Administratie

Ga je verhuizen, heb je een nieuw telefoonnummer of wil je je contributie wijzigen? Het aanpassen van al je gegevens in de administratie van DWARS, GroenLinks en gelieerde organisaties kan eenvoudig via mijn.groenlinks.nl. Wil je meer weten over hoe je privacy is geregeld en wat er met je gegevens gebeurt? Kijk dan hier.

Behoor je tot de doelgroep van Mijn GroenLinks maar heb je geen registratiecode gekregen of ben je deze kwijt? Neem dan contact op met de helpdesk van GroenLinks via 030-2399900 of mijngroenlinks[at]groenlinks.nl. Voor verdere vragen kun je mailen naar dwars[at]dwars.org.

Opzeggen lidmaatschap

Je kunt je DWARS lidmaatschap hier opzeggen. Je ontvangt een bevestiging van ons wanneer je officieel bent uitgeschreven als lid. DWARS en GroenLinks zijn formeel onafhankelijk, het lidmaatschap van GroenLinks dient dus apart te worden opgezegd. Voor overige vragen over de ledenadministratie van DWARS kun je ook terecht bij dwars[at]dwars.org.

Mailzaken

Binnen DWARS maken we veel gebruik van mailinglijsten en doorsturingen. Als je algemene of specifieke vragen hierover hebt kan je contact opnemen met de secretaris (secretaris[at]dwars.org), of je nu algemene of specifieke vragen hierover hebt. Wil je weten hoe je mail kunt versturen vanuit jouw @dwars mailadres, dan kan je de handleiding rechts bovenin vinden.

De Notulenspin

Via deze lijst worden de notulen van de bestuursvergaderingen verstuurd wanneer deze, in de regel de week daarna, vastgesteld zijn. Hierin kun je lezen wat het bestuur heeft besproken en op wat voor manier dat ongeveer is gegaan. Wil jij als lid deze notulen ontvangen? Stuur dan een mailtje naar secretaris[at]dwars.org dan voegt de secretaris je toe aan de notulenspin.

Commissies

De verschillende commissies hebben ieder een eigen doorsturing. Wanneer je je bij een commissie wilt aansluiten, je bent er bijvoorbeeld een paar keer bij geweest en bent ook van plan om de komende tijd vaker aanwezig te zijn, kom je op de mailinglijst van deze commissie. Hier worden onder andere de memo’s over gestuurd, nieuwe vergaderdata en dingen die te maken hebben met activiteiten die de commissie organiseert.

Declaraties

De precieze regels met betrekking tot declaraties kun je nalezen in het Huishoudelijk Reglement (HR), dat kun je rechts boven op deze pagina vinden. Heb je vragen die niet beantwoord worden in het HR, neem dan contact op met de penningmeester van het landelijk bestuur (penningmeester[at]dwars.org). Een korte samenvatting van de regels wordt hier gegeven. Je kan hier makkelijk je declaraties doen.

Individuele leden

Alle leden van DWARS kunnen kleine onkosten achteraf declareren onder bepaalde voorwaarden. Dit kan een reis naar een activiteit van DWARS zijn, landelijk of van hun eigen afdeling. Dit zijn altijd vergoedingen voor reizen met het OV, tenzij er geen toereikend OV beschikbaar is, en mits de kosten boven de drie euro zijn. Dit gebeurt altijd aan de hand van bonnen c.q. facturen.

Afdelingen en commissies

Afdelingspenningmeesters dienen een jaarbegroting met toelichting in bij de landelijke penningmeester. Aan de hand daarvan stelt de landelijke penningmeester de jaarbudgetten van de afdelingen vast.
Commissies hebben budget om samen te eten en om activiteiten te organiseren. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de Politiek Secretaris of een commissievoorzitter.