 jaar (23 als je dit pas op de congreszondag leest) en ben kandidaat voor de Raad van Advies.

Ik ben sinds 2,5 jaar lid van de mooiste PJO van Nederland en heb in die tijd veel kansen gekregen om mij politiek te ontwikkelen. Inmiddels ben ik ook gemeenteraadslid voor GroenLinks, voorzitter van de actiecommissie en sectorraadslid van FNV jong. Ook ben ik vaak aanwezig bij activiteiten van zowel landelijk als lokale afdelingen.

Verder Studeer ik Media & Information aan de UvA en woon ik in het mooie Capelle aan den IJssel. Ik rijd graag een rondje op de racefiets (als de zon schijnt) en ben ik veel in de bioscoop te vinden.

Advies Kandidatencommissie

Marijn is 22 jaar oud en studeert Media and Information aan de UvA. Hij woont in Capelle waar hij ook raadslid is. Hij is een bekend gezicht binnen DWARS. Zo zat hij in de commissie Privacy & Technologie en is hij op dit moment voorzitter van de actiecommissie. Marijn wil als lid van de RvA zijn kennis van de vereniging gebruiken om tot goede adviezen te kunnen komen.

Marijn wil zich verdiepen in de verschillende procedures en onderwerpen binnen DWARS. Hij heeft veel ervaring buiten DWARS en hoopt die in te kunnen zetten voor de RvA. De kandidatencommissie denkt dat Marijn een sterk netwerk binnen DWARS heeft en daardoor goed aan kan voelen wat er speelt. Marijn is erg enthousiast, maar moet ervoor waken dat hij niet te overheersend is. Hij kan hier nog in groeien en een goede vergaderdynamiek kan hem hierbij helpen.


Pim Zwarteveen

23 jaar, Enschede

Lief congres, beste DWARSers,

Ongeveer een half jaar terug stelde ik mijzelf verkiesbaar voor een plek in de RvA. Hierbij doe ik dat opnieuw want ik wil graag in de RvA plaats nemen.

Ik ben Pim Zwarteveen, 23 jaar en ik woon in Enschede. Inmiddels ben ik al ruim 2 jaar voorzitter van de commissie Energie, Duurzaamheid en Energie. En was ik een klein jaar lid van de zoek commissie. Daar heb ik veel geleerd over het reilen en zeilen van de vereniging. Naast mijn ervaring binnen DWARS heb ik bestuurservaring opgedaan bij mijn studievereniging en een koepelvereniging. Ik denk deze ervaring goed toe te kunnen passen als lid van de RvA.

Als onderdeel van de RvA wil ik vooral waakzaam  zijn op de bereikbaarheid van activiteiten voor iedereen. Ook als je van ver moet komen of weinig geld te besteden hebt. DWARS ervaar ik als prettig en veilig, ik wil mij er hard voor maken dat het zo blijft. En dat elk nieuw DWARS-lid zich net zo thuis voelt als ik mij voelde toen ik lid werd. Ik hoop plaats te mogen nemen in de RvA.

Voor vragen en opmerkingen kun je altijd bij mij terecht.

Advies Kandidatencommissie

Pim is 23 jaar en woont in Enschede waar hij Chemische Technologie met de minor Politiek en Bestuur studeert. We kennen Pim als voorzitter van de commissie Energie, Duurzaamheid en Mobiliteit en als voormalig lid van de zoekcommissie. Hij wil graag in de Raad van Advies om verder te groeien en bij te dragen aan de vereniging.

Pim heeft naast ervaring binnen DWARS ook ervaring als bestuurslid van zijn studievereniging. Hij heeft hier leren werken in een bestuur en leren omgaan met statuten. Pim heeft een goed beeld bij de taken van de RvA en neemt graag een constructieve houding aan als RvA-lid. Met het oog op de aanstaande bezuinigingen wil Pim de bereikbaarheid van landelijke activiteiten voor leden van verder weg, of met een kleine beurs, bewaken. De kandidatencommissie ziet in Pim een benaderbare kandidaat met een groot hart voor de vereniging.


Rianne Pieffers

21 jaar, Den Haag

Ik ben Rianne, 21 jaar en ik ben kandidaat voor de Raad van Advies voor het komende jaar. Ik heb veel zin om aan de slag te gaan in de Raad van Advies om ook op landelijk niveau bij te dragen aan DWARS. Ik ben actief als voorzitter van DWARS Leiden-Haaglanden en probeer wanneer mogelijk aanwezig te zijn bij inhoudelijke commissies. Ik houd ervan om met andere mensen in gesprek te gaan over de idealen van DWARS en hoe we deze zo goed mogelijk kunnen uitdragen. Ik vind veel thema’s interessant en leer graag van de van anderen. Ik ben georganiseerd en zorgvuldig, maar houd ook van gezelligheid. Ik hoop komend jaar een leuk en leerzaam jaar bij de Raad van Advies te hebben en ook hier me in te zetten voor DWARS.

