Alle kandidaten voor het Raad van Advies wintercongres 2021

Hieronder vind je de kandidaatstellingen voor de raad van advies. Dit bestaat per kandidaat uit een introductiestukje wat ze zelf geschreven hebben en uit een advies, geschreven door de kandidatencommissie. De kandidaten geven ook nog een speech van 2 minuten op het congres. Je kunt aan elke kandidaat of aan alle kandidaten voor een bepaalde positie vragen stellen.

Voor de raad van advies zijn op het wintercongres 4 posities beschikbaar. Deze verkiezen we via instant run-off voting. Hoe dat werkt vind je in het blokje Vergaderorde.

 

Anne van gemst

Hoi DWARSers!

Ik ben Anne, 26 jaar, werkzaam bij de overheid en wonend in Leiden. Na een kleine pauze, wil ik opnieuw betrokken zijn bij DWARS, nu als lid van de Raad van Advies. DWARS is voor mij een ontzettend inspirerende omgeving en ik krijg er energie van daarbij betrokken te zijn.

Inmiddels vind ik mezelf ʺoud en wijsʺ genoeg voor de RvA. Ik neem mijn ervaringen van de afgelopen jaren mee, maar voel ook genoeg afstand om niet op de stoel van het bestuur te gaan zitten. Ik wil het bestuur en de vereniging helpen, door mee te denken, een sparringpartner te zijn en als het nodig is, met scherpe, concrete adviezen te komen. Ik sta voor open communicatie en vertrouwen als basis.

Ik kon vanaf dag 1 mezelf zijn bij DWARS en ik vind het belangrijk dat we dat met elkaar bewaken, ik denk dat we daarom het gesprek over respect en inclusie blijvend moeten voeren. Als RvAˈer wil ik het bestuur motiveren dit te faciliteren en hen daarbij eventueel te ondersteunen met inzichten, ervaringen en tips.

Advies kandidatencommissie

Anne is zes jaar actief bij DWARS en heeft veel verschillende functies gehad. Bijvoorbeeld als voorzitter van DWARS Utrecht, in het landelijk bestuur, in de programmacommissie en in de kandidatencommissie. Momenteel is ze trainee bij de Gemeente Lelystad en gaat vanaf dit najaar aan de slag als Bestuurlijk Adviseur bij een overheidsorganisatie voor digitalisering.

De kandidatencommissie ziet in Anne een gedreven kandidaat met veel ervaring binnen en buiten DWARS. Ze heeft de afgelopen jaren veel over zichzelf geleerd en over hoe je effectief kunt samenwerken, met oog voor de relaties. Dit bewustzijn neemt ze mee naar de raad van advies. Daar wil ze zich met name richten op de veiligheid en gezelligheid binnen het bestuur en de vereniging. Ook heeft ze een helder beeld van hoe een gezonde relatie tussen de raad van advies en het bestuur er uit ziet. Door haar eigen ervaringen open te delen hoopt ze vertrouwen op te bouwen. Tegelijkertijd ziet de kandidatencommissie dat haar zelfbewustzijn haar helpt om de beweegredenen van anderen te doorgronden. Anne kan daardoor goed het overzicht houden over de situatie en iedereen zich gehoord laten voelen, maar durft ze waar nodig ook op haar strepen te gaan staan.

De kandidatencommissie ziet dat Anne zich ervan bewust is dat ze van nature graag op plekken van directe invloed zit, waar dat in het geval van de raad van advies indirecter is. Ze heeft een duidelijk beeld hoe ze hiermee om kan gaan. Wel geeft de kandidatencommissie Anne mee scherp te blijven dat dit in de praktijk anders uit kan vallen dan haar verwachting. Anne is zich ervan bewust dat ze met haar ervaring met gewicht in de groep komt te liggen en de kandidatencommissie moedigt Anne aan om dit bewustzijn vast te houden.

Joost Gerretschen

Sinds ik in 2017 lid werd van DWARS heb ik vele kanten van de vereniging gezien; zowel geografisch als organisatorisch. In Zeeland heb ik GroenLinks geholpen bij gemeenteraads- en provinciale staten verkiezingen en daarbij kennis gemaakt met de DWARS afdelingen van Rotterdam en Brabant. In Gelderland aangekomen kwam ik al snel in het afdelingsbestuur, eerst als politiek secretaris en later als voorzitter. Ook de landelijke organisatie heb ik kort leren kennen als afgevaardigde naar een overleg met andere PJOs. Maar, nu ik mijn studie afrond voel ik dat het tijd is om plaats te maken voor anderen. Het lijkt mij een eer om mijn brede ervaring binnen de vereniging te gebruiken om toezicht te houden en de volgende generatie actieve DWARSers van advies te voorzien.

