Alle kandidaten voor de Landelijke KasCommissie wintercongres 2021

Op dit congres wordt een nieuwe kascommissie gekozen. Deze commissie wordt door de zoekcommissie voorgedragen en door het congres ingestemd. Dit gebeurt bij acclamatie. Voor de kascommissie zijn drie plekken beschikbaar. De voordracht en introductie stukjes van de kandidaten vind je hieronder.

Benthe van Wanrooij

Lief congres,

Mijn naam is Benthe (zij/haar) en ik hoop komend jaar plaats te nemen in de Kascommissie. Hiervoor was ik actief bij diverse commissies, was ik landelijk bestuurslid en rond ik dit congres mijn termijn in de raad van advies af. Op deze plekken kom je veelvuldig in aanraking met de financiën van DWARS, en ik heb daardoor een duidelijk beeld van hoe DWARS werkt en hoe haar financiën zijn geregeld. Ik beloof plechtig kritisch de financiën in de gaten houden. Helaas ben ik niet op het congres aanwezig, mocht je nog vragen hebben, stel mij deze dan vooral vooraf via benthe@dwars.org.

Liefs,

Benthe van Wanrooij

Oscar Jansen

Ik ben Oscar, 25 jaar, en ik zou volgend jaar graag deel uitmaken van de kascommissie. Goede financiën zijn cruciaal om als DWARS onze vele leuke activiteiten, acties en campagnes te kunnen blijven organiseren. In de kascommissie wil ik graag controleren of de betalingen zorgvuldig en eerlijk worden uitgevoerd. Daarnaast zou ik graag de penningmeester willen ondersteunen bij het vormgeven van financieel beleid, waarbij hopelijk mijn ervaring als voormalig penningmeester nog van pas komt.

Hierbij zou ik speciale aandacht willen voor onze financiële processen en administratie. De afgelopen twee jaar zijn hier een aantal essentiële extra checks aan toegevoegd, en ik zou graag willen werken aan oplossingen om deze extra stappen zo soepel mogelijk te doorlopen. Op deze manier is de werklast voor bestuursleden, medewerker en leden zo laag mogelijk. Ik hoop op jullie steun en ik beantwoord graag eventuele vragen.

Aafke Belterman

Lief congres,

Ik ben Aafke, 27 jaar en woon in Amsterdam. Met veel plezier stel ik me kandidaat voor de kascommissie. Tijdens mijn eigen penningmeesterschap (bestuur Van Weegberg) vond ik de kascontroles altijd enorm gezellig. Ik had ook veel aan de adviezen van mijn kascommissie. Momenteel ben ik nog betrokken bij DWARS als trainer bij de Academy waar ik ook de penningmeester- en kascommissietrainingen geef. Het lijkt me leuk om nu eens zelf kascommissie te zijn en de financiële gang van zaken van de andere kant te bekijken. Ik hoop op jullie vertrouwen!