Advies Kandidatencommissie

Rianne is 21, woont in Den Haag, studeert Politicologie en is bezig met het afronden van haar studie Engelse Taal en Cultuur. Ze is voorzitter van de afdeling Leiden-Haaglanden en actief bij verschillende inhoudelijke commissies. Daarnaast heeft ze in de opleidingscommissie van haar studie Engels gezeten.

Rianne is goed in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en heeft vanuit haar rol bij de opleidingscommissie ervaring met het geven van advies. Bij die opleidingscommissie heeft ze ook ervaring opgedaan met het werken en interpreteren van notulen en beleidstukken. Daarnaast heeft ze een goed netwerk binnen DWARS. Ze heeft een open houding en zorgt dat ze alle kanten van het verhaal kent voordat ze tot een besluit komt. De kandidatencommissie raadt Rianne aan om zich nog verder te verdiepen in het takenpakket van de RvA en heeft er vertrouwen in dat ze dit snel tot zich zal nemen.


Stein Smit

22 jaar, Den Haag

Beste DWARSers,

Na een half jaar actief te zijn geweest in de Raad van Advies wil ik graag de kennis die ik heb op gedaan gebruiken om de effectiviteit en kwaliteit hoog te houden binnen de raad. Hier ben ik in mijn vorige termijn ook mee bezig geweest met bijvoorbeeld advies aan de Huishoudelijk reglement commissie en de interne procedure van de raad. Ik heb aandacht besteed aan dat de adviezen opbouwend zijn en wil graag ook nog meer aandacht besteden aan de leesbaarheid. Verder zou ik graag willen er op willen letten dat meer mensen van de raad DWARS XL leuk gaan vinden en onze notulen en adviezen in de huisstijl gepubliceerd gaan worden.

Advies Kandidatencommissie

Stein is het afgelopen halfjaar lid geweest van de RvA en wil dit nog een jaar voortzetten. Hij studeert Industrieel Product Ontwerp aan Hogeschool Rotterdam. Binnen DWARS heeft hij, naast de RvA, ook ervaring opgedaan als algemeen bestuurslid en daarna voorzitter van afdeling Leiden-Haaglanden. Hij wil deze ervaringen meenemen in de volgende RvA.

Stein wil graag door met de RvA omdat hij consistentie binnen de RvA belangrijk vindt. Hij vindt de professionaliteit van de RvA hoog, maar mist af en toe ‘poten in de klei’. Hij ziet hierin ook een rol voor hemzelf weggelegd binnen de nieuwe RvA. Hij heeft het afgelopen halfjaar veel gelet op de communicatie. Daarin vindt Stein een goede relatie met het landelijk bestuur belangrijk. De lijntjes met bestuursleden wil hij kort houden en daarbij wil hij de hoofd- en bijzaken scheiden. De kandidatencommissie denkt dat de kalme en analytische persoonlijkheid van Stein een aanwinst is voor de RvA.


Veerle van Wijk

23 jaar, Amsterdam

Lief congres,

Na bijna 6 jaar lidmaatschap van DWARS wil ik graag mijn ervaring in verschillende commissies en afdelingen in gaan zetten voor de vereniging door me verkiesbaar te stellen voor de Raad van Advies. In de afgelopen jaren is er veel veranderd binnen de organisatie, en ik denk dat mijn ervaring daarom van toegevoegde waarde kan zijn in deze adviesfunctie. Omdat ik momenteel ook in de programmacommissie zit, hoop ik dat ik een goed beeld heb van de diversiteit van de vereniging en het congres tussentijds goed kan vertegenwoordigen. In de RvA wil ik het bestuur constructief van advies voorzien en zo een steentje bijdragen aan onze bloeiende vereniging. Ik ben analytisch, kritisch en communicatief vaardig en hoop die vaardigheden te gebruiken om jullie te vertegenwoordigen.

Ik hoop op jullie steun!

Veerle

Advies Kandidatencommissie

Veerle is 23 en woont in Amsterdam waar ze een master in Politiek en Wijsbegeerte volgt. Veerle is al geruime tijd lid van DWARS en is actief geweest in verschillende afdelingen en landelijke commissies. Momenteel is ze lid van de programmacommissie. Veerle wil graag de RvA in omdat ze haar vaardigheden en ervaring wil inzetten voor de vereniging.

