DWARS Bundelingsavond

Het afgelopen half jaar heeft de programmacommissie hard gewerkt aan een politiek programma. Het conceptprogramma is af! Het conceptprogramma lees je hier.

Op 22 februari 2020 organiseert DWARS een tussentijds congres waarop onder andere het politiek programma vastgesteld wordt. Op het conceptprogramma kun je amendementen indienen.

Bundelingsavond
Omdat een aantal amendementen door meerdere mensen bedacht zou kunnen worden, organiseert de programmacommissie een bundelingsavond. Op deze avond die 10 januari 2020 plaatsvindt, kun je met gelijkgestemden jullie amendementen samenvoegen tot 1 amendement, met een sterkere onderbouwing. Zo voorkomen we dat we op het congres wijzigingen dubbel moeten bespreken.

De avond bestaat uit 3 sessies. Wat elke sessie precies inhoudt krijg je aan het begin van de avond te horen. Je kan met ons in gesprek over het pre-advies tijdens de sessie waar jouw pre-amendement in staat. Amendementen die we overnemen, behandelen we vanavond niet. Het zou immers zonde zijn om de beperkte tijd te besteden aan discussies waarbij we het al eens zijn.

Hier kan je de reader vinden die je voor deze avond nodig hebt. Daarin kan je terugvinden hoe de programmacommissie over een amendement denkt en in welke sessie jouw amendement(en) besproken wordt/worden. Ook kan je hiernaast zien om hoe laat en waar de bundelingsavond plaatsvindt.

De deadline voor amendementen vóór de bundelingsavond is 15 december. Deze deadline is al verstreken. De uiteindelijke deadline voor definitieve amendementen is 15 januari.

10

Jan

DWARS Bundelingsavond

DWARS Landelijk

Oudegracht 312, Utrecht
19:00 (18:45 inloop)