Advies kandidatencommissie

Joost is vier jaar actief bij DWARS. Hij is bijna klaar met zijn master milieuwetenschappen aan de Universiteit van Wageningen en heeft daarvoor in Middelburg gestudeerd. Hiervoor was hij betrokken bij GroenLinks Middelburg als campagnevoerder en fractievolger, en heeft hij ruime ervaring als voorzitter van de afdeling Gelderland. Joost solliciteert voor de raad van advies omdat hij DWARS ziet als een plek ziet om te leren. De kandidatencommissie ziet in Joost een ervaren kandidaat die weet hoe DWARS functioneert en hoe de verschillende organen van DWARS zich tot elkaar verhouden. Daarnaast ziet de kandidatencommissie Joost ook als integer, toegankelijk en eerlijk. Hij weet integriteit goed voor zichzelf te definiëren en dat toe te passen in zijn professionele handelen. Ook kan hij erop reflecteren wanneer er kritiek komt op zijn handelen en daar lessen uit te trekken. Joost is zich bewust van zijn eigen rol en weet kritisch maar objectief om te gaan met complexe situaties. In de raad van advies wil hij vooral bijdragen aan het leerproces van bestuursleden, de onderlinge samenwerking binnen de raad van advies en aan het luisterend oor te bieden aan het landelijk bestuur. Joost weet duidelijk aan te geven waar het takenpakket van de raad van advies ligt en weet daar op een mooie manier zijn eigen invulling aan te geven. In conflicten weet hij voldoende afstand te bewaren om zo naar werkbare oplossingen te kijken en is daarin een verbindende factor. Joost weet waar zijn krachten liggen en welke rollen wel en niet bij hem passen. Mocht dat nodig zijn, dan weet hij zich ook te schikken naar een rol die hem minder past. De kandidatencommissie wil Joost meegeven om daar trouw aan te blijven.

 

Justine van der Biessen

Hoi allemaal,

Ik ben Justine (zij/haar) en stel mij graag kandidaat voor de Raad van Advies. Ik ben 27 jaar oud en woon in Rotterdam. Ik heb geschiedenis gestudeerd in Leiden en Rotterdam en werk nu alweer een tijdje bij Rijkswaterstaat. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan wandelen, puzzelen, spelletjesavonden en lezen. Verder vind ik het belangrijk om goed contact te onderhouden met de buurtkatten en houd ik mij nog steeds graag bezig met historische onderwerpen.

Misschien dat sommige van jullie mij nog kennen van DWARS Rotterdam-Rijnmond, waar ik voorzitter ben geweest. Zoals jullie in het advies van de kandidatencommissie hebben kunnen lezen, ben ik sinds 2019 actief in het afdelingsbestuur en de functioneringscommissie van GroenLinks Rotterdam.

Ik heb mij altijd met veel plezier ingezet voor DWARS en zie de Raad van Advies als een mooie volgende stap om dit te blijven doen. Ik breng ervaring met mij mee en hoop een toegankelijk RvA-lid te zijn die het bestuur ondersteuning biedt en ook kritisch is waar nodig. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan met andere RvA-leden en samen een mooi team te vormen!

Tot op het congres!

 

Advies kandidatencommissie

Justine is viereneenhalf jaar lid van DWARS en werkt als archivaris voor Rijkswaterstaat. Hiervoor heeft ze geschiedenis in Leiden en Rotterdam gestudeerd en was ze voorzitter van DWARS Rotterdam-Rijnmond. Tegenwoordig is ze secretaris in het bestuur van GroenLinks Rotterdam, waar ze ook in de functioneringscommissie zit. Justine solliciteert nu voor de raad van advies, omdat ze zich nog steeds verbonden voelt met DWARS en de vereniging vanaf een gepaste afstand wil ondersteunen. Als lid van de raad van advies wil ze zich richten op goede onderlinge verhoudingen binnen het bestuur en openheid tussen het bestuur en de rest van de vereniging.

De kandidatencommissie ziet in Justine een bedachtzame kandidaat met een sterk analytisch vermogen. Vanuit haar werk als archivaris en als afdelingssecretaris bij GroenLinks brengt zij veel ervaring mee in het werken met procedures. Ze kan goed uitleggen welke rol procedures in een organisatie spelen en welk effect die kunnen hebben op samenwerking en sfeer tussen personen. Dit draagt Justine ook uit in haar samenwerkingsstijl, waar ze focust op het terugvinden van harmonie bij conflicten, in plaats van een schuldige aan te wijzen. Ze is kalm en kan goed afstand bewaren tot het probleem.

Justine is zich ervan bewust dat haar voorkeur voor harmonie ervoor kan zorgen dat ze conflicten uit de weg gaat en geeft aan daaraan te werken. De kandidatencommissie wil haar meegeven dat ze op moet letten zichzelf niet buiten het conflict te plaatsen, maar dat het ook goed kan zijn om binnen het conflict op haar strepen te gaan staan. Tenslotte geeft de kandidatencommissie Justine mee om zich nog meer te verdiepen in de werkzaamheden van de RvA en wanneer de RvA volgens haar alleen observaties moet delen of moet ingrijpen.