Veerle heeft veel kennis van het oude, huidige en toekomstig politiek programma, evenals van het HR en de statuten. Dit kan goed van pas komen binnen de RvA. Ze kent de papieren kant van DWARS goed, en heeft ook veel kennis van de geschiedenis. Ze heeft een duidelijke visie op de vereniging. De Kandidatencommissie ziet in Veerle een ervaren lid dat een ware aanvulling kan zijn voor de RvA.


De Kandidatencommissie wordt voorgedragen door het Landelijk Bestuur en gebruikelijk bij acclamatie aangesteld. 

Anne van Gemst

24 jaar, Leiden

Ha lief congres,

Ik ben Anne. Ik ben 24 en ik ben aan het afstuderen als MA International Relations. Ik woon en studeer in Leiden. Hiervoor heb ik een bachelor in Utrecht gedaan en ik zat daar ook twee jaar in het afdelingsbestuur van DWARS. In 2017-2018 was ik bestuurslid Organisatie en Leden in het landelijk bestuur. Verder was ik actief in de commissie internationaal, de Congrescommissie en ben ik nu voorzitter van de programmacommissie. Ik was ook lid van de kandidatencommissie van GroenLinks Utrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2017. Daar deed ik sollicitatiegesprekken en we stelden de conceptlijst samen. Het was erg tof en ik denk dat die ervaring, in combinatie met mijn brede kennis van DWARS, me een geschikt lid maken van de DWARS kandidatencommissie. Ik heb er zin in en ik hoop op jullie vertrouwen.


Annemiek Zeelen

28 jaar, Nijmegen

Beste DWARSers,

Mijn naam is Annemiek en via deze weg stel ik mij kandidaat voor de kandidatencommissie. Ik ben opgegroeid als Randstad-kind in de gemeente Aalsmeer en woon inmiddels alweer vele jaren in het mooie Nijmegen. Binnen DWARS heb ik ervaring opgedaan als penningmeester van de voormalige afdeling DWARS Arnhem-Nijmegen. Verder heb ik veel ervaring met het coördineren van verschillende projecten omtrent duurzaamheid. Dat gaat van moestuinen voor uit huis geplaatste kinderen tot wedstrijden om studentenverenigingen te laten verduurzamen. Ik denk dat ik beschik over voldoende (levens)ervaring om goed in te kunnen schatten hoe mensen zich opstellen binnen een team. Ik hoop er samen met de rest van de commissie voor te kunnen gaan zorgen dat jullie op het congres een goed geïnformeerde keuze kunnen maken uit een diverse groep kandidaten. Ik zie het als een eer om te worden voorgedragen en ga de uitdaging graag aan.


Bas Mekel

24 jaar, Utrecht

Dag lief congres!

Ik studeer biologie in Utrecht en volg een minor om docent te worden. Binnen DWARS heb ik redelijk wat dingen gedaan in de 4 jaar dat ik lid ben. Zo heb ik o.a.twee jaar in het bestuur gezeten van DWARS Utrecht. Momenteel ben ik portefeuillehouder DOPJ.

Doordat ik al geruime tijd actief ben bij DWARS en meerdere sollicitaties binnen DWARS en GroenLinks heb ondergaan, denk ik dat ik een goed beeld heb van wat er nodig is om bestuurslid van DWARS te worden. Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan met de KaCie in het komende jaar!

Mocht je vragen hebben, dan ben ik niet bereikbaar over Social Media, maar als je me weet te bereiken, dan beantwoord ik met liefde je vragen!

 


Elte Hillekens

19 jaar, Groningen

Lief congres,

Mijn naam is Elte en ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Groningen en studeer daar sociologie aan de RUG. In mijn vrije tijd ben ik meerdere keren per week in een klimhal te vinden, maar het allerliefst reis ik naar echte rotsen of de bergen. Daarnaast kun je me vaak vinden in de lokale buurtkroeg, waar ik graag geniet van een Gronings speciaalbiertje.

Na eerst een half jaar intern coördinator geweest te zijn in het bestuur van afdeling Groningen, ben ik nu voorzitter van deze mooie afdeling. Samen met mijn bestuur organiseer ik allerlei leuke activiteiten in Groningen en Drenthe. Ik loop nog niet zo heel lang rond bij DWARS, waardoor ik met een frisse blik kan kijken naar de kandidaten en waar ze goed zullen zijn. Zo hoop ik, samen met de rest van de kandidatencommissie, de beste kandidaten voor de verschillende functies te kiezen!


Mark Louwrier

29 jaar, Amsterdam

Lieve DWARSers,

Mijn naam is Mark en, hoewel een ouwe lul, nog steeds enthousiast over de ophanden zijnde groene revolutie. In het verleden was ik secretaris van onze mooie vereniging (en van de Amsterdamse afdeling en de RvA). Sinds september werk ik als team- en projectsecretaris bij de gemeente Amsterdam.

Hoewel ik heel enthousiast ben over de kandidatencommissie, heb ik door de overvloed aan secretaris-zijn in mijn leven ditmaal geen ambitie om het presidium te betreden. Bovenstaande ervaring maakt me denk ik wel een geschikt KaCie-lid. Ik hoop daarom van harte op jullie acclamatie.

Liefs,

Mark


Rosanne Groot

23 jaar, Wageningen

Lang geleden dat ik een voorstelstukje heb geschreven dus hopelijk heb ik het nog in me. Daar gaat ie dan. Mijn naam is Rosanne en hoop deel uit te maken van de nieuwe kandidatencommissie. Als internationaal secretaris zat ik in het DWARS bestuur 2017/2018 en daarvoor was ik voorzitter van de afdeling Wageningen (recent opgeheven, snik). Op dit moment ben ik bezig met mijn master Food Technology in hetzelfde Wageningen en zit ik in het afdelingsbestuur van GroenLinks daar. Bij DWARS ben ik actief in de scholingscommissie (vooral bij de borrel maar vertel dat maar niet aan Joëlle en Neele).
Anyway, ik hoop veel van jullie prachtige brieven te lezen en jullie te ontmoeten tijdens sollicitatie gesprekken voor het nieuwe bestuur/RvA of waar ze dan ook de kandidatencommissie voor besluiten in te zetten 😉. Geniet nog van het congres!


De Kascommissie wordt voorgedragen door de Zoekcommissie en gebruikelijk bij acclamatie aangesteld. 

Annemiek Zeelen

28 jaar, Nijmegen

Beste DWARSers,

Mijn naam is Annemiek en ik kom uit Nijmegen. De afgelopen anderhalf jaar ben ik actief geweest als de penningmeester van de voormalige afdeling DWARS Arnhem-Nijmegen. Ik ben zo’n vreemde vogel die altijd zeer geïnteresseerd is in begrotingsvoorstellen en financiële verantwoordingen, omdat die voor mij vaak veel zeggen over de huidige staat en toekomstvisie van een vereniging. Uiteindelijk kun je met cijfers minder verbloemen dan met goed uitgekozen woorden. Achter de schermen zou ik graag bij willen dragen aan een financieel gezond DWARS. Ik ben nauwkeurig, kritisch en dol op cijfertjes en zou mijzelf daarmee graag inzetten via de kascommissie. Ik hoop op jullie steun!


Emile van Krieken

23 jaar, Utrecht

Lieve DWARSers,

Graag zou ik mij het komend jaar opnieuw nuttig maken door in de kascommissie de financiën te controleren. Ik ben Emile, en ik was, drie besturen geleden alweer, landelijke penningmeester van DWARS. Verder ben ik anderhalf jaar Raad van Advies lid geweest, waar ik ook het financieel beleid heb gevolgd, en was ik met veel plezier dit jaar lid van de kascommissie. Ik denk dat ik een breed beeld heb van de begroting van DWARS en kan relativeren welke uitgaven belangrijk zijn en welke niet. Ik hoop op jullie steun en een gezond financieel jaar waarin veel grote beslissing worden gemaakt!
Groetjes,
Emile van Krieken


Noah van Meekeren

20 jaar, Den Haag

Mijn naam is Noah en ik ben 20 jaar oud. Ik kom uit Den Haag/Leiden en studeer rechten-economie en bestuurskunde. Binnen DWARS ben ik actief in de afdeling Leiden-Haaglanden, waar ik afgelopen jaar de penningmeester van was. Tegenwoordig houd ik me vooral bezig met de Lustrumviering van DWARS Leiden-Haaglanden in de zogeheten LustCie. Buiten DWARS werk ik voor verschillende organisaties, vaak met een oogmerk voor maatschappelijke impact. Zo werk ik (als secretaris/penningmeester) aan een jongerenconferentie genaamd Nederland Maakt Impact, draag ik bij aan oorlogsherdenking bij het Nederlands Dachau Comité (o.a. ondersteuning penningmeester), werk ik voor het Indisch cultuurfestival Tong Tong Fair en ben ik penningmeester van de studiereiscommissie van mijn studievereniging. Graag zou ik DWARS mij actief bezighouden met het controleren van het financiële beleid in de kascommissie. Ik denk dat ik een positieve bijdrage aan de commissie zou kunnen leveren door mijn achtergrond en de vaardigheden die ik daar heb opgedaan. Ik heb een goed beeld van de begroting van DWARS en zou mij als kascommissielid graag willen focussen op het uitpluizen van de details tijdens de controlemomenten. Ik hoop op jullie steun!


De Commissie van Beroep wordt voorgedragen door het Landelijk Bestuur en gebruikelijk bij acclamatie aangesteld. 

Anouk Levert

27 jaar, Amsterdam

Hoi lieve DWARSers!

Tien jaar geleden werd ik als politiek groentje lid van deze mooie vereniging (en had ik dus bijvoorbeeld eigenlijk geen idee wat die CvB nou precies deed..). In die tien jaren heb ik het  geluk gehad DWARS van heel veel kanten te mogen leren kennen. Ik begon bij de afdeling Amsterdam waar ik later voorzitter mocht zijn.  Daarna werd ik actief bij landelijk, waar ik o.a. bestuurslid campagnes & ledenwerving ben geweest en in de RvA en verschillende commissies zat (scholing, lustrum en integratie & emancipatie).

Inmiddels ben ik al een hele tijd niet meer actief en heb ik na nog even voor GroenLinks te hebben gewerkt, mijn plekje gevonden in de kinderopvang. Ik werk op dit moment als pedagogisch beleidsmedewerker en intern opleider bij een organisatie in Amsterdam/Amstelveen.

Ik zou het een eer vinden deze DWARSe carrière te mogen afsluiten met de Commissie van Beroep. Inmiddels heb ik geleerd hoe belangrijk het is dat deze commissie er is, ook al is net zoals elke keer de hoop en verwachting natuurlijk dat we niet in actie zullen hoeven komen.

Tot op het congres!

Anouk Levert


Funs Elbersen

24 jaar, Nijmegen

Hallo DWARSers!

Mijn naam is Funs Elbersen. Ik ben 24 jaar oud en woon sinds het begin van mijn studie in Nijmegen. Ik rond op dit moment de master Nederlands Recht af en daarnaast werk ik als gerechtsjurist op de rechtbank in Arnhem. Al op de middelbare school werd ik lid van DWARS. Sindsdien heb ik de vereniging vanuit meerdere rollen goed leren kennen. Zo was ik voorzitter van DWARS Limburg (2012-2013) en vicevoorzitter van het landelijk bestuur (2013-2015). Nu geef ik nog graag trainingen aan een nieuwe generatie DWARSers. Het valt mij tijdens deze trainingen telkens weer op dat de vereniging floreert. Het blijft dan ook van belang om met gedegen procedures de beste mensen aan DWARS te binden. Het lijkt mij een mooie uitdaging om daar als lid van de Commissie van Beroep op toe te zien. Ik hoop van harte dat wij over twee jaar tevreden kunnen vaststellen dat de commissie nooit bijeen hoefde te komen. Al ben ik natuurlijk graag bereid om in een pre-crisissfeer alle eventualiteiten met Hugo en Anouk te bespreken bij een fair trade kopje koffie. Met een taartje, eventueel.


Hugo van Halder

29 jaar, Utrecht

Dag lieve DWARSers! Mijn naam is Hugo van Halder, ik ben 29 jaar en woonachtig in Utrecht. In 2014/2015 was ik landelijk voorzitter van DWARS, en in de jaren ervoor en erna ben ik ook actief geweest binnen de afdeling Utrecht. Tegenwoordig werk ik bij vredes- en mensenrechtenorganisatie PAX als politiek adviseur, wat neerkomt op het onderhouden van onze relaties in de Tweede Kamer, en het volgen van de Nederlandse politiek op relevante onderwerpen. Het lijkt me leuk om de komende jaren met Anouk en Funs de Commissie van Beroep te vormen, omdat ik de gang van zaken van DWARS nog goed ken, maar er inmiddels ver genoeg vanaf denk te staan, dat ik ook met een afstand naar mogelijke geschillen kan kijken. Uiteraard hoop ik bovenal dat de commissie een theoretische oefening blijft, en er geen aanleiding zal zijn om ons bij elkaar te roepen. Behalve misschien eens voor een drankje…


Op 23 en 24 november komt het congres van DWARS bijeen in Zaandam om over deze kandidaten te stemmen.

Meld je hier aan!